Category Archives for synkriticizmus

ANOTÁCIA pripravovaných „Perichronozofických skúmaní“

V krajne koncentrovanej podobe čize anotáciu predložených skúmaní možno sformulovať azda nasledovnými slovami: Čo je perichrónia v jazyku synkriticizmuPerichrónia v jazyku synkriticizmu je súbor konkomitujúcich okolností a podmienok času chápaného ako synkríza čiže nereduktívne usúvzťažňujúcno zmeny alebo premien a ich … Continue reading

12. apríla 2024 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ANOTÁCIA pripravovaných „Perichronozofických skúmaní“

Ukážka zo state „myslenie synkritické“

Záverečné odseky článku myslenie synkritické v pripravovanom Slovníku filozofie znie:V dobe úpadku schopnosti korigovať chybné postoje a rozhodnutia, čím sa prinajmenšom sčasti vyznačujeme po nástupe druhej axiálnej éry (najmä v politickej sfére), poskytuje synkritické myslenie možnosť zohľadniť i samého seba … Continue reading

04. marca 2024 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Ukážka zo state „myslenie synkritické“

Prečo pravda zvíťazí a lož prehrá?

Pretože ak sa prevalí lož, ukáže sa pravda, ak sa prevalí pravda, ukáže sa pravda. Zriedkakedy to prežívame tak dramaticky ako v procese polycentralizácie svetovej civilizácie s nástupom druhej axiálnej doby s novým adventom tragických hrdinov vyznačujúcich sa ex definitione … Continue reading

09. februára 2024 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prečo pravda zvíťazí a lož prehrá?

Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť

Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť, žičlivosť, vrátane priania inakosti, potešenia z pestrosti, základom hlúposti je zlovoľnosť, druhé nás zničí, prvé nám umožní žiť život relatívne pokojný aj v náročných podmienkach. Voľba medzi oboma je bezvýberová, uskutočniť ju môže slobodne i mladý … Continue reading

22. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť

Doba metaparadigmatických premien

Doba metaparadigmatických premien, ktorú navodil nástup druhej axiálnej éry, si od nás — ľudských indivíduí na ktoromkoľvek mieste a poste — vyžaduje byť lepšími k sebe navzájom, než sme boli kedykoľvek v minulosti: takým náročným je to, čo prichádza a … Continue reading

20. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Doba metaparadigmatických premien

Nenávisť oslepuje

Nenávisť oslepuje, robí človeka slepým voči celku druhého, voči celku seba samého (voči celku svojho vlastného vnútra) i voči hraniciam týchto celkov, tvorených horizontom, za ktorým je transhorizontová realita. Dôsledkom nenávisti môže byť okrem iného neschopnosť vidieť svoju vlastnú manipulovanosť … Continue reading

13. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Nenávisť oslepuje

Keď žiješ zmysluplný život

Keď žiješ zmysluplný život, už si v cieli, nech máš koľkokoľvek rokov. Zvonku, z pohľadu druhých, sa jeho eventuálna krátkosť môže javiť ako tragická a takou i je, ak ide o tragického hrdinu. Žitie zmysluplného života a výklad, interpretácia zmysluplného … Continue reading

12. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Keď žiješ zmysluplný život

Druhá axiálna éra. Zhrnutie obsahu doterajších článkov

Druhá axiálna éra je prinajmenšom desiatky rokov trvajúca doba celosvetovej zmeny metaparadigmatického charakteru, ktorej počiatky siahajú do posledných desaťročí pred začiatkom dvadsiatehoprvého storočia a ktorej náplňou je utváranie sa novej (postdruhoaxiálnej) civilizácie bezprecedentnej povahy obdobne, ako to bolo v prvej … Continue reading

31. októbra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Druhá axiálna éra. Zhrnutie obsahu doterajších článkov

Prekvapuje pestrosť

zanikania preddruhoaxiálnej civilizácie, nie jej zanikanie ako také, ktoré sa stalo zreteľnejším už na prelome 20. a 21. storočia; prekvapuje jej samovražedná vynaliezavosť alebo vynaliezavá samovražednosť na ľubovoľnej rovine – štátnej, lokálnej, osobnej, mentálnej… Popri žasnutí nad tým sa však … Continue reading

04. októbra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prekvapuje pestrosť

Chiméry

sú ešte tvrdšia realita ako kamene. Chimeras are an even harsher reality than rocks.

25. septembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Chiméry

Najprv súciť,

až potom interpretuj. First compassion, then interpretation.

04. septembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Najprv súciť,

Staroba

je voľky-nevoľky finále jazdy ega — triumfálnej, ničotnej alebo dajakej medzi nimi, ak nevoľky, nešťastné, ak voľky, šťastné, zakaždým podľa toho, ako lipneme na živote: ak lipneme veľmi, nešťastné, ak menej, tak šťastnejšie, ak nelipneme, tak ako v raji a … Continue reading

14. augusta 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Staroba

Synkritika, kritika a nenávisť alebo nič nového pod slnkom

Nenávisť je slepota (hovorili sme o nej v predchádzajúcom článku), kritika je rozlišovanie a synkritika je nereduktívne usúvzťažňovanie rozlišovaného. Nenávisť je spontánna, plne automatizovaná, predpokladajúca slepotu u nenávidiaceho, kritika je racionálna, založená na znalosti a rozume a synkritika sa navyše … Continue reading

11. augusta 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Synkritika, kritika a nenávisť alebo nič nového pod slnkom

Nenávisť

je závislosť od nenávideného, kanál všesmernej slepoty, z ktorého je v nedozerne zmysel a čokoľvek pozitívne vrátane žičenia inakosti druhým. Odkazy:

09. júla 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Nenávisť

Sme nezameniteľní

svojou absolútne jedinečnou zraniteľnostou, svojím utrpením, východiskom z neho a svojím šťastím. Ubližovanie je zbytočné, je nosením vody do mora, pretože k nemu dochádza s väčším stupňom automatizmu než k úľave a šťastiu. Zmysel má pretvárať zlé na dobré, škaredé … Continue reading

04. júna 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Sme nezameniteľní

Optika priezorom ega

je tehotná zničujúcnom. Na čo sa jeho zrak upriamy, to sa scvrkne, zúži na nepoznanie, z ktorého dnes pochádza aj naša širokospektrálna bezradnosť – politicky i osobne, vnútorne, intímne. Ego je zlý sluha i pán. Na jeho trasoviskách sa buduje … Continue reading

29. apríla 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Optika priezorom ega

Zavŕšenie nástupu druhej axiálnej doby

Nástup druhej axiálnej doby sa v dvadsiatych rokoch 21. storočia završuje tým, že nový Starý svet sa s očisteným zrakom, rukami a myslením ponára do vôd svojich autochtónnych kultúrnych zdrojov, zanechávajúc starý Nový svet s jeho kŕčovito zaťatým škrípajúcim umelým … Continue reading

01. apríla 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zavŕšenie nástupu druhej axiálnej doby

Prekvapujúca je pestrosť

postmortálnych javov dnešnej doby, nie príčiny posmrtného diania našej civilizácie; tie sa koncentrujú okolo starnúcej egocentripetálnosti. Nezvyčajne variantná je hlúposť niektorých „volených“ elít, ktorá svojím prehlbovaním a šírením sa prekvapuje ako trhliny po zemetrasení v Turecku.

12. marca 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prekvapujúca je pestrosť

Ordinárnosť,

nenávisť, šialenstvo… sú ingredienty suroviny nevyhnutnej pre existenciu zla.

02. marca 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Ordinárnosť,

Kultúrna kompetencia

je najvzácnejšia schopnosť alebo klaster schopností ľudského indivídua transformovať zlé na dobré, škaredé na krásne, menej dobré na lepšie, menej krásne na krajšie a neutrálne na dobré alebo krásne bez ohľadu na priazeň alebo nepriazeň osobného osudu, osudu spoločenstva, ktorého … Continue reading

01. marca 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Kultúrna kompetencia

To, čo žijeme

To, čo žijeme, je triviálne a bežné, nijaká zvláštnosť, prosto obyčajný, každodenný život po konci jednej civilizácie. Vzácnejšie ako čokoľvek iné je múdrosť, kultivovanosť, ohľaduplnosť… v dobe rodenia sa novej civilizácie ako podkladu alebo príležitosti novej kultúry, ďalšej etapy pretvárania … Continue reading

20. októbra 2022 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na To, čo žijeme

Nevyhnutnou podmienkou existencie kultúry

je premena škaredého na krásne (a zlého na dobré). Tam, kde niet krásy ani premeny na ňu, niet kultúry. A tam, kde niet kultúry, niet ani umenia. Nie je zaujímavé škaredé, utrpenie, hlúposť, nechutnosť a podobne, ale čo z neho/z … Continue reading

26. augusta 2022 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Nevyhnutnou podmienkou existencie kultúry

Už vypočutie si partnera je pomoc

To, že nepoznáš riešenie partnerovho problému, neznehodnocuje skutočnosť, že si ho vypočuješ, pretože rozširuješ partnerovi možnosti, priestor na rozvinutie jeho vlastných schopností problém napokon predsa len vyriešiť. Už vypočutie si partnera je pomoc.

02. augusta 2022 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Už vypočutie si partnera je pomoc

Nomos je nadelenie každému.

