A      B      C      Č      D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V      W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A    Na začiatok Registra Dodatku   

A (elektrotechnika) 

a (gramatika) 

a (hudba) 

a (slovenčina)

A, a (lingvistika)

a ballata

a bas

a basa voce

a battuta

a bene placito

a cognitionibus (právo)

a piena voce (hudba)

a tempo (hudba)

Aachen

Aachen, Hans

Aakjär, Jeppe

Aalto, Alvar

ab epistulis (právo)

ab equis ad asinos

abacinácia

Abafi, František

Abakuk

abakus (architektúra)

abakus (matematika)

abalienácia (právo)

abampér

abanácia

abandon (colníctvo)

abandon (poistenie v doprave námornej)

abandon (právo)

abandono (hudba)

abandonovať

abassamento (obchod)

abatiša

abaxiálny (botanika)

abázia

abažúr

Abbásovci

Abbo Floriacensis

Abbon de Fleury p. Abbo Floriacensis

abdicatio (právo)

abeceda

abeceda (lingvistika)

abeceda (teória jazykov formálnych)

abeceda anglická

abeceda hebrejská

abeceda hudobná

abeceda latinská

abeceda Morseho p. abeceda Morseova

abeceda Morseova

abeceda ruská

abeceda sanskrtská

abeceda slovenská

abecedár

ablatív

ablaut

abolitio (právo)

abreviácia

abrogatio (právo)

abscisa

absolutizmus

absolútne čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

absolutórium (pedagogika)

absorbér (fyzika jadrová)

abstrakcia matematická

accelerando (hudba)

Accelerated Graphics Port p. AGP 

acceptilatio (právo)

accessio (právo)

accessorius (anatómia človeka)

accidentalia negotii (právo)

accrescentio (právo)

accusatio (právo)

ACM p. Asociácia pre výpočtovú techniku

acetylcholín

acquis communautaire

AD (ekonómia)

adagio (hudba)

adiabatický

adjektívum p. meno prídavné

administratíva

administrativistika

administrátor (internet)

adrenalín

adverbium p. príslovka

aeróbny

aerofón

aerológia

aerosól

aeternitas (latinčina)

afekt (psychológia)

afektácia

afinita (biológia)

afinita (geometria)

afinita (chémia)

afinita (mikrobiológia)

afinita (ovocinárstvo)

afix (lingvistika)

Afrika

Afrika (história)

Afrika južná

Afrika severná

Afrika východná

Afrika západná

afrikanistika

agent (AI)

agent inteligentný p. agent (AI)

agent rozumný p. agent (AI)

agnát (právo germánske)

AGP

agrikultúra

agrobiológia

agrofyzika

agromechanizátor

Achájci

AI p. inteligencia umelá

Aitne (astronómia)

Aix-la-Chapelle p. Aachen

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Akadémia Policajného zboru, Bratislava

Akadémia umení v Banskej Bystrici

akcia (ekonómia)

akcionár

akinakes (archeológia)

aklamácia

akord (hudba)

akronym

akropola (archeológia)

akt náboženský

akt pomenovací

aktérstvo

aktínium 

aktivácia 

aktivita komunikačná (lingvistika) 

aktivita v systéme diskrétnom (informatika) 

aktivovanie 

akulturácia 

akustika

akustika hudobná

Albrecht, Alexander

Albrecht, Ján

Albrechtovci

album

album poštových známok

alexithymia p. alexitýmia

alexitýmia

algebra

algebra abstraktná p. algebra univerzálna

algebra elementárna

algebra lineárna

algebra univerzálna

algoritmika

algoritmizácia

algoritmizovanie

algoritmizovanie metódy

algoritmus

al-Chorezmí

alchýmia

alikvotný

aliterácia (poetika)

Alpsko-himalájska sústava

alternativistika

Althaea officinalis L. p. ibiš lekársky

alúzia

alveolárnosť (lingvistika)

Amerika

amerikanistika

AMO fyzika p. fyzika atómová, molekulová a optická

ampér

ampérmeter

amygdala

an-

ana-

ana (joga) p. anna (joga)

analýza faktorová

analýza funkcionálna

analýza komponentová (lingvistika)

analýza matematická

analýza obsahová (informatika)

analýza obsahová (sociológia)

analýza rozmerová

analýza spektrálna (matematika)

analýza systémová

analýza systému

analýza štatistická

analyzátor zmyslový (psychológia)

anatómia

anatómia človeka

anatómia ľudského tela p. anatómia človeka

anatómia makroskopická

anatómia mikroskopická

anatómia praktická

anatómia rastlín p. anatómia rastlinná

anatómia rastlinná

anatómia systematická

anatómia topografická

angelológia

Anglická banka p. Bank of England

Anglicko

angličtina

anglistika

Animalia p. živočíchy

anión

anizo-

anizotropia

anjel

anjel (kresťanstvo)

anna (joga)

Antarktída

anti-

antika

antika rímska

antipatia

antonymum

antropogenetický

antropológia

antropológia historická

antropológia moderná

antroponomastika

antropotómia p. anatómia človeka

aorist

aparát kozmický

aparát štátny

apelatívum p. meno všeobecné

aperçu

aplikácia práva

apríl

aproximácia (matematika)

arabčina

Arabi

arbitrérny

argument funkcie (matematika)

archeológia

Archimedes zo Syrakúz

architekt

architektúra

archív

archivália

archivistika

arita p. árnosť 

aritmetika 

aritmetika teoretická 

arkustangens

armáda

árnosť

artes liberales p. in: sedem slobodných umení

artes serviles p. in: sedem slobodných umení

Asafiev, Boris Vladimirovič, p. aj in: hudba (Asafiev, B. V.) 

Ashby, William Ross

Asociácia pre výpočtovú techniku

asociatívnosť

asociatívnosť (matematika)

asociatívny (matematika)

astenosféra

astrobiológia p. exobiológia

astrofyzika

astrológia

astrometria

astronómia 

astronómia matematická 

astronómia nemecká p. in: Baade, Walter 

astronómia planetárna p. planetológia

astronómia stredoveká

asymptotický 

AT p. čas atómový

ateizmus

Atlantický oceán

Atlantik p. Atlantický oceán

átmánátma (joga)

átmaništha (joga)

átmanivédana (joga)

Atmanspacher, Harald

átmasukha (joga)

átmasvarúpa (joga)

atmosféra telesa kozmického

atóm

atóm (Dalton, J.)

atóm (Feynman, R.)

atóm (chémia)

atomistika (fyzika)

ATP

atribút (informatika)

atribút (lingvistika) p. prívlastok

atribút objektu (informatika)

atribút prvku (informatika)

AU p. jednotka astronomická (astronómia)

audit (účtovníctvo)

audit štatutárny (účtovníctvo)

Austrália

Austrália a Oceánia

autogram

automat

automat (informatika)

automatizácia

automobil

autopsia (anatómia) p. pitva

autor

autorita

averz

averz mince

averzia

axióma (matematika)

axióma extenzionality (teória množín)

azbuka

Ázia

Ázia juhovýchodná

Ázia juhozápadná

Ázia južná

Ázia severná

Ázia stredná

Ázia východná

Ázia západná


B    Na začiatok Registra Dodatku   

Baade, Walter 

Bach, Johann Sebastian

bakteriológia

BAL p. látky aktívne biologicky

Balaton

Balkánsky polostrov

baníctvo

Bank of England

banka

banka centrálna

bankomat

bankovka

bankovníctvo

Banú Abbás p Abbásovci

barok

barok hudobný

barok klasicizujúci

barok v hudbe p. barok hudobný

Bartók, Béla

basis (anatómia človeka)

batéria (fyzika)

batéria lítiumpolymérová

Bavorsko

báza nukleová

báza nukleových kyselín p. báza nukleová

bazalt

bazileia

Beck, Guido

becquerel

Bečárová, Lýdia

beduín

Beethoven, Ludwig van

beletria

Belt and Road Iniciative p. BRI

Benátky

beneficia non obtruduntur (právo)

bezpredmetný

bhávana (buddhizmus)

BI p. Business Intelligence (BI)

Biblia

Biblia (kresťanstvo)

bibliognózia p. bibliológia

bibliológia

bibliozofia p. bibliológia

biblistika

bicykel

biedermeier

Biely Kameň hrad

big bang

bijekcia (matematika) p. zobrazenie bijektívne (matematika)

bijektívny

binárny

bioelektrina

biofyzika

biogenéza

biogeografia

biochémia

biológia

biológia evolučná

biológia kognitívna

biológia molekulárna

biológia syntetická

biomedicína p. medicína molekulárna

biomembrána

BIOS

biosféra

biosystém

bit

blana

Blaškovič, Jozef

Blatenské jazero p. Balaton

blaženosť ja (joga) p. átmasukha (joga)

blesk

Blízky východ

bod (Euklides)

bod (geometria)

bod dotykový

bod hmotný

bod hmotný voľný

bod množiny

bod referenčný

bod rovnodennosti (astronómia)

bod samodružný (geometria)

bod vzťažný p. bod referenčný

bodkočiarka

boh (kabala)

Boh (katolicizmus)

Boh (teológia kresťanská)

bohéma

bohoslovie p. teológia

Bohr, Niels

bojovanie 

bolesti hrdla, in: Homeogene®9 

bolonský proces p. proces bolonský

Boltzmann, Ludwig Eduard

Born, Max

Bosna a Hercegovina

botanika

botanika arabská

botanika systematická p. aj taxonómia botanická

bovden

bowden p. bovden

Bq

Braille, Louis

brána platobná

Bratislava 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislava (BISLA)

Bratislavský hrad

BRI

British East India Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Britská Východoindická spoločnosť 

browser p. prehliadač (informatika) 

buddhadharma p. buddhizmus

buddhizmus

budova

buchot

Bulharsko

bunka (joga) in: anna (joga)

bunka gliová p. glia

bunka nervová p. neurón

Burlas, Ladislav

burzovníctvo

Business Intelligence (BI)

bylina

byt

bývanie


C    Na začiatok Registra Dodatku   

Cantor, Georg Ferdinand

caput (anatómia človeka) p. aj hlava (anatómia)

Castrum de sancto Georgio p. Biely Kameň hrad

cavum cranii p. dutina lebečná (anatómia človeka)

cech (história)

celok (geomorfológia)

celok daného predtechnicky

celok funkčný

celok geomorfologický, p. celok (geomorfológia)

celok krajinný

celok krajinný horský

celok priestorový

celok technologický

celok územný

cena

cena (ekonómia)

cena kúpna

cenina (právo finančné)

cenina poštová

centrálny nervový systém p. sústava človeka nervová centrálna

centriola (biológia)

Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV

cervix p. krk

cesia

CGS 

CIBJO 

cieľ politický

cifra p. číslica

circumincessio p. perichórésis

cirkev

cirkev gréckokatolícka

cirkev katolícka

cirkev pravoslávna

citácia bibliografická

citát lexikálny (lingvistika) p. slovo citátové (lingvistika)

cítenie (psychológia)

citoslovce

civilistika

civilizácia európska

civilizácia západná

civilizácia západná (Huntington, S.)

clivota p. nostalgia

clivosť p. nostalgia

Cluny 

CMB 

CMS 

CNS p. sústava človeka nervová centrálna

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (CDSI)

college

colníctvo

Company Bahadur p. Britská Východoindická spoločnosť

computer science p. informatika matematická

corpus p. trup

Corpus iuris civilis

corpus pineale p. epiphysis cerebri

coulomb

COVID-19 p. aj SARS-CoV-2

CP symetria

CPU 

CRM 

curriculum vitae

cvičebnica

cvičenie

cvičenie (pedagogika)

cvičenie (športológia)

cyklometria

cyklus

cytológia


Č    Na začiatok Registra Dodatku   

čadič p. bazalt

čapík (anatómia človeka)

čas (fyzika)

čas (mechanika klasická)

čas absolútny (Newton, I.)

čas atómový

čas fyzikálny p. čas (fyzika)

čas newtonovský p. čas absolútny (Newton, I.)

čas prítomný (lingvistika)

čas relatívny (Newton, I.)

