veda knižničná a informačná (synkriticizmus)


– knižnično-informačná veda1synkritika knižničnej a informačnej vedy čiže ich vedomá synkríza s cieľom intenzifikácie ich súhry pri participácii na kultivácii spoločnosti čiže na premene spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudských indivíduí na jeho členov (na kultúrnych ľudí).

Koordinujúcim pod/procesom otvoreného súboru pod/procesov tvoriacich  knižnično-informačnú vedu je kontinuálna seberaflexia výskumu knižnično-informačných procesov, systémov a sietí pestovaná vo vedomí ich aktérov a implementovaná do knižnično-informačných štúdií na univerzite (vysokej škole).

Uvedené vyzdvihnutie synkritickej povahy knižnično-informačnej vedy ako vedomo realizovanej synkritiky knižničnej vedy a informačnej vedy má za cieľ udržiavať v ireducibilite otvorený súbor vied, ktoré knižnično-informačnú vedu ako synkritický celok konštituujú. Knižnično-informačná veda ako inter- a transdiciplinárna veda vyvíjajúca sa v podmienkach informačnej spoločnosti a nevyhnutne v sebe nechávajúca účinkovať vnos exaktných, spoločenských, humanitných a technických vied svojou synkritickosťou zachováva na jednej strane ich zmysluplnú spojitosť a na druhej strane ich ireducibilitu. Týmto sa jej darí zároveň neskĺzavať do odcudzenej technicistickej disciplíny a udržiavať si svoj univerzitný status v rámci humanitných (filozofických) odborov.

Cf hodnota knihy (synkriticizmus), kultúra knižná (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

  1. V tomto článku ide o pohľad na knižničnú a informačnú vedu z pozície synkriticizmu []

23. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda knižničná a informačná (synkriticizmus)