Nepozná výnimku. Je bezvýnimočný. Týka sa každej jednotlivej bytosti, čo azda najlepšie ilustruje smrť. Jeho účinkovaniu sa nedá ani pomáhať, ani brániť. Zdanlivosť sa týka iba spomaľovania a zrýchľovania jeho účinkovania. V skutočnosti účinkuje bezčasmo. Nepresne povedané — okamžite, pretože … Continue reading

12. decembra 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Nomos je nadelenie každému.

Dekomunikacionalizácia,

ktorou sa vyznačuje druhá axiálna doba, spočíva v nahradení rekonštituovania významov výmenou informácií. Rekonštitúcia významov je obnovovanie života ducha, výmena informácií schnutie betónu na jeho hrobe. Informačné cunami vymyli mozgy populáciám a väčšine ich vodcov. Niet prostriedku chápania, ani jeho … Continue reading

04. decembra 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Dekomunikacionalizácia,

Maximum bytia človeka

je kultúra — spontánne pretváranie zlého na dobré, škaredého na krásne a neutrálneho na dobré alebo krásne. Ak sa vám dobrého alebo krásneho nežiada, niet ich. Obe vyrastajú zo žičenia inakosti, ich opak z jej vnucovania. Tak to aj okolo … Continue reading

28. novembra 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Maximum bytia človeka

Umelá inteligencia

dosiahla stav, v ktorom je už len otázkou času, kedy prestane k svojej reprodukcii a inovácii potrebovať človeka, čo je plne v línii smrti civilizácie.

24. júna 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Umelá inteligencia

Blízki

sú blízki bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú, bez ohľadu na vzdialenosť, ba dokonca bez ohľadu na to, či sú ešte medzi živými. Blízkosť blízkeho blížneho je mimočasová (atemporálna) a mimopriestorová (aspaciálna) kategória. A ešte viac to platí o … Continue reading

10. mája 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Blízki

Prečo sa máme tak, ako sa máme?

Preto, lebo sme stratili zmysel pre zmysel.

20. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prečo sa máme tak, ako sa máme?

Stratili sme zmysel pre zmysel

Účelnosť sa vytrhla z lona zmyslu. Druhá axiálna doba nám ponúka na pochopenie dôsledky reifikácie účelnosti, spočívajúcej v jej vytrhnutí z lona zmysluplnosti: vieme naprogramovať a implementovať riešenia úloh, no stratili sme zmysel pre zmysel tejto implementácie: sme schopní chápať … Continue reading

19. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Stratili sme zmysel pre zmysel

Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,

tam je raj. Bez vďačnosti a prajnosti inakosti sa zbavujeme raja na zemi. Je zvláštne, že obidve sú možné v ľubovoľnej situácii – osobnej (individuálnej, rodinnej) i spoločenskej. Obidve sa zakladajú na vnímavosti voči dobru, ktorého sa nám eventuálne dostane. … Continue reading

16. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,

Čo z toho, čo pominulo, má dnes hodnotu?

To, čo dnes participuje na kultúre, čiže na pretváraní zlého na dobré, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne. Pozri aj text: Radosť a úľava.

12. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Čo z toho, čo pominulo, má dnes hodnotu?

Kedy skončí pandémia?

Keď k sebe začneme byť ohľaduplní.

21. marca 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Kedy skončí pandémia?

Radosť a úľava

je prejav bytia dobrých v živote blížnych bezčasmo (in no time). Dobrý lieči ešte ,,skôr”, než by doznelo vyslovenie otázky ,,kedy alebo ako sa to deje”. Preto sa bytie dobrých javí ako zázrak. Bytím dobrých je radosť a úľava, ktorú … Continue reading

09. marca 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Radosť a úľava

Osobná otvorenosť

po rozhostení sa druhej axiálnej éry je plávanie v bezmedzne priezračnej vode jazera s nedohliadnuteľným dnom a nedosiahnuteľnými brehmi, je nádherná, povznášajúca ako jar, oblažujúca a plná všesmernej nebezpečnosti — ako pri plávaní v dokonale priehľadnej vode bezodného jazera. Z … Continue reading

07. februára 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Osobná otvorenosť

Tolerancia, rešpekt a radosť

vo vzťahu k inakosti stoja na jej trpení, obave pred ňou a potešení z nej. Strpieť inakosť, pristupovať k nej s rešpektom a tešiť sa z nej vykresľujú kontúry civilizácie (pred i po nástupe druhej axiálnej doby), ktorá má zmysel … Continue reading

20. decembra 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Tolerancia, rešpekt a radosť

Súčasťou nástupu druhej axiálnej doby

(cf Špecifikum druhej osovej doby) je aktívna účasť na rozkladaní samého nositeľa kultúry spočívajúceho v civilizácii: zaniká napr. štátnosť alebo politika; dochádza k australizácii (pojužňovaniu) Nového sveta, vytrácajú sa napr. európske základy jeho najmocnejšej časti – začala jej juhoamerikanizácia a … Continue reading

