Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť

Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť, žičlivosť, vrátane priania inakosti, potešenia z pestrosti, základom hlúposti je zlovoľnosť, druhé nás zničí, prvé nám umožní žiť život relatívne pokojný aj v náročných podmienkach. Voľba medzi oboma je bezvýberová, uskutočniť ju môže slobodne i mladý i veľmi starý. Ego je silné, aj keď je slabé, deegoizácii ustúpi ľubovoľná ťažkosť — rozpúšťaním ega sa kultivujeme. Kultúra je najpozoruhodnejšia transformácia na svete, premena nevyčerpateľnej energie zla alebo hlúposti na energiu dobra a lásky, pričom jej pozoruhodnosť spočíva v tom, že je realizovateľná výlučne vo vnútri každého z nás, nie v druhom, ale iba vo mne samom. Očakávanie premeny od druhého sa ukázalo ako slepá ulička zaniknuvšej civilizácie. Druhého nepremeníš, premeníš, ak chceš, iba seba samého. Nová civilizácia je príležitosť, možnosť slobodne sa otvoriť bezmedznu vo svojom vlastnom vnútri čiže svetlu nadoblačia mysle. Až ono už nie je nami, mnou alebo tebou, pretože je všeprenikajúcnom, všeprepájajúcnom, oným fundamentom múdrosti.

22. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Fundamentom múdrosti je dobroprajnosť