bytie (synkriticizmus)(čes. bytí)

bezčasové výbytňujúcno, jeho výsledok i dianie; bytie spoluutvára predmet synkriticistickej ontológie. V rámci výbytňujúcna ide o výčasňujúcno (nastávanie a stávanie = vznikanie a zanikanie času), výpriestorňujúcno (nastávanie a stávanie priestoru), vývlastnostňujúcno (nastávanie a stávanie vlastností), vývzťahujucňúcno (nastávanie a stávanie vzťahov), výpohybňujúcno (nastávanie a stávanie pohybu/pohybov), výštrukturňujúcno (nastávanie a stávanie štruktúr), výčlovečňujúcno sa atď. Skúmaním tých ktorých foriem výbytňujúcna sa konštituujú jednotlivé disciplíny synkriticistickej (= s.) ontológie: s. ontológia času, s. ontológia priestoru, s. ontológia priestoročasu, s. ontológia pohybu, s. ontológia štruktúry, s. ontológia človeka atď. ako fundamenty filozofie času, filozofie priestoru, filozofie priestoročasu, filozofie pohybu, filozofie štruktúry, filozofie človeka atď. V rámci synkriticizmu potom hovoríme napríklad v prípade ontologického skúmania samotného bytia, že svetu výbytní alebo bytní alebo výbytňuje, v rámci ontologického skúmania človeka, že svetu výčloveční alebo svetu to výčlovečňuje.

Cf ontológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bytie (synkriticizmus)