09. novembra 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Súčasťou nástupu druhej axiálnej doby

Máme na to, aby sme konečne zastali,

a síce tvárou v tvár svojej nevedomosti, myslím vlastnej, nie tvojej alebo susedovej, ale svojej? Dá sa to vôbec? Je toho schopná aspoň filozofia? Alebo predsa si to len bude žiadať mudrca, ktorého múdrosť tkvie v tom, že vie o … Continue reading

02. októbra 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Máme na to, aby sme konečne zastali,

Špecifikum druhej osovej doby,

ktorej nástup sa napokon definitívne presadil, čo tak v globálnom rozmere dramaticky prežíva každé dospelé ľudské indivíduum, spočíva v presmerovaní vektora hlavného záujmu človeka do svojho vlastného vnútra. Vonkajšok sme vyčerpali, aj keby sme energiu a suroviny dokázali čerpať z … Continue reading

28. apríla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Špecifikum druhej osovej doby,

Druhý človek rovnako ako čokoľvek iné

je pre nás (rozumej: pre mňa) len do tej miery, do akej nám (mi) je daný ako útvar zmyslu alebo útvar významu. Ilustrovať sa to dá napr. na jablku, ktoré mi nemôže byť dané ináč ako chutné, šťavnaté, kyslé, nechutné, … Continue reading

04. apríla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Druhý človek rovnako ako čokoľvek iné

Ak si myslíme, že to, čo touto katastrofou skončilo,

napríklad naša nespratnosť, bolo normálne a túžime po jeho návrate, tak sme sa ešte nespamätali. To, čo prežívame, je záverom jednej z nezmyselných etáp našich dejín; túžba po návrate je pokračovaním jej nezmyselnosti a splnenie tejto túžby bude ešte horšie … Continue reading

01. apríla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Ak si myslíme, že to, čo touto katastrofou skončilo,

Zmysel je svet bytia v cieli

v akejkoľvek situácii alebo životnej etape, v dobrej i zlej, v zdraví i v chorobe, v nešťastí i v šťastí. Matie zmyslu nevyžaduje už nič. Keď máte zmysel, ďalšie dobro je už iba ako manna nebeská. Zmysel je váš spirituálny … Continue reading

14. februára 2019 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zmysel je svet bytia v cieli

Koľko je na svete zmyslu alebo kto mu zacláňa?

Na svete je len toľko zmyslu, koľko ho pochopí každý z nás sám, pretože hlavnou črtou zmyslu je jeho autochtónnosť, ľudovo povedané, jeho nepapagájovateľnosť. Doručiť možno informáciu, nie jej zmysel. Zdrojom zmyslu je naše vnútro, kontakt so sebou samým ako … Continue reading

02. februára 2019 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Koľko je na svete zmyslu alebo kto mu zacláňa?

Keď napadne sneh,

je na svete tichšie1. Až jeho odstraňovanie zvýši hluk. Čo myslíme tichom, by snáď mohlo ilustrovať toto dunajské nábrežie z roku 1906 O tomto záhrmotí pozri článok smrť civilizácie. [↩]

30. novembra 2017 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Keď napadne sneh,

Prečo je nám spolu dobre?

Pretože sa tešíme z inakosti druhých. Dnes dokonca už aj vo vrcholovej politike. Ani to sme tu ešte nemali. Prelestný palác nad mestom prestal byť snom. To ani v najmenšom neznamená, že zlo a nebezpečenstvo pominuli. Oni sú nepominuteľné. Pominulo … Continue reading

19. septembra 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prečo je nám spolu dobre?

Prelestné zabíjacie stroje

Tento nadpis je podľa synkriticizmu oxymoron preto, lebo čarokrásnym alebo prekrásnym „ako labuť“, „ako orol“, „ako Apolón“, „ako perfektne natiahnutá šnúra“ a podobne môže byť iba to, čo participuje na kultúre ako transformácii zlého na dobré, škaredého na krásne, menej … Continue reading

29. mája 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Prelestné zabíjacie stroje

Troška súcitu

Ani zďaleka sa toľko nenabedákame nad tým, keď ideme niekoho bombardovať, ako nad následkami, ktoré to dodnes spôsobuje. Nezriedka sa nám dokonca stáva, že to vítame so zástavami z okienok áut. Naša obmedzenosť nie je racionálneho druhu, veď aj prostý … Continue reading

07. mája 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Troška súcitu

Stihnúť začiatok rozpúšťania ega ešte pred starobou

Oplatí sa skúšať rozpúšťať svoje ego ešte skôr, než by sa mohlo spojiť s ťažkosťami, ktoré sprevádzajú starobu. Spojenie staroby a ega je prakticky všesmerným generátorom starostí tuho vzdorujúcich transformácii na niečo zmysluplné a spôsobujúcich takisto všesmerné utrpenie, čiže utrpenie … Continue reading

29. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Stihnúť začiatok rozpúšťania ega ešte pred starobou

Zvedavosť na to, čo je za obzorom

Víťazstvom nenávisti a neprajnosti je nastolenie nenávideného stavu, ktorý si neprajeme. Ináč povedané, neprajnosť a nenávisť sú replikovaním starého alebo stratou možnosti nástupu nového. Alebo ešte ináč povedané: nenávisť a neprajnosť postrádajú konštruktívnosť alebo tvorivosť. V pozadí tohto negatívneho vzťahu … Continue reading

28. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zvedavosť na to, čo je za obzorom

Zdroj našej hlúposti

Zdrojom našej, keď chcete: mojej, hlúposti je egocentrizmus a jeho spontánny prechod do egocentripetálnosti. Keď dieťa nenaučíme podeliť sa o maškrtu, ktorú dostalo na narodeniny, v prvom rade s druhými, zostane egocentrikom, a teda možnosťou hypertrofie jeho ega. Zostávať alebo … Continue reading

10. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zdroj našej hlúposti

Čaro smrteľnosti

Čaro smrteľnosti spočíva v prastarej múdrosti, že „všetko sa raz skončí“. Väčšinou, totiž vtedy, keď sa nás drží hrôza, že pominie to, čo je príjemné, nás desí aj táto starenka medzi múdrosťami. Keď sa však na pominuteľnosť dívame z hľadiska … Continue reading

09. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Čaro smrteľnosti

O čo ide?

O transformáciu onej obrovskej valiacej sa gule utrpenia, gýču, vraždenia, vojnových hrôz, do ktorých sa stále viac ponárame, na … zmysel. Prečo sa treba vrátiť k zmyslu? Hrôzy, ktorých obruč sa okolo nás stále viac zužuje, sťahovanie miliónov, hluk, smogy, … Continue reading

16. novembra 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O čo ide?

Ohlas na perichronozofiu

Ohlas na perichronozofiu https://www.jozefpiacek.info/2015/08/ohlas-na-perichronozofiu/19.2.2014 | 19:17    nana veľmi dobrá definícia bezčasia je táto od Piačeka (2004, Primum perichronozofie): „Perichrónia čiže bezčasie je obklopujúcno, umožňujúcno a artikulujúcno chrónie čiže času a časenia, ich nastávania alebo vznikania, ich ustávania alebo zániku, ich … Continue reading

03. augusta 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Ohlas na perichronozofiu

Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

(usporiadané podľa dátumu uverejnenia) 2023 Výrazný príspevok k rozpracovaniu jednej z hlavných cieľových disciplín synkriticizmu synkritickej pedagogiky z pera Petra Rusnáka a Marcela Martinkoviča „European Philosophers Radim Palouš and Jozef Piaček on Phenomenological Themes of Education, Syncriticism and Philosophy of … Continue reading

04. júna 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

Voľne dostupné texty

Jozef Piacek on ResearchGate philpapers academia.edu Scribd SlideShare DOCPLAYER SpringerLink Akademický repozitár

31. mája 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Voľne dostupné texty

Poznámky, excerpty K

  intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž konsekrácia (cirkev katolícka) lat. slávnostné vysvätenie.  

29. decembra 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty K

Poznámky, excerpty E

 intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž experiment − pokus − zámerné navodenie deja s … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty E

Poznámky, excerpty F

  intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž feminizmus skúmanie postavenia žien v spoločnosti a … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty F

Poznámky, excerpty O

  intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž občianstvo forma politickej identity, s ktorou jednotlivci … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty O

Poznámky, excerpty S

  intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž spoločnosť občianska (Hegel, G. W. F.) doména … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty S

cesta perichronická (synkriticizmus)

 – cesta zanikania (anihilácie) ťažkosti pri vznikaní ťažkosti  na báze deegoizácie. Ťažkosť na tejto ceste vznikajúc zaniká. Perichronická cesta je superpozícia troch procesov: zanikania ťažkosti, vznikania ťažkosti a rozpúšťania ega. Z vnútorného hľadiska nemá zmysel hovoriť o fázach tohto procesu, … Continue reading

15. júna 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na cesta perichronická (synkriticizmus)

O práci

Práca môže byť činnosťou pretvárania zlého na dobré, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie alebo niečoho neutrálneho na dobré alebo krásne. Slovom, práca môže byť kultúrnou činnosťou (cf kultúra). Dôležité je však uvedomiť si, že … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O práci

