Súčasťou nástupu druhej axiálnej doby

(cf Špecifikum druhej osovej doby) je aktívna účasť na rozkladaní samého nositeľa kultúry spočívajúceho v civilizácii: zaniká napr. štátnosť alebo politika; dochádza k australizácii (pojužňovaniu) Nového sveta, vytrácajú sa napr. európske základy jeho najmocnejšej časti – začala jej juhoamerikanizácia a Európa sa zasa pomoslimštila. Je otázne, či je ešte v jej silách pokračovať v rušení mešít. Pretrvávanie civilizácie ako podkladu kultúry sa ešte udržuje v enklávach Starého sveta. Iniciatívu si zachovávajú transnacionálie, ktoré financujú zdanie volieb a ktorým už ide len o ne samé; v hľadáčiku sa im ustálil nepriateľ. V menu voličov sa ponúkajú prakticky iba figuranti. Z mentality sa v podstate až na megaprojekty a zbrane vytratila tvorivosť i konštruktívnosť. Nastalo redukovanie pestrosti na multiverzálnu fádnosť.

// základné tvary niektorých výrazov: civilizácia, australizácia, pojužňovanie, kultúra, Nový svet, Starý svet, pomoslimštenie, mešita //

09. novembra 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Súčasťou nástupu druhej axiálnej doby