časopis

časopriestor

časovanie (lingvistika)

časť mozgová (anatómia človeka)

časť reči p. druh slovný

časť stroja

časť systému riadenia riadená p. systém riadený

časť systému riadenia riadiaca p. systém riadiaci

časti a mechanizmy strojov

časti reči p. druhy slovné

častica

častica (fyzika)

častica (fyzika klasická)

častica (fyzika kvantová)

častica (fyzika štatistická)

častica (lingvistika)

častica elementárna

častica fundamentálna p. častica elementárna

častica klasická (fyzika)

častica kozmická najmenšia, p. in: neutríno

častica nabitá elektricky

častica poľa

častica subatómová p. častica elementárna

Čečetka, Juraj

Čechy

čelenie

Červené more

Červený Kameň

Česká republika

Česko

čeština

čiara

čiara (geometria)

čiara taktová

čiara zlomková (matematika)

čiarka desatinná

Čierna Hora

Čierne more

čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

čierny žiarič, p. teleso čierne absolútne

čin trestný

Čína

Čína, in: BRI

Číňania

činiteľ1

činiteľ2

činiteľ (matematika)

činitele výrobné (ekonómia)

činnosť obchodná

činnosť ekonomická

činnosť hospodárska

činnosť mozgová

činnosť odborná

činnosť podnikateľská

činnosť politická

činnosť pracovná

činnosť pracovná (psychológia)

činnosť protispoločenská

činnosť psychická

činnosť rečová

činnosť sopečná p.vulkanizmus

činnosť sústavná (právo)

činnosť štátu

činnosť technická

činnosť verejná

činnosť vôľová p. vôľa (psychológia)

činnosť vulkanická p. vulkanizmus

činnosť zárobková samostatná

činnosť záujmová

činnosť zmenárenská

činnosť životná

Čínska ľudová republika

Čínska ľudová republika, in: BRI

čínština

čísla celé

čísla celé záporné

čísla ordinálne

čísla prirodzené

číslica

číslica desiatková

číslo, p. in: meranie

číslo (matematika)

číslo Abbeho (fotometria)

číslo binomické p. číslo kombinačné

číslo dvojné p. duál

číslo hmotnostné p. číslo nukleonové

číslo imaginárne

číslo infinitezimálne

číslo iracionálne

číslo jednociferné

číslo kardinálne

číslo kombinačné

číslo komplexné

číslo kvantové spinové

číslo množné p. plurál

číslo negatívne p. číslo záporné

číslo nepárne

číslo neznáme (matematika)

číslo nukleonové

číslo opačné

číslo ordinálne

číslo párne

číslo prirodzené

číslo protónové

číslo racionálne

číslo reálne

číslo transcendentné

číslo všeobecné p. číslo zapísané písmenom

číslo zapísané písmenom

číslo záporné

číslo zložené

číslovka (lingvistika)

číslovka základná

čítanie

čítajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

čitateľ (matematika)

článok

článok (štylistika)

článok novinový

člen (algebra)

člen logický

člen vetný

členenie geomorfologické

človek defektný (defektológia)

človek dospelý

človek osvietený (joga) p. átmasvarúpa (joga)

čnelka (botanika)

črta (veda literárna)

čuch

Čulen, Konštantín


D    Na začiatok Registra Dodatku   

D (fyzika)

d (hudba)

Dahlke, Rüdiger

Dákovia

Dalton, John

daň

daň z pridanej hodnoty (DPH)

daňovníctvo

dáta

dáta digitálne

dáta empirické

dáta veľké

databáza

dedičnosť 

dedičstvo kultúrne 

dedina

dedolarizácia

defektológia

definícia matematická

definovanie funkcie

deiktikum

dej adiabatický

dej fyzikálny

dej chemický

dej mechanický

dej psychický

dejepis p. história

dejiny literatúry p. história literárna

dejiny ľudstva

deklinácia (lingvistika) p. skloňovanie (lingvistika)

dekódovateľ (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

dekódovanie signálu rečového (lingvistika)

dekorácia

deľba moci

deľba moci v štátoch demokratických

delenec (matematika)

delenie (matematika)

delenie so zvyškom

deliteľ (matematika)

deliteľnosť

deliteľnosť (matematika)

demografia

demokracia

deň

deň (astronómia)

denotácia (lingvistika)

dependencia unilaterálna

depresia

depresia (astronómia)

depresia (ekonómia)

depresia (geológia)

depresia (meteorológia)

depresia (psychológia)

derivácia

derivácia (lingvistika) p. odvodzovanie slov

derivácia parciálna

derivatológia (lingvistika)

derivovanie (matematika)

deskriptor (informatika)

detektor neutrínový, p. in: neutríno

detektor scintilačný

determinovanosť

determinovanosť algoritmu

deti

deviatka (matematika)

DFM p. majetok dlhodobý finančný (DFM)

DHM p. majetok dlhodobý hmotný (DHM)

diafánia

diagnostika

diagnóza

diagram

diagram Vennov (teória množín)

diagram vývojový 

diaľnica 

dialogika

dianie duševné

dianie psychické p. dianie duševné

diapozitív

didaktickosť

didaktika

didaktika (Komenský, J. A.)

dielec

dielo architektonické

dielo autorské

dielo fotografické

dielo hudobné

dielo literárne

dielo maliarske

dielo pseudonymné

dielo stavebné

dielo technické

diera

diera (fyzika)

diera červia

diera čierna

diera čierna, p. in: neutríno

diera čierna supermasívna, p. in: neutríno

dieťa

dietetika

dietológia

diferenciál (Leibniz, G. W.)

difrakcia svetla p. ohyb svetla

diglosia (lingvistika)

diglosia (medicína)

dikcia

dilatácia

dilatácia času (teória relativity)

dimenzia p. rozmer

dimotiki

diplomatika

Dirac, Paul Adrien Maurice

direktíva p. smernica

disciplína matematická

disciplína špeciálnovedná

disciplína teologická

disciplína vedecká p. odbor vedný

disk

disk (technika)

diskretizácia

diskretizácia (fyzika)

diskrétnosť (fyzika)

displej p. monitor (displej)

displej počítačový p. monitor (displej)

distribúcia informácií

distributívnosť (matematika)

diverzifikácia

divide et impera

dizajn

dlažba

dláždenie p. dlažba

dĺžka

dĺžka (fyzika)

dĺžka slova (teória jazykov formálnych)

dlžník

DNA

doba halštatská

documentary language p. jazyk selekčný

dogmatika právna

dohad

dokazovanie matematické

doklad

dokonale čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

doktrína

doktrína politická

dokument

dokument (informatika) 

dokument (právo) 

dokument (veda knižničná a informačná) 

dokument archívny p. archivália 

dokument hypertextový 

dokument zverejnený 

dokumentácia 

dokumentácia pri odovzdávaní stavby do užívania 

dokumentácia technická 

dokumentológia 

Dolné Rakúsko 

dom 

dom bytový 

dom nájomný 

Dóm svätého Martina v Bratislave p. Katedrála svätého Martina v Bratislave 

dom trojpodlažný 

domácnosť 

domácnosť (ekonómia) 

dominanta (hudba) 

dominikáni 

domnienka právna 

domnienka právna nevyvrátiteľná 

doplnok (matematika) 

doprava 

doprava (ekonómia) 

doprava hromadná 

dorozumievanie

dosadzovanie (matematika)

doska

doska plošných spojov

doska základná

doštička

dotyčnica

dôchodok

dôchodok národný

dôkaz matematickou indukciou

dôkaz matematický

dôraz

dôraz (lingvistika)

Dr. med.

dráha

dráha nervová

dramatika

dramatizmus

draženie

Drexler, Karol

driek klinca

driver p. ovládač (informatika)

druh hudobný

druh slovný

druh slovný amorfný

druh slovný neohybný

druh slovný ohybný

druh umelecký

druhá svetová vojna

druhy slovné

družstvo roľnícke jednotné

duál

dualizmus

dualizmus štátny

dub

dub (antika)

dub letný

ductulus (anatómia človeka) 

duch (psychológia) 

dukát 

duktilita 

Dülmen, Richard van 

Dunaj 

dutina lebečná (anatómia človeka) 

dvojica 

dvojica usporiadaná 

dvojka (matematika) 

dvojrozmerný 

dynamika (fyzika) 

dynamika (hudba) 

dynamika diania duševného p. psychodynamika 

dynamika intrapersonálna 

dynamika systémová 

dynamika tekutín 

dynastia 


E    Na začiatok Registra Dodatku   

EAN

East India Trading Company (EIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

edil

education(al) system p. systém vzdelávací

edukácia

efektívnosť

Egejské more

Egypt

Einstein, Albert

ekliptika

ekliptika (astronómia)

ekológia

ekológia (Haeckel, E.)

ekológia environmentálna

ekonometria

ekonometrika p. ekonometria

ekonómia

ekonómia neoklasická

ekonómia politická

ekonómia politická klasická

ekonómia politická marxistická

Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomika

ekonomika digitálna

ekonomika domácností

ekonomika národná p. hospodárstvo národné

ekonomika trhová

ekonomika trhová sociálna

ekosystém

ekvivalencia (matematika)

elasticita p. pružnosť

elektráreň

elektráreň atómová

elektrárenstvo

električka

elektrina

elektrina galvanická

elektrizácia telies

elektroakustika

elektróda

elektrodynamika

elektrodynamika kvantová

elektroenergetika p. elektrárenstvo

elektrofón

elektrochémia

elektrolýza

elektromagnetizmus p. teória elektromagnetizmu

elektromechanika

elektrón

elektrón (fyzika kvantová)

elektronegativita atómu

elektronika

elektrónvolt

elektróny svietiace p. žiarenie synchrotrónové

elektróny valenčné

elektroskop

elektrospotrebič

elektrospotrebič elektronický

elektrostatika

elektrotechnika

elektrotropizmus

elementarizácia

embryológia

emisia

emisia (fyzika)

emisia elektrónov p. emisia elektrónová

emisia elektrónová

emisia termoelektrická

emisivita

emitent (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

emócie (psychológia)

emotikon

en-

encephalon p. mozog ľudský

endémia (medicína)

endemizmus

energetika

energia

energia elektrická

energia elektromagnetická

energia gravitačná

energia, hmota, informácia

energia chemická

energia jadrová

energia kinetická

energia konfiguračná p. energia potenciálna

energia látky vnútorná p. teplo (fyzika)

energia mechanická

energia mechanická bodu hmotného

energia poľa

energia polohová p. energia potenciálna

energia potenciálna

energia svetelná

energia tepelná

energia voľná (biológia)

energia žiarenia

enklitika

entartete Kunst p. zvrhlé umenie

entita fyzická

entomológia

entropia

entropia (fyzika)

entropia (matematika)

enumerácia množiny konečnej

environment p. prostredie životné

environmentalistika

enzým

eo ipso 

EOT 

epidemiológia

epigón

epigeosféra p. sféra krajinná

epigrafia

epika

epiphysis cerebri

epocha 

EPROM 

éra

éra putinovská

erb (heraldika)

Eros (mytológia grécka) 

ERP 

esej 

etalón času 

etapizácia

etatizovanie sa (štátoveda)

ETC

éter (Lorentz, H. A.)

Etna

etnografia

etnometodológia

etymológia

Euklides

Eurázia

eurocentrizmus

Európa

Európa juhovýchodná

Európa juhozápadná

Európa južná

Európa praveká

Európa severná

Európa severovýchodná

Európa stredná

Európa východná

Európa západná

Európania

europeistika

europocentrizmus p. eurocentrizmus

Európska komisia (EK)

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC)

Európska rada

Európska únia

Eurostat

eutanázia

eV

evakuácia (fyzika)

evakuovaný

evaluácia

exa-

exegéza (teológia)

exobiológia

expedient (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

experiment

experiment dvojštrbinový

experiment fyzikálny

experiment kauzálny

experiment vedecký

experimentovanie

experimentovanie fyzikálne

exponent

expozícia

extáza

extrapolácia

extremitas (anatómia človeka) p. aj končatiny

ezoterika


F    Na začiatok Registra Dodatku   

f (matematika) 

f:MN

fabula

faktor výrobný p. zdroje výrobné (ekonómia)

faktúra (hudba)

fantazmagória

farba

farba (fyzika)

farba (psychofyziológia)

farba nerastu

farmácia

faunistika

fáza (fyzika)

fáza kmitania (fyzika)

fáza Mesiaca

fázor (fyzika)

február

Fed p. Federálny rezervný systém

Federal Reserve System p. Federálny rezervný systém

Federálny rezervný systém

fejtón

fenomén fyziologický p. jav fyziologický

fenomén matematický p. jav matematický 

fenomén múzejný 

fenomén vulkanický

féodalité

Ferrum p. železo

feudalizmus (história nemecká 2. pol. 19. stor.)

feudalizmus (historiografia)

Feynman, Richard

Field, John

filatelia

film

filmológia 

filológ 

filológia

filológia grécka a latinská p. filológia klasická

filológia klasická

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

filter polarizačný

final theory p. teória všetkého

financie

finančníctvo

firma (ekonómia)