Počiatok prajnosti inakosti

Jedným z najväčších (povedané v dnešnom jazyku) handicapov, čo máme, je naša neschopnosť tešiť sa z radosti druhých, tešiť sa z toho, že sa darí druhým/druhému, či dokonca, že sa darí niekomu celkom neznámemu, „cudziemu“. Takýchto ľudí pritom môže byť … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Počiatok prajnosti inakosti

Oslobodenie

       K oslobodeniu dochádza sebaoslobodzovaním. Ba dokonca možno povedať, že oslobodenie je sebaoslobodenie. Je to tak preto, lebo ináč ako sebaoslobodzovaním k oslobodeniu ani nemôže dôjsť. Sebaoslobodzovanie je superpozíciou minimálne dvoch procesov, a síce 1. procesu rozpúšťania seba … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Oslobodenie

O pravde

       Prečo nám tak záleží na našej pravde, prečo mi tak záleží na mojej pravde, prečo mi rovnako nezáleží na tvojej pravde, prečo nám nezáleží na vašej pravde? Prečo máme stále niečo proti vašej pravde? Prečo mám stále … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O pravde

O stave našej civilizácie a jej liečení

Stav, situáciu alebo koniec západnej civilizácie Piaček aforisticky s nietzscheovskou alúziou naznačuje po nemecky slovami: Gott ist tot, das Weib ist ermordet und der Mann ist gestorben (Boh je mŕtvy, ženu sme zabili a muž zomrel) (cf. Synkriticizmus – filozofia konkordancie, … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O stave našej civilizácie a jej liečení

Niekoľko úvah záverom

O stave našej civilizácie a jej liečení O pravde Oslobodenie Počiatok prajnosti inakosti O práci Koniec Philip Glass – Truman Sleeps (Extended Version) Philip Glass – Raising the Sail Philip Glass – Opening (from Glassworks)

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Niekoľko úvah záverom

Vývin filozofického myslenia Jozefa Piačeka

V myšlienkovom vývine autora možno rozlíšiť dve vývinové etapy – kriticistickú  a synkriticistickú. Kriticistická etapa (1970 – 1986) V tejto etape jeho myslenie krúži okolo Husserlovej filozofie životného sveta (Lebenswelt), ktorý tematizuje pod titulom pôvodného východiska poznania. Vychádza pri tom z Patočkovej … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Vývin filozofického myslenia Jozefa Piačeka

Život a práca Jozefa Piačeka

Narodil sa v Bratislave 21. mája 1946. Základnú školu dokončil vo Svätom Jure,  strednú poľnohospodársku technickú školu v Bernolákove. Záujem o filozofiu sa v ňom utváral ešte skôr, než si uvedomil, že je to filozofia, čo ho vťahuje do kontaktu … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Život a práca Jozefa Piačeka

začiatok konania zla (synkriticizmus)

– pozri: nastávanie zla (synkriticizmus). Vyzdvihovanie uvedomenia si začiatku konania zla a potreby študovať začiatok konania zla je odôvodnené väčšou ľahkosťou pretvárania zla na dobro (toto pretváranie je kultúra) na začiatku konania zla než v jeho priebehu. Nepozornosť k začiatku … Continue reading

17. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na začiatok konania zla (synkriticizmus)

nastávanie zla (synkriticizmus)

– začína jeho konaním, či dokonca ešte skôr, jeho prípravou, a nie až vtedy, keď sa o ňom dozvedáme, ako sa dnes stále častejšie tvárime. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), ťažkosť (synkriticizmus), zlo (synkriticizmus).

06. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na nastávanie zla (synkriticizmus)

múdrosť (synkriticizmus)

– rozpustenie ega. Cf deegoizácia (synkriticizmus), hlúposť (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus)

04. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na múdrosť (synkriticizmus)

hlúposť (synkriticizmus)

– štruktúra ega. Cf múdrosť (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

04. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hlúposť (synkriticizmus)

ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

– ekonomika (dobro)prajnosti – spontánne sa utvárajúca a udržujúca ekonomika kultúrneho spoločenstva stojaca na princípe anegoidnej demokracie, v ktorej je zmyslom výroby alebo reprodukcie bezodplatné uspokojovanie potrieb druhých. Ekonomika (dobro)prajnosti sa nenastoľuje zvonka, revolučne, organizačne a podobne, ale vzniká ako … Continue reading

26. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

veda knižničná a informačná (synkriticizmus)

– knižnično-informačná veda1 – synkritika knižničnej a informačnej vedy čiže ich vedomá synkríza s cieľom intenzifikácie ich súhry pri participácii na kultivácii spoločnosti čiže na premene spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudských indivíduí na jeho členov (na kultúrnych ľudí). Koordinujúcim … Continue reading

23. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda knižničná a informačná (synkriticizmus)

egorealizácia (synkriticizmus)

– sebarealizácia – podstata (príčina) katastrofickosti vývinu spoločnosti. Cf ja (synkriticizmus), spoločnosť (synkriticizmus), revolúcia sociálna (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

08. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na egorealizácia (synkriticizmus)

filozofia sociálna synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu, ktorej predmetom je spoločnosť ako možnosť kultúrneho spoločenstva. Synkriticistická sociálna filozofia skúma podmienky premeny tejto možnosti na skutočnosť. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

08. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia sociálna synkriticistická (synkriticizmus)

revolúcia sociálna (synkriticizmus)

– civilizačný (pod)proces spočívajúci v polemistickom vnucovaní zmeny druhým bez deegoizácie sprevádzanom spravidla sociálnou katastrofou alebo vyúsťujúcom do nej; replikácia starého spoločenského poriadku rozširovaním egoizácie a realizovaním seba alebo ega. Egorealizácia alebo sebarealizácia vyúsťuje do katastrofy v dôsledku inštitucionalizácie štruktúry … Continue reading

08. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na revolúcia sociálna (synkriticizmus)

kultúra knižná (synkriticizmus)

– dôležitá zložka alebo vrstva či vývinové pásmo kultúry spočívajúce v prispievaní knihy, jej zložiek, jej autora a čitateľa, jej vzniku, vývinu a nevyhnutných externých súvislostí k pretváraniu zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie, menej krásneho … Continue reading

05. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúra knižná (synkriticizmus)

tradícia (synkriticizmus)

– otvorený súbor procesov rekonštitúcie významových útvarov. Tradícia tvorí diachronický aspekt kultúry. Cf  synkriticizmus (synkriticizmus).

28. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tradícia (synkriticizmus)

Heidegger, Martin (1889 – 1976) (synkriticizmus)

– mysliteľ, ktorého dielo predstavuje jeden z hlavných zdrojov synkriticizmu, a síce tým, že ukazuje aj iné pramene a cesty európskeho myslenia než sú tie, ktoré civilizáciu vedú do záhuby, robia ju mŕtvou alebo smrtonosnou, ako sa to zjavne či … Continue reading

21. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Heidegger, Martin (1889 – 1976) (synkriticizmus)

hodnota knihy (synkriticizmus)

– miera participácie knihy v ľubovoľnom jej význame, funkcii a forme na kultúre ako pretváraní zla na dobro, škaredého na krásne a tak ďalej (pozri: kultúra). Rozpracovanie axiológie knihy ako súčasti filozofie knihy by bolo potrebné už vzhľadom na skutočnosť, … Continue reading

11. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hodnota knihy (synkriticizmus)

útecha (synkriticizmus)

– podproces kultúry, jedna z foriem transformácie utrpenia na zmysel i transformácie trpiaceho na bytosť schopnú utrpenie znášať = transformovať na zmysel. V našom živote máme možnosť otvoriť ontologickú diferenciu utrpenia na jednej strane a zmyslu utrpenia na druhej strane, … Continue reading

11. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útecha (synkriticizmus)

chápanie (synkriticizmus)

– sa viaže na sebapremenu chápajúceho; chápanie bez reálnej premeny chápajúceho je pseudochápanie a „chápajúci“ by sa bez sebapremeny iba javil ako chápajúci alebo iba vyhlasoval za chápajúceho, no v skutočnosti by nechápal nič. Toto sa vzťahuje v prvom rade na … Continue reading

10. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na chápanie (synkriticizmus)

disciplína synkriticizmu (synkriticizmus)

– to ktoré odvetvie synkriticizmu (napríklad synkriticistická antropológia, agapológia, synkriticistická epistemológia, synkriticistická ontológia atď., zoznam pozri nižšie v odkazoch) s podčiarknutím jeho ponematického aspektu; odtiaľto aj blízkosť disciplíny synkriticizmu s príslušným umením (ars). Zmyslom vyčlenenia alebo konštitúcie tej ktorej disciplíny … Continue reading

05. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na disciplína synkriticizmu (synkriticizmus)

kriticizmus Kantov (synkriticizmus)

– zdroj synkriticizmu vystupujúci spomedzi ostatných zdrojov synkriticizmu ako kritická propedeutika synkriticizmu vedno s propedeutikou synkriticizmu marxistickou, Nietzscheho, Husserlovou, Heideggerovou či Derridovou a ďalšími. Výhľady roztvárané týmto otvoreným súborom propedeutických zdrojov synkriticizmu na možné významové svety synkriticizmus svojou synkritickou metódou … Continue reading

04. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kriticizmus Kantov (synkriticizmus)

rekonštitúcia (synkriticizmus)

– znovuoživenie, obnovenie; v rámci synkriticizmu sa tým myslí v prvom rade znovuvytvorenie recipovaného významu vedomím recipienta. V priebehu komunikácie sa podľa synkriticizmu významy, útvary zmyslu „neprenášajú“, ale rekonštituujú čiže znovuvytvárajú v mysli prijímateľa správy, oznamu. Výkon rekonštitúcie je podprocesom … Continue reading

29. septembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na rekonštitúcia (synkriticizmus)

Základná schéma synkriticizmu

  Legenda: 1. TS = Prvá téza synkriticizmu. 2. TS = Druhá téza synkriticizmu. 3. TS = Tretia téza synkriticizmu. 4. TS = Štvrtá téza synkriticizmu. 5. TS = Piata téza synkriticizmu. Poznámka: 1. až 5. TS tvoria vedno so … Continue reading

28. septembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Základná schéma synkriticizmu

šťastie lásky (synkriticizmus)

– transcendujúcno akéhokoľvek zisku alebo straty; náplň nadoblačia mysle. Takzvané trápenia s láskou sa týkajú sféry závislostí, lipnutí, hrubo povedané hormónov, ale nie lásky. Hormóny fakticky s láskou nemajú nič spoločného: láska tu je bez ohľadu na to, či sú … Continue reading

20. augusta 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na šťastie lásky (synkriticizmus)

lákanie (synkricizmus)

– vábenie: ak nás niečo láka (vábi), to ešte neznamená, že po tom musíme túžiť; lákanie nezávisí od našej vôle, naša túžba po tom, čo nás láka, však áno. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

03. augusta 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na lákanie (synkricizmus)

páčenie sa (synkriticizmus)

– matie potešenia z krásy; bytie v cieli: ak sa nám niečo páči, sme v cieli, ak po tom začneme túžiť, cieľ sa nám vzdiali. Túžba odďaľuje alebo kazí potešenie z krásy. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

03. augusta 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na páčenie sa (synkriticizmus)

civilizácia a kultúra (synkriticizmus)

pozri: vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus). Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

20. júla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na civilizácia a kultúra (synkriticizmus)

Syncriticism (summary)

Syncriticism is a philosophy and a way of life. As philosophy consists of three parts: 1. philosophy of man (syncriticistical anthropology) 2. Philosophy of love (syncriticistical agapology) 3. philosophy of timelessness (perichronosophy). As a way of life lies in training … Continue reading

02. júna 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Syncriticism (summary)

synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

(angl. syncriticism, nem. Synkritizismus, čes. synkriticismus, rus. синкритицизм) – filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. Synkriticizmus sa skladá z filozofie človeka, filozofie lásky a filozofie bezčasia; predstavuje nielen učenie, ale i spôsob života (pozri: disciplína synkriticizmu). Je to maximum … Continue reading

19. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

Časopisy

Get the Cambridge Journals Online widget PHI widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

17. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Časopisy

hovorenie o zmene (synkriticizmus)

– hovorenie, ktoré má zmysel len potiaľ, pokiaľ som ochotný zmeniť sa aj sám. Pokiaľ ochota zmeniť sa sám chýba, je hovorenie o zmene verbalizmus. Úmerne s blížiacim sa koncom nejakej etapy vývinu spoločnosti sa intenzifikuje reč intelektuála o tomto … Continue reading

10. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hovorenie o zmene (synkriticizmus)

štrukturujúcno zmyslu (synkriticizmus)

– to, čo zmyslu dodáva štruktúru a čo túto štruktúru udržuje a rozvíja. Toto štrukturujúcno má viacero dimenzií, rezov, napríklad logické alebo mimologické. Cf dimenzie zmyslu (synkriticizmus), logické (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), štrukturujúcno (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

03. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno zmyslu (synkriticizmus)

štrukturujúcno univerza významového (synkriticizmus)

– to, čo významovému univerzu dodáva štruktúru a čo túto štruktúru udržuje a rozvíja. Toto štrukturujúcno má viacero dimenzií, rezov, napríklad logické alebo mimologické. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), štrukturujúcno (synkriticizmus), univerzum významové (synkriticizmus).

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno univerza významového (synkriticizmus)

logické (synkriticizmus)

– jeden z rezov štrukturujúcnom významového univerza alebo zmyslu vôbec, tá jeho dimenzia, ktorá sa otvára logickému rozumu, ktorá je prístupná logike (logikám), logicky mysliacemu človeku. Cf logos (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), univerzum významové (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na logické (synkriticizmus)

štrukturujúcno (synkriticizmus)

– uvádzajúcno do štruktúry, poskytujúcno štruktúry, generujúcno a udržujúcno štruktúry, princíp štruktúry, komplex podmienok vzniku, existencie a pretrvávajúcna štruktúry. Napríklad logickým štrukturujúcnom, generátorom a udržujúcnom logických štruktúr (logického) je logos, štrukturujúcnom lásky je milujúcno atď. Dôležitou témou synkriticizmu je štrukturujúcno … Continue reading

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno (synkriticizmus)

← Older posts