začiatok konania zla (synkriticizmus)

– pozri: nastávanie zla (synkriticizmus). Vyzdvihovanie uvedomenia si začiatku konania zla a potreby študovať začiatok konania zla je odôvodnené väčšou ľahkosťou pretvárania zla na dobro (toto pretváranie je kultúra) na začiatku konania zla než v jeho priebehu. Nepozornosť k začiatku konania zla je pomerne ľahko odstrániteľnou (spolu)príčinou našej nekultúrnosti.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus), zlo (synkriticizmus).

17. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na začiatok konania zla (synkriticizmus)