F-kľúč (hudba)

flexia (lingvistika) p. aj ohýbanie (lingvistika)

flops

flóra endemická

fluktuácia

folklór

folklór slovesný

folkloristika

fond

fond (právo finančné)

fond (účtovníctvo)

fond hedžový

fond investičný

Fond na podporu umenia

fond pôdny

fond zbierkový

fonendoskop

fonetika

forma hudobná

forma literárna

forma organizačná

forma sonátová

forma štátu

formalizmus matematický 

formant 

formant (akustika) 

formant (hudba) 

formant (lingvistika)1 

formant (lingvistika)2 

formant (psychológia) 

formatio (anatómia človeka)

formula (latinčina)

formula (matematika)

formula matematická

formy pohybu hmoty

Forrester, Jay Wright

fotoefekt

fotografia

fotografovanie

fotometria

fotón

fotón (fyzika kvantová)

fotonásobič

fotonika

fotonika mikrovlnná

Francúzsko 

Frech, Karl Hugo 

frekvencia (fyzika)

fúga

fulgurácia (elektrotechnika)

fulgurácia (medicína)

fundatista

fundrasing

funkcia (matematika)

funkcia emfatická

funkcia fyziologická

funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika)

funkcia jazyka 

funkcia jazyková p. funkcia jazyka 

funkcia logaritmická (matematika) 

funkcia logická (informatika) 

funkcia polynomická (algebra) 

funkcia psychická 

funkcia spojitá (matematika) 

funkcia stavová 

funkcia štátu 

funkcia učebnice 

funkcia vlnová 

funkcia vlnová (teória kvantová)

funkcionál (matematika)

funkcionalita

funkcionalita v hudbe

futurológia

fylogenéza p. vývoj fylogenetický

fytológia p. botanika

fytoterapia

fytotómia p. anatómia rastlinná

fyzika

fyzika atmosféry p. meteorológia

fyzika atómová

fyzika atómová, molekulová a optická

fyzika atómového obalu

fyzika častíc

fyzika častíc elementárnych p. fyzika častíc

fyzika časticová p. fyzika častíc

fyzika experimentálna

fyzika jadrová

fyzika klasická

fyzika kvalitatívna

fyzika kvantitatívna p. fyzika moderná

fyzika kvantová

fyzika makrosveta p. fyzika klasická

fyzika mikrosveta p. aj fyzika kvantová, mikrofyzika

fyzika moderná

fyzika molekulová

fyzika novoveká

fyzika nukleárna p. fyzika jadrová

fyzika optická

fyzika počítačová

fyzika relativistická

fyzika subjadrová p. fyzika častíc

fyzika subnukleárna p. fyzika častíc

fyzika štatistická

fyzika teoretická

fyzika tuhých látok

fyzika vysokoenergetická p. fyzika častíc

fyzika vysokých energií p. fyzika častíc

Fyzikálny inštitút P. N. Lebedeva, p. in: neutríno

Fyzikálny ústav SAV

fyziológia


G    Na začiatok Registra Dodatku   

galaxia

galaxia aktívna

galaxia aktívna vzdialená, p. in: neutríno

galéria

gastronómia

gastrozofia

gematria

gemológia

gén (genetika)

genealógia

generale nihil certum implicat (právo)

generel

generovanie signálu (lingvistika)

genetika

genetika behaviorálna

genetika molekulárna

genológia

geobiosféra p biosféra

geocentrizmus

geodetika

geodézia

geodézia nižšia

geodézia vyššia

geoekológia

geoekonomika

geofyzika

geoglyf

geografia

geografia fyzická

geoid

geoid (Ďurčo, S.)

geoid (geodézia)

geológia

geometria

geometria analytická

geometria deskriptívna

geometria diferenciálna

geometria euklidovská

geometria neeuklidovská

geomorfológia

geosféra p. aj sféra krajinná

geosynklinála

geosystém (geografia)

geovedy

Gibbs, Josiah Willard

Giddens, Anthony

giga-

Gítánanda

glandula pinealis p. epiphysis cerebri

glia

globalizácia (ekonómia)

globalizácia ekonomická p. globalizácia (ekonómia)

glomerulus (anatómia človeka)

glosár

gloséma

glosématika

glotogenéza

glotogónia

GNU 

Godár, Vladimír

Gombár, Eduard

gongorizmus p. kulteranizmus

goniometria 

GPS (Global Position System) 

Grácie

gradient

graf

graf neorientovaný

graf orientovaný

graféma p. písmeno

grafika

gramatika

gramatika formálna

gramatikalizácia

graméma

graméma morfologická

gramotnosť

gramotnosť informačná

gramotnosť matematická

gramotnosť počítačová

gramotnosť technologická

gravitácia

gravitácia (teória relativity všeobecná)

gray

Gréci

Grécko

Grécko klasické, in: Grécko

gréčtina

gréčtina nová p. novogréčtina

gréčtina novodobá p. novogréčtina

grupoid (algebra)

grupovanie

GTR p. teória relativity všeobecná 

GUI 

guľa

guľa nebeská p. sféra nebeská

guľa očná (anatómia človeka)

guľa svetová p. sféra nebeská

gyroskop


H    Na začiatok Registra Dodatku   

Habakuk p. Abakuk

Habsburgovci

hagiografia

hálka (botanika)

Halliday, Michael

Hamilton, Sir William Rowan

hardvér

harmónia emocionálna (Gítánanda)

havária jadrová

Haydn, Joseph

Händel, Georg Friedrich

hebrejčina

Hefele, Melchior

Heisenberg, Werner

helenizmus

Helium p. hélium

hélium

hemostáza (medicína)

henry

heraldika

hermitovský

hertz

heteroklíza (lingvistika)

hiát

Hilbert, David

hinduizmus

histológia

história

história ako veda p. história

história literárna

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

historiografia p. história

hladina energetická

hlas

hlas (lingvistika)

hláska

hlásky v latinčine

hlava

hlava (anatómia človeka)

hlava klinca

hlavy mačacie

hluchota Beethovenova

hmat

hmlovina extragalaktická p. galaxia

hmota (fyzika)

hmota medzihviezdna

hmota živá

hmotnosť (fyzika)

hmotnosť pokojová

hnanie p. poháňanie

hnutie

hnutie clunyjské

hnutie duchovné

hnutie kultúrne

hnutie mierové

hnutie politické (štátoveda)

hoax

hodina

hodiny vežové

hodnota číselná

hodnota číselná veličiny fyzikálnej

hodnota funkcie (matematika)

hodnota okamžitá

hodnota pamiatková

hodnota veličiny

hodnota veličiny fyzikálnej

hodnota zobrazenia (matematika)

homeo- 

Homeogene®9 

homeomorfizmus

homeomorfne

homeomorfný

homeopatia

homeostáza

homo-1

homo-2

homo

Homo

homogenita priestoru

homomorfizmus (matematika)

homomorfný

homonymum

Honourable East India Trading Company (HEIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

hormóny

hornina

hospodárstvo

hospodárstvo finančné

hospodárstvo národné

hospodárstvo svetové

hospodárstvo trhové p. ekonomika trhová

hospodárstvo trhové sociálne p. ekonomika trhová sociálna

hovorenie

hovoriaci

hovoriaci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

hra divadelná

hra kartová

hrad

Hrad v Svätom Jure p. Biely Kameň hrad

hradisko

Hradný vrch v Bratislave

hrana grafu

hranie

hrmot

hrob

hromada

hromadnosť (teória pravdepodobnosti)

hromadnosť algoritmu 

hrtan, in: Homeogene®9 

HTML 

HTTP 

HTTPS 

hudba

hudba (Asafiev, B. V.) 

hudba (hudba) = hudba v ponímaní samej hudby, v ponímaní hudobníka 

hudba baroková 

hudba elektroakustická 

hudba elektronická 

hudba klasicistická 

hudba nemecká, p. in: Bach, Johann Sebastian 

hudba renesančná

hudba romantická

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica 

humanistika p. vedy humanitné 

humanizmus renesančný 

Hunter, Ian Melville Logan 

husle 

hustota (fyzika) 

hustota vesmíru (kozmológia) 

hustota vesmíru kritická (kozmológia) 

hutníctvo p. metalurgia 

Huygens, Christiaan 

hvezdárstvo p. astronómia 

hviezda 

hviezda (astrofyzika) 

Hviezdoslav 

hybnosť 

hydina jatočná

hygiena duševná p. psychohygiena

hygiena mentálna p. psychohygiena

Hydrogenium p. vodík

hydrológia

hyperlink

hypertext

hypertextovosť

hypnóza

hyponymum (lingvistika)

hypotéza fyzikálna

hypotéza štatistická

hysteréza (biológia)

hysteréza (fyzika)


CH    Na začiatok Registra Dodatku   

Chabroň, Jozef

chalcedón

Chaos (mytológia grécka)

characteristica universalis

charakter (psychológia)

charakteristika štatistická

Charitky p. Grácie

charta

chémia

chémia analytická

chémia anorganická

chémia farmaceutická

chémia fyzikálna

chémia medicínska

chémia organická

chémia technická

Chennai

chiralita

chlopňa (anatómia človeka)

chordofón

choroba

choroba Crohnova

choroba duševná p. ochorenie psychické

choroba fyzická

choroba interná

choroba nevyliečiteľná

Chorvátsko

chorý

chov

chuť

chvenie

chyba

chyba merania


I    Na začiatok Registra Dodatku   

IBAN

ibiš lekársky

Ibn al-Bajtár

ICT p. technológie informačné a komunikačné

ID (databáza)

identifikátor (informatika)

ideológia jazyková

idiofón

idiosynkrázia (lingvistika)

idiosynkrázia (medicína)

idiosynkrázia (psychológia)

IEEE p. Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

Ignác z Loyoly, sv.

ignorantia juris excusat neminem p. ignorantia legis non excusat

ignorantia juris non excusat p. ignorantia legis non excusat

ignorantia legis non excusat

IHS

ikonológia

IKT p. technológie informačné a komunikačné

impedancia (elektrotechnika)

imperium Romanum

impresia

impresionizmus

impressio (anatómia človeka)

impulz (psychológia) p. popud (psychológia)

impulz elektrický

imunológia

incidencia (matematika)

index

index (matematika)

index dolný

index horný

index lomu svetla

indexikalita (etnometodológia)

indexing language p. jazyk selekčný

India

Indický oceán

indikátor (technika) p. ukazovateľ (technika)

indikátor (veda prírodná) p. ukazovateľ (veda prírodná)

indivíduum chemické p. aj látka chemicky čistá

indoeurópčina

indológia

Indovia

Industry 4.0

inedita

inerciálny

infekcia

influencer

informácia (informatika)

informácia (lingvistika)

informácia (Shannon, C.)

informácia dokumentová p. informácie dokumentové

informácia kvantová

informácia odborná

informácia spoločenská

informácia technická

informácia vecná

informácie dokumentové

informatika 

informatika matematická

informatika medicínska

informatika teoretická

inhaerentia

inhibícia

inhibícia (medicína)

inchoatívum (lingvistika)

Iniciatíva pásu a cesty p. BRI

inputy (ekonómia) p. zdroje výrobné (ekonómia)

istina

inštitúcia

inštitúcia finančná

inštitúcia kultúrna

inštitúcia politická

inštitúcia politická neštátna (štátoveda)

inštitúcia spoločenská

inštitúcia štátna

inštitúcia vedecká

inštitúcia verejnoprávna

inštitúcia výchovná

inštitút

inštitút právny

integrácia

integrácia ekonomická

integrácia európska

integrovanie

integrovanie (matematika)

inteligencia

inteligencia (psychológia)

inteligencia ľudská p. inteligencia (psychológia)

inteligencia stroja p. inteligencia umelá

inteligencia strojová p. inteligencia umelá

inteligencia výpočtová p. inteligencia umelá

inteligencia umelá

inteligencia umelá (Mařík, V.)

intenzita poľa gravitačného

interakcia (fyzika)

interakcia (mechanika klasická)

interakcia častíc

interakcia elektromagnetická

interakcia fyzikálna

interakcia silová medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

interakcie častíc elementárnych

interakcie častíc elementárnych silné

interdisciplinarita

interfigovaný (lingvistika)

interjekcia p. citoslovce

interna p. lekárstvo vnútorné

interné p. lekárstvo vnútorné

internet 

interpretácia fyzikálna 

interpretácia kvantovej teórie

interval (hudba)

interval (matematika)

intonácia vetná p. melódia (lingvistika)

intranet

introspekcia (psychológia)

invencia (hudba)

investovanie

investovanie finančné

inžiniering

inžinierstvo

inžinierstvo letecké a kozmické

inžinierstvo priemyslové

inžinierstvo softvérové

inžinierstvo stavebné

inžinierstvo systémové

inžinierstvo vojenské

inžinierstvo znalostné

ión

ión kladný p. katión

ión záporný p. anión

Iónia

Irán

iritabilita

iritabilita (biológia)

iurisprudentia (právo)

