oindexovanie (synkriticizmus)

(= technika indexovania, indexovanie)

– postup, ktorý bol vyvinutý v priebehu budovania prvej slovenskej filozofickej encyklopédie FILIT-u v priebehu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia a ktorý spočíva v pripisovaní indexov modelovaným významovým útvarom s cieľom špecifikovať ich prináležanie k tomu či onomu typu významového univerza, k tomu či onomu historickému typu racionality, k filozofickému smeru, škole, autorovi, fáze myšlienkového vývinu autora, k filozofickej alebo vednej disciplíne, k tej či onej kultúrnej, náboženskej, umeleckej tradícii atď. Ide o to, odlíšiť rôzne významy vyjadrované tými istými výrazmi (termínmi) trebárs aj u toho istého filozofa, napríklad u raného Wittgensteina a u neskorého Wittgensteina: povedzme “význam (Wittgenstein L. I)” a “význam (Wittgenstein, L. II)”.

Cf metóda rozkladu významu na totožné a odlišné (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), útvar významový (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na oindexovanie (synkriticizmus)