Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,

tam je raj.

Bez vďačnosti a prajnosti inakosti sa zbavujeme raja na zemi.

Je zvláštne, že obidve sú možné v ľubovoľnej situácii – osobnej (individuálnej, rodinnej) i spoločenskej. Obidve sa zakladajú na vnímavosti voči dobru, ktorého sa nám eventuálne dostane.

*Bolgodadimъ za směchъ i polkjь, sъdarъ i něsъdarъ, za dьnь i noktь, trujemь tako žiznь pъlną.
[Bolodaďimu za směchu i polkji, sudaru i něsudaru, za dini i nokti, trujemi tako žizni pulnon].
Vďačme za smiech i plač, za úspech i neúspech, za deň aj za noc, zakúšame tak plnosť života.
(Zdroj: https://www.joj.sk/slovania/rozhovor-pavol-zigo 1.12.2021)

16. apríla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Kde je vďačnosť a žičenie inakosti,