ISBN

islam

islám p. islam

islamológia

ISO p. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ISQ

istota právna

IT  p. aj technológia informačná

I-taj I-lu p. BRI

itinerár p. itinerárium

itinerárium

ITK

ITU p. Medzinárodná telekomunikačná únia

iura novit curia

ius gladii

ius montanum p. právo viničné

ius sanguinis

izba

izo-

izolácia

izolant

izolátor

izomorfizmus

izonómia

izoproces (termodynamika)

izostázia (geológia)

izotop

izotropia

izotropia priestoru

izotropný

Izrael


J    Na začiatok Registra Dodatku   

ja (psychológia)

jadro (anatómia človeka)

jadro atómu

jadro atómu, in: neutrón

jadro galaktické

jadro galaktické aktívne

jadro galaxie p. jadro galaktické

jadro galaxie aktívne p. jadro galaktické aktívne

jadro hélia

jadro zemské

Jakub z Voragine

január

Japonsko

japonológia

jar

jav (teória pravdepodobnosti)

jav ekonomický

jav ekonomický (Smith, A.)

jav elektrický

jav elektromagnetický

jav fotoelektrický

jav fyzikálny

jav fyziologický

jav hromadný

jav chemický

jav informačný

jav jazykový

jav kvantový

jav kvantový makroskopický

jav matematický

jav meteorologický

jav nebeský

jav optický

jav pohybový (fyzika)

jav pozemský

jav psychický

jav Purkyňov

jav statický (fyzika)

jav termodynamický (fyzika)

jav vlnový (fyzika) 

JavaScript 

jazyk (Čejka, M.)

jazyk (lingvistika)

jazyk algoritmický

jazyk anglický p. angličtina

jazyk arabský p. arabčina

jazyk cudzí

jazyk český p. čeština

jazyk čínsky p. čínština

jazyk formálny

jazyk fyziky

jazyk grécky p. gréčtina

jazyk indoárijský

jazyk latinský p. latinčina

jazyk maďarský p. maďarčina

jazyk matematiky

jazyk materinský

jazyk medicíny

jazyk medzinárodný

jazyk monocentrický

jazyk nemecký p. nemčina

jazyk národný

jazyk novogrécky p. novogréčtina

jazyk odborný

jazyk právny

jazyk profesionálny p. jazyk odborný

jazyk programovací

jazyk rodný p. jazyk materinský

jazyk selekčný

jazyk skriptovací

jazyk slovenský p. slovenčina

jazyk strojový (informatika) p. kód strojový (informatika)

jazyk štátny

jazyk umelecký

jazyk umelý

jazyk úradný

jazyk véd p. védčina

jazyk védsky p. védčina

jazyk značkovací

jazyk značkový p. jazyk značkovací

jazykoveda p. lingvistika

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

jazyky grécke

jazyky indoeurópske

jazyky italické

jazyky kentumové

jazyky sinotibetské

jazyky slovanské

jazyky ugorské

jazyky ugrofínske

jazyky uralské

Jeden pás, jedna cesta p. BRI

jedenie

jedlo

jednočlen (algebra) p. aj monóm (algebra)

jednotka

jednotka (matematika)

jednotka (metrológia)

jednotka astronomická (astronómia)

jednotka časová p. jednotka času

jednotka času

jednotka definovaná

jednotka dĺžky

jednotka doplnková SI

jednotka ekonomická

jednotka jazyka p. jednotka jazyková

jednotka jazyková

jednotka meracia p. aj jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka meracia zákonná

jednotka merania veličiny fyzikálnej p. jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka montážna p. skupina montážna

jednotka nozologická

jednotka odvodená

jednotka odvodená SI

jednotka pomenovacia (lingvistika)

jednotka prehovoru

jednotka reči

jednotka systémová počítača (technika výpočtová)

jednotka štatistická

jednotka účtovná (finančníctvo)

jednotka veličiny

jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka základná

jednotka základná SI

jednotky lexikálne

Jehudim p. Židia

jemnocit

jezuiti p Spoločnosť Ježišova (Societas Jesu SJ)

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus: Modlitba Pána

Ježiš Kristus: Modlitba Pána, in: Reč na vrchu

Ježiš Kristus: Reč na vrchu

joga

joga (Gítánanda)

John Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Jordan, Ernst Pascual

joule

judaizmus

Judea

judikát

judikatúra

JUDr. 

Judsko p. Judea

juh 

júl 

Junek, Dušan 

juris utriusque doctor, p. JUDr. 

jurisdikcia

jurisprudencia p. veda právna

Jurský hrad p. Biely Kameň hrad

Jurský Šúr p. Šúr

justícia

Južná Amerika

Južný oceán

J.V.kvapky-IMUN

J.V.kvapky-ZRAK


K    Na začiatok Registra Dodatku   

K (fyzika)

kalibrovanie

kalkul 

kalkul lambda 

kameň 

kameň drahý (CIBJO) 

kanál (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

kanál prenosový (informatika)

kandela

kandeláber

kanonik

kapacita kanálu (teória informácie)

kapitál (ekonómia)

kapitula

Kapitulská ulica v Bratislave

kardinalita

kardinalita množiny p. mohutnosť množiny

karencia

karencia (medicína)

karencia (psychológia)

Karibik p. Karibské more

Karibské more 

karoséria automobilu 

Karpaty

karta

karta hracia

karta platobná

kartografia

kartotéka

karty

karty sedmové

Kaspické more

katal

katalóg

katarzia (psychológia)

katedra

Katedrála svätého Martina v Bratislave

kategória (matematika)

kategória gramatická

kategória gramatická času

kategória lexikálno-gramatická

katión

katóda (elektronika)

katóda (fyzika)

katolicizmus

Katolícka univerzita v Ružomberku

káva

kaviareň

kelvin

keramika

kilo-

kilogram

Kimeri p. Kimerijci

Kimerijci

Kimérijci p. Kimerijci

Kimérovia p. Kimerijci

Kimmerovia p. Kimerijci

kinematika

kinematografia

kinetika

kinezetika

klad

klampiarstvo

klaster (ekonómia)

klaviatúra klavíra

klavír akustický

klenotníctvo

klient (bankovníctvo)

klient (ekonómia)

klinec

kľúč notový

kľúč určovací

kmeň (lingvistika)

kmeň stromu

kmit

kmitanie p. aj pohyb kmitavý

kmitočet p. frekvencia (fyzika)

knieža

kniežatstvo

kniha

kniha odborná

kniha pozemková

kniha praktická

kniha teoretická

kniha verejná

knihoveda p. bibliológia

knihovníctvo

knižnica

knižnica (nábytok)

knižnica (Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach)

kocka

kocka hracia

kód

kód (informatika)

kód jazykový (lingvistika)

kód strojový (informatika)

kódex

kódex (právo) p. zákonník (právo)

kodifikácia (lingvistika)

kodifikácia (právo)

kodifikovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

kódovanie

kódovanie (lingvistika)

kódovanie informácie (informatika)

kódovateľ (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

kódovač informácie (informatika)

koeficient

koeficient binomický p. číslo kombinačné

kognitivistika p. veda kognitívna

koherencia (lingvistika)

kohézia (fyzika) 

koleso hnacie 

komasácia

kombinácia lineárna

kombinatorika

Komenský, Jan Amos

komodifikácia

komodita

komparatistika

komparatistika právna

kompartment (biológia)

kompetencia

kompetencia (Chomsky, N.)

kompetencia (Mertens, D.)

kompetencia matematická

kompilátor (informatika) p. aj prekladač (informatika)

komplementaristika p. alternativistika

kompletáž p. kompletizácia

kompletizácia

kompletizovanie p. kompletizácia

komplex (psychológia)

komplexný

kompozícia

kompozícia (umenie)

kompozícia prvkov x a y

kompozitum p. slovo zložené

kompozitum vlastné p. zloženina vlastná

komunikácia (informatika)

komunikácia digitálna

komunikácia dokumentová

komunikácia elektronická

komunikácia jazyková

komunikácia pedagogická

komunikácia sociálna 

komunikácia verejná 

komunikácie elektronické

komunikant aktívny (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikant pasívny (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

komunikát p. aj prehovor

komunikovanie p proces komunikačný

komutatívnosť (matematika)

komutatívnosť sčítania dvoch alebo viacerých čísel

komutatívny (matematika)

komunizmus vedecký

konanie (psychológia)

konanie právne

konanie súdne

konatívny

koncentrácia (chémia)

koncil ekumenický

koncil ekumenický 1.

koncovka (lingvistika)

končatiny p. aj: extremitas (anatómia človeka)

končatiny dolné

končatiny horné

konduktancia p. vodivosť elektrická

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR)

konjugácia (lingvistika) p. časovanie (lingvistika)

konjunkcia (lingvistika) p. spojka (lingvistika)

konkordancia (genetika)

konkordancia biblická

konsonancia

konsonancia (hudba)

konsonant p. spoluhláska

konštanta

konštanta (matematika)

konštanta Boltzmanova

konštanta Diracova

konštanta elektrická

konštanta gravitačná

konštanta Planckova

konštitúcia p. ústava

konštrukcia geometrická

konštrukcia gramatická (lingvistika)

konštrukcia stavebná

kontext

kontinent

kontinuum

kontinuum (fyzika)

kontinuum priestoročasové

kontradiktórnosť (právo)

kontrakcia

kontrakcia dĺžok (teória relativity)

kontraktilita

kontroverznosť

konzorcium

koordináty p. súradnice

korene stromu

kormidlo bicykla

koronavírus p. SARS-CoV-2

korporácia

korporácia (ekonómia)

korporácia nadnárodná

korporátny (ekonómia)

korpus (lingvistika)

korpus jazykový p. korpus (lingvistika)

koruna na veži Dómu sv. Martina v Bratislave

koruna stromu

kov

kov drahý

kov polymorfný

kov ušľachtilý p. kov drahý

kovotlačenie

kozmológia

kozmológia fyzikálna

kozmológia kvantová

kozmos p. vesmír (astronómia)

kôra (anatómia človeka)

kôra oceánska

kôra pevninská

kôra zemská

kraj (geografia)

krajina

krajina historická

kráľ

kráľovský palác na Bratislavskom hrade

kráľovstvo

kráter mesačný

krátkozrakosť

kreativita

kreativita (Hlavsa, J.)

kreativita (Lasswell, H. D.)

kreativita (Mednick, S. A.)

kreatológia

kredit p. úver

kremeň

kresba

kresťanstvo

kriminalita

kriminalizácia

kriminológia

kritika literárna

krivka

krivosť (teória relativity všeobecná)

kríza (defektológia)

kríza (teatrológia)

kríza softvérová

krk

kružnica

kružnica jednotková

kružnice koncentrické p. kružnice sústredné

kružnice sústredné

kryštál kvapalný

krytina

Kubovčáková, Zuzana

Kukučín, Martin

kulteranizmus

kultúra  8. stor. pr. n. l.

kultúra 18. stor.

kultúra 19. stor.

kultúra 20. stor.

kultúra 21. stor.

kultúra africká

kultúra agrárna p. agrikultúra

kultúra anglická

kultúra antická

kultúra arabská

kultúra ázijská

kultúra byzantská

kultúra čínska

kultúra Ďalekého východu

kultúra egyptská

kultúra euroamerická

kultúra európska

kultúra grécka

kultúra helenistická

kultúra indická

kultúra knižná

kultúra ľudová

kultúra národná

kultúra nemecká

kultúra novoveká

kultúra politická

kultúra postmoderná

kultúra praveká

kultúra právna

kultúra renesančná

kultúra rímska

kultúra ruská

kultúra slovenská

kultúra starogrécka

kultúra staroveká

kultúra stredoeurópska

kultúra stredoveká

kultúra súčasná

kultúra svetová

kultúra západná

kultúra židovská p. judaizmus

kulturológia

kumulatívny

kupujúci

kurz (pedagogika)

kus

kváder

kvadrokoptéra

kvantifikácia p. kvantifikovanie

kvantifikovanie

kvantová flavordynamika p. teória interakcie slabej kvantová

kvantová teória slabej interakcie p. teória interakcie slabej kvantová

kvantová teória slabej sily p. teória interakcie slabej kvantová

kvantovanie veličiny fyzikálnej

kvantovaný

kvantum (fyzika)

kvantum akcie p. konštanta Planckova

kvantum energie

kvantum účinkové Planckovo p. konštanta Planckova

kvantum účinku p. konštanta Planckova

kvarteto klavírne

kvartický

Kvasnička, Vladimír

kybernetika

Kyrášek, Jiří

kyselina

kyselina bunkového jadra p. kyselina nukleová

kyselina nukleová

kyslosť


L    Na začiatok Registra Dodatku   

λ-kalkul, p. kalkul lambda 

La Bruyere, Jean de

laboratórium výskumné

Lambda-CDM model p. model vesmíru kozmologický štandardný 

lambda kalkul, p. kalkul lambda 

lampa petrolejová

lampa plynová

Langacker, Ronald Wayne

langage p. reč (lingvistika)

langue p. jazyk (lingvistika)

lanko poddajné p. bovden

laser

latinčina

latinčina a filozofia 

latinčina klasická 

latinčina stredoveká 

Latium 

látka (fyzika) 

látka (chémia) 

