Tag Archives for synkriticizmus

interkulturalita (synkriticizmus)

– synkríza (nereduktívne usúvzťažňovanie sa) kultúr a vývinových pásiem kultúr pri kontaktovaní sa kultúr a vývinových pásiem kultúr. Interkulturalita je rekreujúcno pretvárania zla na dobro, škaredého na krásne etc. jednou kultúrou v kultúre druhej/v kultúrach druhých alebo jedným vývinovým pásmom kultúry … Continue reading

27. mája 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na interkulturalita (synkriticizmus)

homo transcendens (synkriticizmus)

– prekračujúcnostný aspekt spôsobu bytia človeka; týka sa ho 1. téza synkriticizmu. Človek je v prvom rade homo transcendens (človek transcendujúci, prekračujúci), bytosť seba/prekračujúca, seba/prekračujúcno. Podstatou človeka je totiž transcendovanie, čiže prekračovanie hraníc medzi imanenciou a transcendenciou, v dôsledku čoho … Continue reading

26. mája 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na homo transcendens (synkriticizmus)