ontológia synkriticistická (synkriticizmus)

(čes. ontologie synkriticistická)

disciplína synkriticizmu, ktorá skúma bytie, súcna a synkrízu (nereduktívne usúvzťažňovanie) bytia a súcien, ktorou sa dostavuje realita sveta; súcna vznikajú a zanikajú v čase, zatiaľ čo bytie bezčasovo alebo bezčasmo výbytnieva ako praudalosť (praudievanie sa, pradianie) a príbytní súcnam; základnou vrstvou synkriticistickej ontológie je perichronozofia (náuka o bezčasí).

Synkriticistická ontológia je súčasťou synkriticistickej filozofie.

Cf bezčasie (synkriticizmus), bytie (synkriticizmus), čas (synkriticizmus)perichronozofia (synkriticizmus), prabytie (synkriticizmus), realita (synkriticizmus), realita cishorizontová (synkriticizmus), realita horizontová (synkriticizmus), realita transhorizontová (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), udalosť (synkriticizmus), výbytňujúcno (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ontológia synkriticistická (synkriticizmus)