látka anizotropná 

látka anorganická 

látka feromagnetická 

látka chemicky čistá 

látka kvapalná 

látka organická 

látka plynná 

látka prírodná 

látka syntetická 

látka tuhá

látka tuhá amorfná

látka tuhá kryštalická

látka vodivá p. vodič (fyzika)

látky aktívne biologicky

láva

legalita

legálnosť p. legalita

lege artis

legislatíva

legitimita

lekárnictvo p. farmácia

lekárstvo p. medicína

lekárstvo interné p. lekárstvo vnútorné

lekárstvo vnútorné

lemeš

Lenard, Filip

Leoninus

les dubovo-hrabový

les močaristý

letalita

letectvo

lex

lexéma

lexikológia

liberalizmus ekonomický

liberalizmus politický

libido p. aj pud pohlavný

licencia softvérová (informatika)

licitovanie 

liečba bolestí hrdla, in: Homeogene®9 

liečba pri zápalohrtana , in: Homeogene®9 

liečba zachrípnutia, in: Homeogene®9 

liečenie

liečiteľstvo 

liek homeopatický, in: Homeogene®9 


liekopis

lietadlo

ligatúra

lingua Latina p. latinčina

lingvistika

lingvistika ako nástroj poznávania mimojazykovej reality

lingvistika kognitívna

lingvistika korpusová

lingvistika počítačová

lingvistika systémová

link p. hyperlink

list rodný

listina

lístok jedálny

lístkovnica p. kartotéka

litera p. písmeno

literárnosť

literatúra

literatúra antická

literatúra európska

literatúra faktu

literatúra francúzska

literatúra grécka

literatúra krásna p. beletria, literatúra umelecká

literatúra národná

literatúry náučná

literatúra nórska

literatúra odborná

literatúra populárnovedecká

literatúra rakúska

literatúra slovenská

literatúra slovenská stredoveká

literatúra stredoeurópska

literatúra stredoveká

literatúra svetová

literatúra technická

literatúra umelecká

literatúra vecná

literatúra vedecká

litosféra

Litva

logaritmovanie

logaritmus

logaritmus prirodzený

logika matematická (matematika) (rozumej: matematické chápanie matematickej logiky)

logorea p. logorhea

logorhea

lokálny

Lorentz, Hendrik Antoon

ložiská exhalačné

ložisko (strojníctvo)

Lua (informatika)

ľubovoľnosť

Lucena, Luis Ramirez de

ľud Boží (katolicizmus)

ľudstvo

lúmen

lux

lyofilizácia

lyrika


M    Na začiatok Registra Dodatku   

ℳ (Staríček, I.)

(Staríček, I.)

Maastrichtská zmluva p. Zmluva o Európskej únii

Macedónia

maďarčina

Maďarsko

mágia

mágia (etnografia) 

magister's degree, in: štúdium magisterské 

magnet (fyzika)

magnetizmus

magnetka

magnetosféra (astronómia)

Magrib

mAh

Mahler, G. Klavírne kvarteto a mol (asi 1876 – 1877), 1. veta a fragment scherza, nedokončené

Mácha, Karel Hynek

majetok dlhodobý

majetok dlhodobý finančný (DFM)

majetok dlhodobý hmotný (DHM)

majetok dlhodobý nehmotný

makrofyzika

makromolekula

makroskopia

makrosvet (fyzika)

Malá Ázia

Malá dunajská kotlina

Malé Karpaty

maliarstvo

malomeštiactvo

malomeštianstvo

malovýroba

manažment

manažment marketingový

manažment projektový

mandát

mandát poslanecký

mandatár

mantisa logaritmu

manželia

manželka

mapa

mapa hviezdna

mapa mentálna

mapa pojmová

mapa sveta

mapa synoptická

mapa zemepisná

Mária Terézia

Marini, Biagio

marketing

Marnau, Alfred (Fred)

Mařík, Vladimír

masa peňažná

masmédium p. prostriedok masovokomunikačný

master theory p. teória všetkého

matematika

matematika vývin

matematika (Fourier, J. B.)

matematika (Leibniz, G. W.)

matematika diskrétna

matematika elementárna

matematika moderná

matematika stredoškolská 

matematika vysokoškolská 

matematika základoškolská

matematizovanie úlohy slovnej

materčina p. jazyk materinský

materiál filatelistický

materiál hybridný

materiál kompozitný

materiál vojenský

materinčina p. jazyk materinský

materstvo

matica (história)

matica (matematika)

matica (technika)

Matica slovenská (MS)

matica štvorcová (matematika)

matka

matrica

matrika

Maxwell, James Clerk

McCarthy, John

meď

médiá

mediácia

mediácia (štátoveda)

mediamatika

medicína

medicína akademická p. medicína

medicína alternatívna

medicína celostná p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína komplementárna p. medicína alternatívna

medicína konvenčná p. medicína

medicína mimovedecká p. medicína alternatívna

medicína molekulárna

medicína nekonvenčná p. medicína alternatívna

medicína neortodoxná p. medicína alternatívna

medicína nevedecká p. medicína alternatívna

medicína prírodná p. medicína alternatívna

medicína vedecká p. medicína

medicína založená na dôkazoch (evidence based medicine) p. medicína

medikán

médium (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

medium aevum p. stredovek

médium masové p. prostriedok masovokomunikačný

médium nosné p. médium prenosové

médium prenosové

médium umenia

medzimozog

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná sústava jednotiek SI p. SI

Medzinárodná sústava veličín

Medzinárodná telekomunikačná únia

mega-

megafyzika

megaparsek

megasvet (fyzika)

megatrend (futurológia)

mechanika

mechanika analytická p. mechanika teoretická

mechanika klasická

mechanika kvantová

mechanika maticová, p. in: Jordan, E. P. 

mechanika Newtonova

mechanika newtonovská p. mechanika klasická

mechanika relativistická

mechanika štatistická

mechanika tekutín

mechanika teoretická

mechanizácia

mechanizácia výroby rastlinnej

mechanizmus

mechanizmus (časti a mechanizmy strojov)

mechanizmus (psychológia)

mechanizmus jednoduchý p. stroj jednoduchý 

mechanizmus prevodový automobilu 

mechanizmus trhový

mechatronika

melanchólia

melancholickosť p. melanchólia

melódia (lingvistika)

membrána

membrána anatomická

membrána biologická p. biomembrána

membrána bunková p. membrána cytoplazmatická

membrána cytoplazmatická

membrána plazmatická p. membrána cytoplazmatická

membrána reproduktora

membránofón

membrum inferius p. končatiny dolné

membrum superius p. končatiny horné

Mendelejevova tabuľka p. tabuľka periodická

meno podstatné

meno podstatné vlastné p. meno vlastné

meno podstatné všeobecné p. meno všeobecné

meno prídavné 

meno vlastné 

meno všeobecné

menovateľ (matematika)

menu

menu (informatika)

meradlo

meranie

meranie astronomické

meranie času

meranie fyzikálne

meranie mikrofyzikálne

meranie veličiny fyzikálnej

merateľnosť

meritórny

meritum

merkantilizmus

Merkúr

mesiac

Mesiac

mesto

mesto hlavné

mesto kúpeľné

mešťania p. meštianstvo

mešťania (história)

meštianstvo

metabolizmus

metafora

metalicita

metalurgia

meteorológia

meter

meter kubický

metóda fyzikálna

metóda fyziky

metóda konečných prvkov

metóda numerická

metóda psychológie

metrika (matematika)

metrizácia

metrológia

metronomika

metronomika teoretická

metropolia

mienka verejná

miera (matematika)

miestnosť

miesto hodnoverné

miesto telesa (Newton, I.)

miesto telesa absolútne (Newton, I.)

miesto telesa relatívne (Newton, I.)

miestopis p. topografia

Michalská ulica v Bratislave

mikro-

mikrobiológia

mikročastica

mikrofón

mikrofyzika

mikroorganizmus

mikroprocesor

mikroprocesor detektorový

mikroskopia (fyzika)

mikrosvet (fyzika)

Mikulášska ulica v Bratislave 

Milch, Desző (Dionýz), in: neologická synagóga v Bratislave 

Minárik, Jozef

minca

minerál p. aj nerast

mineralógia

minimum kompetenčné

minimum vzdelávacie

minister

ministerstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Minkowski, Hermann

minucióznosť

minúta

miskoncepcia

mnemonika

mnohočlen p. polynóm

mnohojazyčnosť p. multiligvizmus

mnohosten (geometria)

mnohouholník p. polygón

množina

množina (Zlatoš, P.)

množina bodov

množina čísel prirodzených

množina číselná

množina diskrétna

množina konečná

množina nekonečná

množina nekonečná (Dedekind, R.)

množina neprázdna

množina potenčná množiny

množina prázdna

množina spočítateľná (matematika)

množina univerzálna (matematika)

množina určená

množina usporiadaná

množina všetkých prirodzených čísel p. aj množina čísel prirodzených

množina všetkých reálnych čísel

množina základná p. aj množina univerzálna (matematika)

množiny disjunktné

množiny totožné

množstvo

množstvo hmoty (Newton, I.) dnes: hmotnosť

množstvo látkové (fyzika)

množstvo pohybu (Newton, I.) dnes: hybnosť

moc plná (právo)

moc politická

moc právna

moc štátna

moc verejná

mocniteľ

model (matematika)

model (umenie výtvarné)

model atómu

model ekonomický

model funkčný

model fyzikálny

model informačný

model kartografický

model ΛCDM p. model vesmíru kozmologický štandardný

model matematický

model molekulový

model pravdepodobnostný p. model stochastický

model stochastický

model štruktúrny

model vesmíru

model vesmíru kozmologický

model vesmíru kozmologický štandardný

model vesmíru stacionárny

modelovanie

modelovanie funkčné

modelovanie matematické

modelovanie molekulové

modelovanie štruktúrne

modlitba

modlitba (katolicizmus)

mohutnosť množiny

mól

molekula

moment krútiaci (technika)

monarcha

monarchia

monarchia absolutistická

monarchia absolútna p. monarchia absolutistická

monarchia dedičná

monarchia habsburská

monarchia konštitučná

monarchia rakúsko-uhorská

monarchia stavovská

monarchia ústavná p. monarchia konštitučná

monarchia volená

monitor (displej)

monitor počítačový p. monitor (displej)

monóm (algebra)

montáž (technika)

more

more geosynklinálne

more medziostrovné

more okrajové

more vnútorné

morféma 

morféma gramatická, p. aj graméma 

morféma koreňová 

morféma relačná p. morféma gramatická 

morfizmus (teória kategórií) 

morfogenetický 

morfológia

morfológia (biológia)

morfológia (geografia)

morfológia (geológia)

morfológia (lingvistika)

morské národy

Moskovský fyzikálny a technologický inštitút, p. in: neutríno

motív

motív (psychológia)

motív (teória literárna)

motivácia (psychológia) 

motivovanie 

motor automobilu 

motor hnací 

mozog (veda kognitívna)

mozog ľudský

Mpc

mriežka

mriežka difrakčná

mriežka kryštálová

mriežka optická

mŕtvy

MS Excel

M-teória

multidisciplinarita

multiligvizmus

Murmansk-BN (vojenstvo)

Musica aeterna

Musil, Robert 

muzealita 

múzejníctvo 

muzeológia 

múzeum

muzikológia

muž

myslenie (psychológia)

myslenie (veda kognitívna)

myslenie divergentné

myslenie hudobné

myslenie inžinierske

myslenie matematické

myslenie politické

myslenie právne

myslenie rozbiehavé p. myslenie divergentné

myslenie rozšírené p. myslenie divergentné

myslenie umelecké

myslenie viacmožnostné p. myslenie divergentné

mystika

mystika (teológia katolícka)

mytológia grécka

mytológia rímska

mzda (Marx, K.)


