synkríza (synkriticizmus)

(= konferancia; angl. syncrisis, čes. synkrize, rus. синкрисис)

– nereduktívne usúvzťažňovanie sa; jej cieľavedomým uskutočňovaním je synkritika; synkríza je opozitum diakrízy; synkrízou sa dostavuje v realite nový druh vzťahu a nová kvalita, ktorých tu pred synkrízou nebolo. Bezčasovostný aspekt synkrízy tvorí superpozícia. Podrobnejšie o synkríze pozri v monografii 107 s. 7, 8 an.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkríza (synkriticizmus)