O pravde

       Prečo nám tak záleží na našej pravde, prečo mi tak záleží na mojej pravde, prečo mi rovnako nezáleží na tvojej pravde, prečo nám nezáleží na vašej pravde? Prečo máme stále niečo proti vašej pravde? Prečo mám stále niečo proti tvojej pravde? Prečo sme nezmieriteľní? V čom tkvie naša nezmieriteľnosť? Je možnosť zmieriť sa? Alebo sme naveky odsúdení stavať jednu pravdu proti druhej? Čo dosiahneme, keď zvíťazí (naša) pravda? Existuje iná pravda ako naša? Nie je víťazstvo našej pravdy smrťou vašej? Myslíme si vážne, že smrťou vašej pravdy bude konečne dobre? Nie je víťazstvo našej pravdy definitívnym riešením? Nie je naše definitívne riešenie definitívnou likvidáciou vás? Existuje iná likvidácia ako definitívna? Prečo sa tešíme z vašej likvidácie? Prečo sa tešíme zo svojho víťazstva, zo svojej pravdy? Čo sa zlepší víťazstvom našej pravdy? Čo sa zlepšilo na svete víťazstvom akejkoľvek pravdy? Nie je na začiatku víťazstva mojej pravdy po hube? Kto má úžitok z po hube? Nazreli sme už do účtovnej knihy so stĺpcami „Dal (som) po hube“ – „Dostal (som) po hube“? Pozreli sme si výslednú súvahu nášho účtovníctva? Netvoria stránky tejto účtovnej knihy kroniku smrti našej civilizácie? Kde berieme čas na po hube, keď ho nik nemáme? Či k po hube dochádza v bezčasí? Hneď? Bez rozmyslu? Nestačilo by s po hube zaváhať? Zmení sa vyrovnanosť súvahy týmto zaváhaním?

       Sme schopní spýtať sa polopate: dokedy budeme boľševikobijci, fašistobijci, islamobijci, bohobijci, ateistobijci, idealistobijci, materialistobijci, maďarobijci, ženobijci, deťobijci, hydrokapitalistobijci, korupciobijci, jadroenergobijci atď.? Je n-bijstvo základom pokroku? Čo s doterajším evidentným pokrokom? Nastane jeho opustením cesta späť?


12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O pravde