N    Na začiatok Registra Dodatku   

náboj

náboj elektrický

náboj elektrický voľný

náboženstvo buddhistické p. buddhizmus

náboženstvo hinduistické p. hinduizmus

náboženstvo islamské p. islam

náboženstvo katolícke p. katolicizmus

náboženstvo kresťanské p. kresťanstvo

náboženstvo svetové

náboženstvo taoistické p. taoizmus religiózny

náboženstvo židovské p. judaizmus

nábytok

nábytok prútený

NACE

náčrt

nadtitulok 

Nagyszentmiklós, in: Bartók, Béla 

nahradzovanie

Najsvätejšia Trojica p. Svätá Trojica

náklad

nákres

nálada (psychológia)

nález

nález archeologický

náležitosť

naliehanie

naliehavosť

námaha

námet náboženský

namietať

nanoobjekt

nános (geológia)

nanosystém

nanovedy

napätie (psychológia)

napätie elektrické

napätie sociálne

napísanie

naratológia

nariadenie

náročný

národ staroveký

Národná banka Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky

národopis p. etnografia

nárok právny

násilie

násobenec

násobenie

násobilka

násobilka malá

násobilka veľká

násobiteľ

násobok (matematika)

nástroj

nástroj hudobný

nástroj hudobný blanozvučný p. membránofón

nástroj hudobný samozvučný p. idiofón

nástroj hudobný strunozvučný p. chordofón

nástroj hudobný vzduchozvučný p. aerofón

nástroj palubný letecký

návrh

názov elektrón

nedeľa

nehnuteľnosť

nech (matematika)

nekonečno (analýza matematická)

nekonečno (teória množín)

nemčina

Nemecké cisárstvo

Nemecko

neoliberalizmus

neolit

neologická synagóga v Bratislave

nerast p. aj minerál

nerastopis p. mineralógia

nervozita (medicína)

nervozita (psychológia)

nervstvo

nervstvo parasympatické p. systém nervový parasympatický

nervstvo periférne p. sústava človeka nervová periférna

Neštyšský hrad p. Biely Kameň hrad

neurobiológia

neurocranium p. časť mozgová (anatómia človeka)

neurofyziológia

neuroglia p. glia

neurológia

neurón

neuropathologia p. neuropatológia

neuropatológia

neuropsychológia

neurotizovanie

neuroveda

neuroveda kognitívna

neurovedy lekárske

Neuschwanstein

neutríno

neutríno vesmírne, p. in: neutríno

neutrón

neutrónový teleskop IceCube v Antarktíde, p. in: neutríno

nevedomie (psychológia)

nevyvrátiteľná domnienka znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov

New Age

New Haven (USA) p. Yalova univerzita 

New York, in: Bartók, Béla 

newton

Neziderské jazero

neznalosť práva neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat

neznalosť zákona neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat, nevyvrátiteľná domnienka znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov

neznáma (matematika)

nič (fyzika) p. nič fyzikálne

nič fyzikálne

Nightingale, Florence

NK p. kyselina nukleová

niva

niva aluviálna (geológia)

niveleta

noc

noc (astronómia)

noéma (lexikológia)

Noetherová, Amalie Emmy

noktovízor

nominácia (lingvistika)

norma právna

nosič

nosič (medicína)

nosič náboja elektrického

nosič operácie

nosič údajov

nostalgia

nota (hudba)

Notredamská škola p. škola notredamská

novinárstvo p. žurnalistika

noviny

Nová zmluva p. Nový zákon

novogréčtina

novovek

Nový svet

Nový vek p. New Age

Nový zákon

nozológia 

NPR p. rezervácia prírodná národná 

n-tica usporiadaná (matematika)

nukleotid

nukleozid

nukleozidfosfát p. nukleotid

nula (matematika)

numizmatika


O    Na začiatok Registra Dodatku   

Oakleyová, Ann Rosamund

obal elektrónový

obal Zeme živý p. biosféra

občan

obdobie ročné

obdobie účtovné (finančníctvo)

obdukcia (anatómia) p. pitva

obec

obeh Zeme okolo Slnka

obežnica p. planéta

obchod

obchod (ekonómia)

obchod barterový

obchod zahraničný

Obchodná ulica v Bratislave

obchodník

obchodník s cennými papiermi

obchodovanie

objavenie problému

objekt astronomický

objekt fyzický

objekt fyzikálny

objekt geometrický

objekt geometrický základný

objekt hmotný (fyzika) p. aj objekt materiálny (fyzika)

objekt hmotný (fyzika klasická)

objekt informačný

objekt kultúrny

objekt kvantový

objekt makrofyzikálny p. objekt makroskopický

objekt makroskopický

objekt matematický

objekt materiálny (fyzika)

objekt mechanický

objekt megafyzikálny

objekt mechanický najjednoduchší

objekt mikrofyzikálny

objekt mikroskopický

objekt mikrosveta p. objekt mikrofyzikálny

objekt mimozemský

objekt prírodný

objekt riadenia

objekt riadený p. objekt riadenia

objekt stavebný (stavebníctvo)

objekt technický

objekt topografický

objekt vesmírny

objem

objem telesa

oblak

oblasť

oblasť (geomorfológia) 

oblasť pôsobnosti sily, p. in: pole silové fyzikálne 

obliekanie sa

obligátny

obloha

obloha hviezdna

oblúk

obor (matematika)

obor definície funkcie p. obor funkcie definičný

obor funkcie (matematika)

obor funkcie definičný

obor funkčných hodnôt p. obor hodnôt funkcie

obor hodnôt funkcie

obor hodnôt funkčných p. obor hodnôt funkcie

obraz (matematika)

obraz prvku

obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)

obraz psychický

obraz umelecký

obraz sveta jazykový

obrazec

obrazec (planimetria)

obrazec geometrický 

obrázok názorný 

obsah (geometria) 

obsah kategórie gramatickej (lingvistika) 

obsah kategória gramatickej času (lingvistika) 

obsah plošný 

observable p. pozorovateľná (mechanika kvantová) 

observant 

obvinený 

obvod elektrický 

obvod elektronický 

obvod integrovaný

obvod logický

obydlie

obývanie

oceán

oceán svetový

Oceánia

očnica (anatómia človeka)

odbor

odbor činnosti

odbor matematický

odbor matematiky p. odbor matematický

odbor študijný

odbor vedný

odborník

odčítanie (matematika)

odčitovanie p. odčítanie (matematika)

odev

odhadovanie

odmocniteľ

odmocňovanie

odovzdávanie

odpor elektrický

odsek elipsy (matematika)

odsek kruhu (matematika)

odsek paraboly (matematika)

odstavec p. odsek

odtieň

odvetvie

odvetvie hospodárstva národného

odvetvie matematiky

odvetvie právne

odvetvie priemyselné

odvodenie vety (matematika)

odvodzovanie slov

oheň

oheň besedný

oheň táborový

ohm

ohyb

ohyb svetla

ohýbanie

ohýbanie (lingvistika)

ochorenie

ochorenie duševné p. ochorenie psychické

ochorenie infekčné

ochorenie interné

ochorenie psychické

okno

okno (technika výpočtová)

oko (Ježiš Kristus)

oko (somatológia)

oko ľudské

oktáva (hudba)

okultizmus p. ezoterika

One Belt One Road p. BRI

ontológia (informatika)

opakovanie

opakovanie (psychológia)

opakovanie periodické

opakovanie pravidelné p. opakovanie periodické

opatrenie karanténne

operácia (psychológia)

operácia algebrická

operácia aritmetická

operácia binárna (algebra)

operácia binárna na množine A

operácia hospodárska

operácia matematická

operácia množinová

operácia nad slovami (teória jazykov formálnych)

operácia s matematickými objektmi

operácia unárna (matematika)

operácie s množinami

operát (administratíva)

operátor (genetika)

operátor (informatika)

operátor (matematika)

operátor hermitovský

operátor matematický

opozitum p. antonymum

oppidum

oppidum bratislavské

opracúvanie kovov elektroiskrové

oprávnenie

optika

optika (fyzika)

optika aktívna (astronómia)

orba

orbitál (fyzika atómového obalu)

Ordo praedicatorum, OP, p. dominikáni

orgán

orgán (biológia)

orgán (právo)

orgán moci verejnej

orgán správy štátnej

orgán štátnej správy p. orgán správy štátnej

orgán zmyslový

organizácia

organizácia mimovládna

organizácia náboženská

organizácia nátlaková (štátoveda)

organizácia politická

Organizácia Spojených Národov (OSN)

organizácia trvalá

organizácia záujmová (štátoveda)

organizmus

organizmus aeróbny

organizmus človeka

organizmus choroboplodný

organizmus živý p. aj systém živý

organizovanie

organizovanie práce

orgány rečové p. ústroje rečové

Orient p. Východ

orientácia

Orión (astronómia)

os

os číselná

os súradnicová

osamotenie

oscilácia p. kmitanie

oscilácia (fyzika)

oscilátor

osi pravouhlé

osmička (matematika)

osnova notová

osoba fyzická

osoba chorá (právo)

osoba povinná

osoba právnická

osoba samostatne zárobkovo činná p. samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

osobnosť (Allport, G. W.)

osobnosť (psychológia)

ospalosť

ostatky p. pozostatky ľudské

ostenie

ostrov

osvedčenie

osvetlenie

ošetrovateľstvo

otázka

Otčenáš p. Ježiš Kristus: Modlitba Pána

otec

outsourcing (ekonómia)

overenie podpisu (právo)

ovládač (informatika)

ovocie

ovocinárstvo

oxidácia


P    Na začiatok Registra Dodatku   

Pa Ťin

Paccioli, Luca

Pacifický oceán p. Tichý oceán

Pacifik p. Tichý oceán

páchateľ

palác

palác kráľovský

paleontológia

Pálffy, Karol Maria

palindróm

pamäť (Hunter, I. M. L.)

pamäť (psychológia)

pamiatka

pamiatka architektonická

pamiatka historická

pamiatka kultúrna

pamiatkárstvo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ)

pandémia koronavírusu p. SARS-CoV-2

pandémia ochorenia COVID-19 p. SARS-CoV-2

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

panel

panenstvo (teológia katolícka)

Panónsky háj

papier notový

paradigma (lingvistika)

paralela p. rovnobežka (geometria)

parameter 

parameter (matematika) 

parasympatikus p. systém nervový parasympatický

parciálny

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

parole p. reč (lingvistika)

pars parasympathica systemis autonomici p. systém nervový parasympatický

partes orationes p. druhy slovné

partičelo

partikula p. častica (lingvistika)

partita

partneri sociálni

pascal

passacaglia

pastel

pastel (maliarstvo)

Pasteur, Louis

patent (história)

patetico (hudba)

pauza (lingvistika) p. prestávka (lingvistika)

payment gateway p. brána platobná

pätica

päťka (matematika)

PC

Peano, Giuseppe

pedagogika 

pedagogika moderná, in: Herbart, Johann Friedrich 

pedosféra

pekárstvo

peniaz

peniaze

peniaze (právo)

Pentateuch

percepcia signálu rečového zmyslová (lingvistika)

percipient (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

perfúzia

peri-

perihélium

perichórésis

perichoréza

perióda

permitivita vákua p. konštanta elektrická

pestovanie plodín

Pešť

peta-

pevnosť (fyzika)

Pezinské Karpaty

PharmDr.

PhDr.

phishing

piaď

Piaget, Jean

piatok

písanie

písmeno

písmeno (lingvistika)

písmeno (matematika)

písmo

Písmo p. Biblia

písmo (Čejka, M.)

písmo Braillovo

písmo notové

písomníctvo p. literatúra

písomnosť

píšuci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

Pišút, Peter

pitva

plagiát

plagiát (Zákon 618 zo 4. decembra 2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon))

plán1 

plán2 

plán jazyka p. plán jazykový

plán jazykový p. aj rovina jazyková

planéta

planetológia

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

Planckov žiarič, p. teleso čierne absolútne

planimetria

plášť zemský

platba

platenie

platidlo

platiteľ 

platňa litosfériská, p. platňa tektonická 

platňa tektonická 

platnosť normy právnej 

plazma

plazma (fyzika)

pletenie

pletivo

plodina poľnohospodárska

plocha

plocha guľová p. sféra

plocha lomná

plocha odrazná (optika)

plocha odrazová

plocha rovná

plotter

pluh

plurál

plyn

plyn ionizovaný, aj in: plazma 

plynárenstvo 

Pobrežie Slonoviny 

pocit (psychológia) 

pociťovanie (psychológia) 

počet (matematika)1 

počet (matematika)2 

počet diferenciálny 

počet diferenciálny (Newton, I.) 

počet infinitezimálny 

počet pravdepodobnosti p. teória pravdepodobnosti 

počet tenzorový 

počet variačný 

počet vektorový 

početnosť

početnosť (štatistika)

početnosť relatívna

počítač

počítač osobný

počítač scintilačný p. detektor scintilačný

počítanie

počtový

počúvajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

podčiarkovník

podhorie

podiel (matematika)

podklad

podlažie

podmet

podmnožina

podnik

podnik obchodný

podnikanie (ekonómia)

podnikanie elektronické

podnikanie živnostenské p. živnosť

podnikateľ

podobnosť (geometria)

podozrivý (právo)

podráždenie (biológia)

podstatný p. meritórny

podstava

podstava (geometria)

podsústava (geomorfológia)

podvečer

Podunajská nížina

Podunajská rovina

Podunajsko

Podunajsko stredné

podzákladie

poetika

poetika literárnovedná

poézia

poháňanie

pohľadávka

pohlavie

pohlavie človeka

pohlavnosť

pohltivosť

pohon

pohrebníctvo

pohyb (fyzika)

pohyb (fyzika súčasná)

pohyb hviezdy vlastný

pohyb kmitavý

pohyb mechanický

pohyb organizmu živého

pohyb posuvný (fyzika) p. pohyb translačný (fyzika)

pohyb priamočiary

pohyb priamočiary rovnomerný

pohyb relatívny (Newton, I.)

