Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,

tam je raj.

Bez vďačnosti a prajnosti inakosti sa zbavujeme raja na zemi.

Je zvláštne, že obidve sú možné v ľubovoľnej situácii – osobnej (individuálnej, rodinnej) i spoločenskej. Obidve sa zakladajú na vnímavosti voči dobru, ktorého sa nám eventuálne dostane.

16. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,