ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

– ekonomika (dobro)prajnosti – spontánne sa utvárajúca a udržujúca ekonomika kultúrneho spoločenstva stojaca na princípe anegoidnej demokracie, v ktorej je zmyslom výroby alebo reprodukcie bezodplatné uspokojovanie potrieb druhých. Ekonomika (dobro)prajnosti sa nenastoľuje zvonka, revolučne, organizačne a podobne, ale vzniká ako spontánny produkt existencie kultúrnych enkláv v rámci toho ktorého už jestvujúceho typu štandardnej ekonomiky (tradičnej, trhovej, príkazovej etc.) a transcenduje ho.

S ekonomikou žičlivosti sa stretávame v období zaľúbenosti (zväčša len prechodne), v opätovanej láske čiže konkordancii (tu trvale), v priateľstve, vo vzťahu milujúcej matky a jej dieťaťa/detí, v prostredí láskyplnej rodiny, pri nezištnom ošetrovaní alebo opatrovaní, v niektorých kláštorných komunitách, v komunite autentického vyučovania, občas (niekedy) v niektorých komunitách v krajnom ohrození atď.

Transcendentálnou podmienkou možnosti existencie ekonomiky žičlivosti je deegoizácia, stav anegoity.

Pokusy spájať ostrovčeky ekonomiky žičlivosti do väčších celkov zvonku, organizačne, má na ne anihilačný účinok. Enklávy ekonomiky žičlivosti sú transcendentálne intímne. A preto je v nich blažene vlastne aj vtedy, keď stoja tvárou v tvár nebezpečenstvu, nepriazni, či dokonca smrti (pozri aj: nadoblačie mysle).

Istú predstavu o ekonomike žičlivosti si možno vytvoriť aj bez nejakej osobitnej teoretickej prípravy z filmov alebo niektorých ich pasáží, ako: Klára a František, La belle verte, z  dokumentárneho filmu Marianne Chaud Himaláje, cesta do nebies a podobne.

Bojovnej, revolučnej, organizačnej a podobnej mentalite sa ekonomika žičlivosti môže javiť ako utopizmus, ako odvádzajúcno od zmyslu života na zemi. Mentalite nastavenej agapicky je ekonomika žičlivosti hmatateľnou realitou bez potreby hľadania ružovejších zajtrajškov. Dá sa všimnúť, že hľadanie svetlej budúcnosti doposiaľ na zemi skončilo zakaždým katastrofou. Realitou ekonomiky žičlivosti sme v cieli od samého začiatku; k tomuto pozri: cesta perichronická.

Cf majetok (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

26. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)