pohyb riadený (joga)

pohyb Slnka

pohyb telesa

pohyb telesa mechanický

pohyb translačný (fyzika)

pohyb Zeme

pohyb Zeme okolo Slnka

pochovávanie

poimenika 

pojem atómu 

pojem čísla 

pojem fyzikálny 

pojem dokumentu knižničnodokumentačnovedný 

pojem matematický 

pojem matematický elementárny 

pojem zlomku

pojmotvorba

pokoj (fyzika)

pokrvný

pokus p. aj experiment

pokus (teória pravdepodobnosti)

pokus náhodný (teória pravdepodobnosti)

pokus vedecký p. experiment vedecký

pokus Youngov p. experiment dvojštrbinový

pokyn

pól

pól (geografia)

polarizácia elektrická

pole (fyzika)

pole (psychológia)

pole elektrické

pole elektromagnetické

pole fyzikálne p. pole (fyzika)

pole gravitačné

pole magnetické

pole silové fyzikálne

pole tiažové

pole veličiny fyzikálnej

polia súmiestne (geometria)

polis

politika

politika daňová

politika finančná

politika fiškálna

politika hospodárska

politika kriminálna

politika kultúrna

politika zahraničná

politológia

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo precízne

poloha

poloha bodu

poloha rovnovážna

poloha telesa

polohopis (geodézia)

polovica

polovodič

polpriamka

Poľsko

poludnie

polyfrázia p. logorhea

polygón

polygrafia

polylóg

polymér

polynóm

polynóm neredukovateľný p. polynóm nezmenšiteľný

polynóm nezmenšiteľný

polyséma

pomenovanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomenúvanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomer (matematika)

pomôcka

pomôcka učebná

pondelok

popoludnie

popud (psychológia)

populácia (biológia)

populácia (štatistika) p. súbor základný (štatistika)

populácia hviezdna

poradenstvo

poradie operácií aritmetických

poriadok hospodársky p. systém ekonomický

poriadok organizačný

poriadok rokovací Národnej rady Slovenskej republiky

poriadok právny

poriečie

poschodie

postupnosť konvergentná

postupnosť lineárna (lingvistika)

posunutie (fyzika)

potenciál elektrický

potravina

potravinárstvo

potreba (ekonómia)

potreba (psychológia)

potreba fundamentálna (psychológia)

poučka (matematika)

používateľ (informatika)

poverenie

povinnosť (právo)

povodie p. poriečie

povolanie

povrch

povrch telesa

povrch guľový p. sféra

povrch sférický p. sféra

povrch zakrivený

povrch zemský

pozadie

pozadie mikrovlnové

pozemok 

pozitív (hudba)1 

poznámka vysvetľujúca

poznanie fyzikálne

poznatok (inžinierstvo znalostné)

poznatok fyzikálny

poznatok geometrický

poznatok historický

poznatok matematický

poznávanie fyzikálne

pozornosť (psychológia)

pozorovanie fyzikálne

pozorovateľná (fyzika klasická)

pozorovateľná (mechanika kvantová)

pozostatky ľudské

požičanie

požívatina

pôda

pôda (ekonómia)

pôda poľnohospodárska

pôdohospodárstvo

pôrodníctvo

pôsobenie silové medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

pôst (Ježiš Kristus)

pôžička

pôžička (právo obchodné)

pôžička (účtovníctvo)

práca (ekonómia)

práca (fyzika)

práca bakalárska

práca diplomová

práca elektrická

práca mechanická

práca rigorózna

práca vedecká

práca živá (ekonómia)

pracovník administratívny

pracovník zdravotnícky

pragmatická sankcia p. aj sankcia pragmatická

Praha

praktika

prameň p. zdroj

prameň historický

prameň historický písomný

prameň práva

pránajáma (joga)

pratjahára (joga)

pravdepodobnosť (matematika)

pravdepodobnosť javu (teória pravdepodobnosti)

pravek

Pravidlá slovenského pravopisu

pravidlo matematické

pravidlo sčítania zlomkov

právo

právo autorské

právo civilné p. právo súkromné

právo finančné

právo germánske

právo hospodárske

právo kontinentálne p. systém právny európsky

právo meča p. ius gladii

právo medzinárodné

právo medzinárodné súkromné

právo medzinárodné verejné

právo národné p. právo vnútroštátne

právo obchodné

právo objektívne p. právo platné

právo patronátne

právo petičné

právo platné

právo prednostné p. prerogatíva

právo rímske

právo rodinné

právo slovenské

právo stredoveké

právo súkromné

právo ústavné

právo verejné

právo viničné

právo vlastnícke p. vlastníctvo (právo)

právo vnútroštátne

právo výlučné p. prerogatíva

právo výsadné p. prerogatíva

právomoc

právoveda p. veda právna

praxeológia

precedens (právo)

preddavok

predikát (genealógia)

Predlitavsko

predložka

predmet (optika)

predmet biológie

predmet ekonómie

predmet fyziky

predmet chémie

predmet lingvistiky

predmet matematiky

predmet podnikania

predmet podnikania (právo)

predmet práva1

predmet práva2

predmet psychológie

predmet zbierkový

prednáška

prednes

Predný Orient p. Blízky východ

Predný východ p. Blízky východ

predpoklad vety matematickej

predpoludnie

predstava množstva

predstava polovice

predstaviteľ

predstavovanie (psychológia)

prefabrikácia (stavebníctvo) 

prehliadač 

prehliadač (informatika) 

prehliadač webový p. prehliadač (informatika) 

prehovor

prejav hovorený p. prejav jazykový ústny

prejav jazykový p. aj prehovor

prejav jazykový písomný

prejav jazykový ústny

prejav psychický p. jav psychický

prejav psychiky p. jav psychický

prejav rečový

prejav rečový konkrétny

prejav vôle (právo)

prejav životný

prekladač (informatika)

preklúzia (právo)

premena energie

premenná (matematika)

premenná názvová (matematika)

premenná nezávislá

premenná neznáma

premenná stavová

premenná závislá

premiestňovanie

premietanie

premietanie (geometria deskriptívna)

premietnutie

premlčanie (právo)

prenos

prenos dát

prenos energie

prenos informácií

prenos náboja elektrického

prenos signálu rečového komunikačný fyzický (lingvistika)

prenos tepla

prepínač

prepojenie hypertextové p. hyperlink

prepoštstvo

prepozícia p. predložka

preprava

preprava multimodálna

prerogatíva

prerogatíva (právo feudálne) 

prerozprávanie 

prestávka (lingvistika)

Prešovská univerzita v Prešove

pretínanie sa

preukaz

previazanie kvantové p. previazanosť kvantová

previazanosť

previazanosť kvantová

prevod bankový

prevodovka

prezentácia informácií

prezumpcia neviny

prežívanie (psychológia)

priamka

priamka samodružná (geometria)

pribudnutie

priehľadnosť

priemer aritmetický (štatistika)

priemer znaku štatistického súboru štatistického p. priemer aritmetický (štatistika)

priemer vážený (štatistika)

priemetňa (geometria)

priemysel

priemysel chemický

priemysel polygrafický

priemysel strojársky p. strojárstvo

prienik množín

priesečnica (geometria)

priesečník

prieskum

priestor (analýza funkcionálna)

priestor (geometria)

priestor (matematika)

priestor (teória relativity)

priestor absolútny (Newton, I.)

priestor Banachov

priestor euklidovský n-rozmerný

priestor fázový

priestor funkcií

priestor fyzikálny

priestor geometrický

priestor Hilbertov

priestor informačný

priestor intergalaktický p. priestor medzigalaktický

priestor konečnorozmerný

priestor kozmický (astronómia)

priestor lineárny p. priestor vektorový

priestor matematický

priestor medzigalaktický

priestor metrický

priestor mimozemský

priestor Minkowského p. priestoročas

priestor nekonečnorozmerný

priestor pravdepodobnostný (teória pravdepodobnosti)

priestor relatívny (Newton, I.)

priestor stavový

priestor stavový (informatika)

priestor topologický

priestor vektorový

priestor vzdušný

priestor základný (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

priestoročas

priestoročas Minkowského p. priestoročas

priestranstvo verejné

priesvitnosť

príjem

príjemca platby

prijímač (lingvistika)

príkazník p. mandatár

príklonka p. enklitika

princíp fyzikálny

princíp kozmologický

princíp lokality (fyzika)

princíp neurčitosti Heisenbergov

princíp právny

princíp relativity Einsteinov

prípad účtovný

príprava odborná

priradenie

prírastok

príroda anorganická p. príroda neživá

príroda neživá

prírodnina

prírodoveda p. veda prírodná

prirovnanie

príruba

príručka

príslnie p. perihélium

príslovka 

príslušenstvo automobilu 

príslušnosť

príslušnosť (právo)

prístroj

prístroj elektronický

prístroj experimentálny

prístroj fyzikálny

prístroj merací

prístroj merací analógový

prístroj merací ručičkový p. prístroj merací analógový

prístroj optický

prístroj vedecký

prístup

príťažlivosť p. gravitácia

prívlastok

prízemie

príznak

prízvuk (lingvistika)

prízvuk vetný p. dôraz (lingvistika)

problém (algoritmika)

problém (teória zložitosti)

problém algoritmický

problém fyzikálny

problém súčasný

procedúra (technika výpočtová)

proces (fyzika) p. proces fyzikálny

proces (právo)

proces biochemický

proces biologický

proces bolonský

proces duševný p. proces psychický

proces ekonomický

proces elektrochemický

proces fyzikálno-chemický

proces fyzikálny

proces fyziologický

proces geologický

proces hospodársky p. proces ekonomický

proces informačný

proces intelektový

proces ireverzibilný

proces komunikačný

proces neurofyziologický

proces nevratný p. proces ireverzibilný

proces podnikateľský

proces poznávací (psychológia)

proces psychický

proces senzorický

proces šírenia prostredím

proces technický

proces technologický

proces výpočtový (informatika)

proces významový matematický

proces výrobný (ekonómia)

proces výrobný diskrétny

proces životný

procesor

procesor (informatika)

produkt (ekonómia)

produkt bankový

produkt domáci hrubý

profesionál

profesionál pomáhajúci

Profil slovenskej kultúry

program

program (informatika)

program aplikačný

program počítača p. program (informatika)

program počítačový p. program (informatika)

program politický

program študijný (v rámci vysokoškolského štúdia)

programovanie

projekcia

projekt

projekt (veda o projektovaní)

projektovanie

projektovanie (veda o projektovaní)

prokonzul (história)

prokuratúra (právo)

pronomen p. zámeno

propedeutika

proprium (lingvistika) p. aj meno vlastné

prospešnosť

prostitúcia

prostredie (fyzika)

prostredie geografické p. aj sféra krajinná

prostredie izotropné

prostredie látkové

prostredie mimotechnické

prostredie podnikateľské

prostredie technické

prostredie vlnenia

prostredie životné

prostriedky jazykové

prostriedky komunikačné (lingvistika)

prostriedky výrobné

prostriedok

prostriedok dopravný

prostriedok grafický

prostriedok jazykový

prostriedok komunikácie hromadnej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok komunikácie masovej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok masovokomunikačný

prostriedok oznamovací hromadný p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok pracovný

prostriedok prepravný

prostriedok technický

prostriedok vyjadrovací

proteosyntéza 

protestantizmus 

protokol (informatika) 

protón

proveniencia

próza

prúd

prúd elektrický (fyzika)

prúd elektrický jednosmerný

prúdenie

pružnosť

prvá svetová vojna

prvočíslo

prvohory mladšie

prvok elektronický

prvok chemický

prvok jazyka

prvok množiny

prvok obvodu elektrického

prvok okolia

prvok systému

prvouka

Psyché

psychiatria

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

psychika

psychoanalýza

psychodynamika

psychofyzika

psychofyziológia

psychogénny

psychohygiena

psychológia

psychológia analytická

psychológia introspektívna

psychológia literatúry

psychológia sociálna

psychológia topologická

psychológia umenia

psychológia vedomia p. psychológia introspektívna

psychoneuroimunológia

psychosomatika

psychoterapia

psychotronika

psychóza

publicistika

publikácia

publikácia odborná

publikácia predpisu právneho

publikácia príručková

pud

pud (psychológia)

pud pohlavný

pulverizácia (keramika)

pulzácia

Putinov režim p. éra putinovská

Putinovo Rusko p. éra putinovská


Q    Na začiatok Registra Dodatku   

QFD p. teória interakcie slabej kvantová

quantum entanglement p. previazanosť kvantová

Quercus p. dub

Quercus robur p. dub letný

Quesnay, François

QWF p. teória interakcie slabej kvantová


R    Na začiatok Registra Dodatku   

r. k.

