rekonštitúcia (synkriticizmus)

– znovuoživenie, obnovenie; v rámci synkriticizmu sa tým myslí v prvom rade znovuvytvorenie recipovaného významu vedomím recipienta. V priebehu komunikácie sa podľa synkriticizmu významy, útvary zmyslu „neprenášajú“, ale rekonštituujú čiže znovuvytvárajú v mysli prijímateľa správy, oznamu. Výkon rekonštitúcie je podprocesom kultúry a produkt rekonštitúcie je kultúrny produkt, kultúrny výtvor. Otvorený súbor procesov rekonštitúcie významových útvarov je tradovanie, tradícia.

Cf kultúra (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

29. septembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na rekonštitúcia (synkriticizmus)