Doba metaparadigmatických premien

Doba metaparadigmatických premien, ktorú navodil nástup druhej axiálnej éry, si od nás — ľudských indivíduí na ktoromkoľvek mieste a poste — vyžaduje byť lepšími k sebe navzájom, než sme boli kedykoľvek v minulosti: takým náročným je to, čo prichádza a s čím sa nevyhnutne už teraz, v týchto okamihoch a chvíľach v sebe i vo svojom okolí stretáme. V prvom rade sa od nás vyžaduje mať otvorené oči bezmedznu v našom vnútri a bezmedznu neznáma, do ktorého vstupujeme. Stávame sa bezprecedentne inými — tu hlúpejšími, tu múdrejšími zakaždým podľa svojej voľby. V podstate podobne, ako keď prechádzame popri psíkovi čakajúcemu pred samoobsluhou, do ktorého môžeme vraziť alebo na ktorého sa vnútorne alebo nahlas môžeme absolútne slobodne obrátiť so svetlom v mysli. Je zvláštne, že náš osud zavisí od našich rozhodnutí takéhoto typu slobody — typu bezdôvodne dobrého alebo bezdôvodne zlovoľného činu.

20. decembra 2023 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Doba metaparadigmatických premien