hodnota knihy (synkriticizmus)

– miera participácie knihy v ľubovoľnom jej význame, funkcii a forme na kultúre ako pretváraní zla na dobro, škaredého na krásne a tak ďalej (pozri: kultúra). Rozpracovanie axiológie knihy ako súčasti filozofie knihy by bolo potrebné už vzhľadom na skutočnosť, že kniha je zasahujúcno synchronicky do všetkých sfér života človeka a diachronicky v každej jeho historickej etape. Axiológiu knihy filozoficky funduje vyšetrovanie perichronickej (bezčasovej) väzobnosti synchronicity a diachronicity účinkovania knihy v živote človeka. Perichronozofický ponor do spôsobu bytia knihy a jej hodnoty je nevyhnutný najmä v dobe všekrízy a všeinflácie a pri zvažovaní budúcnosti knihy. Je tu zdanlivo jednoduchá otázka: má kniha ešte hodnotu? Axiologický prístup ku knihe je v synkriticizme dôležitý preto, lebo synkritická filozofia knihy skúma podmienky možnosti participácie knihy na kultúre.

Cf kultúra knižná (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), veda knižničná a informačná (synkriticizmus).

11. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hodnota knihy (synkriticizmus)