+ = {x ∈ ℝ | x > 0}

2

rad (matematika)

rád (matematika)

rád dominikánsky p. dominikáni

rad domov

Rada Európskej únie

Rada Európy

Rada slovenských vedeckých spoločností

radenie

radiácia p. žiarenie (fyzika)

rádioaktivita

rádioaktivita prirodzená

rádioaktivita umelá

rádioastronomické pozorovania kvazarov, p. in: neutríno

rádiochémia

rádiusvektor p. vektor polohový

Rakúske cisárstvo

Rakúsko

Rakúsko-Uhorsko 

Rakúsko-Uhorsko, in: Bartók, Béla 

ráno

rapsódia (hudba)

rasa

rasa (biológia)

rastliny

rastliny ovocné

rastliny suchomilné

reagovanie látky (chémia)

reakcia

reakcia chemická

reakcia jadrová

reaktant (chémia)

realita edukačná

realita ekonomická

realita fyzikálna

realita geografická

realita jazyková

realita mimojazyková

realita právna p. skutočnosť právna

realita sociálna

realita virtuálna

realizmus kritický literárny

receptor

reč (lingvistika)

reč a jazyk (lingvistika)

reč materinská p. jazyk materinský

redistribúcia

redistribúcia dôchodku národného

redukcia (chémia)

referencia

referencia (metrológia) 

referenčnosť p. vzťažnosť 

referenčný p. vzťažný 

reformácia, p. aj in: protestantizmus  

región (geografia)

register

Regnum vegetabile p. Ríša rastlinná

regulácia konania vedomá (psychológia)

regulácia správania vedomá (psychológia)

Rehoľa kazateľov dominikánov p. dominikáni

reklama

relácia (teória množín)

relácia binárna

relácia usporiadania 

relačnosť p. vzťažnosť 

relačný p. vzťažný 

relativita času (teória relativity)

relatívnosť pokoja a pohybu

reliéf (architektúra)

reliéf (geológia)

reliéf zemského povrchu

remediácia

remeslo

remeslo umelecké

remeslo výtvarné p. remeslo umelecké

renesancia

reprezentácia

reprezentácia matematická

reprodukcia (biológia)

reprodukcia (ekonómia)

reprodukcia (umenoveda)

reprodukcia života individuálneho a života druhu

republika p. aj vláda republikánska

reťaz bicyklová

reťazec (informatika)

reťazec (teória jazykov formálnych)

reťazce (teória množín)

rétorika

reverz

reverz mince

revolúcia boľševická v Rusku 1917 p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia francúzska

revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia priemyselná

revolúcia priemyselná druhá

revolúcia priemyselná prvá

revolúcia priemyselná štvrtá

revolúcia priemyselná piata

revolúcia priemyselná tretia

rezerva

rezervácia prírodná

rezervácia prírodná národná

rezultatívnosť algoritmu

režim politický

riadenie

riadenie (kybernetika)

riadenie procesov ekonomických

riadenie so spätnou väzbou (kybernetika)

riadidlá na bicykly p. kormidlo bicykla

rieka

riešenie problému

riešenie problému praktické

riešenie rovnice (matematika)

riešenie trojuholníkov

Rím

Rím antický p. Rím staroveký

Rím staroveký

Rimania

Rímska ríša

Rímsky klub

Ríša rastlinná

rítus apotropaický

riziká sociálne

RNA

RNDr.

robotika

rod

rod mužský (lingvistika)

rod panovnícky

rodič

rodina

rodopis p. genealógia

rok

rok kalendárny

rok tropický

rokoko

rokovanie

roľníctvo

romaiki p. dimotiki

román

román rodinný

Romani p. Rimania

Rothschildová, Lynn Forester de, Lady de Rothschild

rovina (geometria)

rovina jazyková

rovina jazyková fonická

rovina jazyková lexikálna

rovina jazyková morfologická

rovina jazyková syntaktická

rovina jazyková štylistická 

rovina karteziánska 

rovina samodružná (geometria)

rovina systému jazykového p. rovina jazyková

rovnica (matematika)

rovnica algebrická

rovnica diferenciálna

rovnica diferenciálna obyčajná

rovnica diferenciálna parciálna

rovnica ekvivalentná (matematika)

rovnica fyzikálna

rovnica lineárna s neznámou x

rovnica medzi veličinami p. rovnica veličinová

rovnica pohybová (fyzika)

rovnica Schrödingerova

rovnica stavová

rovnica stavová (termodynamika)

rovnica veličinová

rovnica vlnová

rovnice ekvivalentné

rovnice Hamiltonove

rovnobežka (geometria)

rovnosť (matematika)

rozdelenie Boltzmannovo

rozdeľovanie (ekonómia)

rozdiel (matematika)

rozhlas

rozhovor

rozhranie (fyzika)

rozhranie (technika)

rozhranie používateľské grafické

rozklad (právo)

rozkol

rozlíšenie ja od ne-ja (joga) p. átmánátma (joga)

rozložiteľnosť

rozmer

rozmer objektu (fyzika)

rozmer veličiny

rozmer veličiny fyzikálny

rozmnožiteľnosť poznatkov systému znalostného (inžinierstvo znalostné)

rozpísanie

rozpočet

rozpočet rodinný

rozpočet správy verejnej

rozpočet štátny

rozprávka

rozprávka (Propp, V. J.)

rozruch

rozsah súboru štatistického

rozširovanie významu (lingvistika)

rozvrh

rub

rubín

ruka

rula (geológia)

Rule of Law p. štát právny

Rumunsko

ruralizácia

rusistika

Ruská federácia

Rusko

Rybárska brána v Bratislave

rýchlosť (fyzika)

rýchlosť fázová

rýchlosť grupová

rýchlosť okamžitá (mechanika)

rýchlosť svetla

rytmus

rytmus (lingvistika)

rytmus hudobný


S    Na začiatok Registra Dodatku   

s (fyzika)

S – NP + VP (lingvistika)

sa (slovenčina)

sad

sada

Sahel

sakura

samohláska

samohláska (sanskrt)

samospráva

samostatná zárobková činnosť p. činnosť zárobková samostatná

samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

samovražda

samovražda asistovaná

Samuelson, Paul Anthony

sankcia

sankcia (právo)

sankcia pragmatická

sanskrt

sarabanda

Sardy

SARS-CoV-2

Saussure, Ferdinand de

scarcity p. vzácnosť (ekonómia)

scintilátor p. detektor scintilačný

sčítanec

sčítanie (matematika)

sčítanie zlomkov

sčitovanie p. sčítanie (matematika)

sebaodovzdanie sa Pánovi (joga) p. átmanivédana (joga)

sečnica (geometria)

sedem slobodných umení

sedenie

sedmička (matematika)

segment

segment (lingvistika)

sekcia (anatómia) p. pitva

sektor

sektor hospodárstva národného

sektor hospodárstva národného primárny

sekunda

sekvencia

sémantika lingvistická

seméma

sen (psychológia)

senzibilita

septem artes liberales p. sedem slobodných umení 

serendipita 

Severná Amerika

Severná morská cesta

Severné more

Severný ľadový oceán

Seychely

sex

sexualita p. aj pohlavnosť

sexualita ľudská

sexuálnosť p. pohlavnosť

sexuológia

sféra

sféra atómová

sféra fyzickogeografická

sféra geografická p. geosféra, sféra krajinná

sféra humánnogeografická

sféra krajinná p. aj geosféra

sféra nebeská

sféra svetová p. sféra nebeská

Shannon, Claude Elwood

schéma bloková

schéma elektrotechnická

schéma vetná

Schenk, Juraj

Schiff, András

schizma

Schmidt, Franz

schopnosť (psychológia)

schopnosť pohybová

schopnosť rozlišovacia (fyzika)

Schotter, Tibor

Schrödinger, Erwin

Schubert, Franz Peter

SI

Sibír

sídlisko

siemens

sieť

sieť (matematika)

sieť komunikačná (lingvistika)

sieť mobilná

sieť počítačová

sieť prístupová

sieť sémantická

sieť sociálna

sievert

signál

signál akustický

signál číselný p. signál digitálny

signál digitálny

signál elektrický

signál rečový

signál zvukový p. signál akustický

signifiant (Saussure, F. de)

signifié (Saussure, F. de)

sila (fyzika)

sila elektrická

sila gravitačná

sila hlasu

sila magnetická

sila pravá (fyzika)

sila právna

sila tiažová

sila tónu

silomer

sily ozbrojené

sily ozbrojené USA

simplexný

simulácia

simulácia (právo)

simulácia počítačová

sinológia

situácia afektogénna

situácia mimojazyková

skalár p. aj veličina skalárna

skelet

skeletotopicky 

skica 

sklad (lingvistika) p. syntagma (lingvistika)

sklad dátový

sklad prisudzovací p. syntagma predikatívna 

skladateľ 20. stor.: Bartók, B., Burlas, L. 

skladateľ maďarský: Bartók, B. 

skladba hudobná 

skladba hudobná najmenšia 

skladba inštrumentálna 

skloňovanie (lingvistika) 

skonštruovanie 

skormútenosť p. melanchólia 

skratka 

skrinka čierna 

skrinka čierna (inžinierstvo letecké a kozmické) 

skriňa 

skrutka 

skrutkovač

skrutkovica

skúmanie fyzikálne

skúmanie štatistické

skupenstvo

skupenstvo kvapalné

skupenstvo pevné p. skupenstvo tuhé

skupenstvo plynné

skupenstvo tuhé

skupina finančná

skupina finančná Rockefellerova

skupina finančná Rothschildova

skupina karboxylová

skupina montážna

skupina spoločenská (sociológia)

skurilita

skúšanie

skúška

skutočnosť výchovná p. realita edukačná

skutočnosť právna

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

Skýti

slabika

slavistika

slnko

Slnko

slnko (astronómia)

slobody občianske

sloh

sloh (lingvistika)

sloh architektonický

sloh hudobný

sloh umelecký

Slováci

Slováci v Uhorsku

slovenčina

slovenčina kultúrna západoslovenská p. západoslovenčina kultúrna

slovenčina západná kultúrna p. západoslovenčina kultúrna

Slovenská akadémia vied

Slovenská asociácia jogy (SAJ)

Slovenská filharmónia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská republika p. aj Slovensko

Slovenská republika (Zákon č. 460/1992 Zb.)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovensko

Slovensko juhozápadné

Slovenský diplomatár p. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (CDSI)

slovesnosť p. aj literatúra

slovesnosť ľudová

sloveso

sloveso konatívne

sloveso performatívne

sloveso počínavé p. inchoatívum (lingvistika)

slovník

slovník frazeologický

slovník pomocný

slovo

slovo (teória jazykov formálnych) p. slovo nad abecedou Σ (teória jazykov formálnych)

slovo autosémantické

slovo Božie (teológia katolícka)

slovo citátové (lingvistika)

slovo cudzie

slovo enklitické p. enklitika

slovo grafické

slovo nad abecedou Σ (teória jazykov formálnych)

slovo neohybné

slovo ohybné

slovo plnovýznamové

slovo pomocné

slovo prázdne (teória jazykov formálnych)

slovo synsémantické

slovo zložené

sluch

služba (ekonómia)

služba pohotovostná ústavná

smart

smart (IT)

SMER – sociálna demokracia

smer umelecký

smernica 

smernica priamky 

smernosť

Smith, Adam

smog

smog svetelný

smrtonosnosť

snenie bdelé p. snenie lucidné

snenie lucidné

snívanie jasné p. snenie lucidné

snop

sobota

social studies

sociológia

sociológia historická

socium p. realita sociálna

softvér

sochárstvo

somatológia

Sommereiche p. dub letný

sonata

sonáta

sonáta husľová

sonáta klavírna

sonáta sólová

Sovietsky zväz

spektrum

spektrum atómu vodíka

spelling in: abeceda anglická

spev

spin

spin elektrónu

spínač

spínanie (elektrotechnika)

spiritualita

spis 

spĺňanie 

splnomocnenec p. mandatár 

spodok strojový automobilu 

spodstatnenie p. substantivizácia

spodstatňovanie p. substantivizácia

spoj

spoj (strojárstvo)

spoj plošný

spoj telekomunikačný

Spojené kráľovstvo p. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené národy

Spojené štáty americké

spojenie slovné

spojivo komunikačné (lingvistika)

spojka (lingvistika)

spojnica (geometria)

spojnica (technika)

spoločnosť (právo)

spoločnosť akciová

Spoločnosť Ježišova (Societas Jesu SJ)

spoločnosť kapitálová

spoločnosť nadnárodná

spoločnosť občianska

spoločnosť s ručením obmedzeným

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK)

spoluhláska

spoluhláska mäkkopodnebná p. velára

spoluhláska zadopodnebná p. velára

spoluhláska zadopodnebná (sanskrt) p. velára (sanskrt)

spomaľovanie

spotreba (ekonómia)

spotreba statku (ekonómia)

spotrebič

spotrebič elektrický p. elektrospotrebič

spotrebič elektrický elektronický p. elektrospotrebič elektronický

spôsob životný

spracovanie

spracovanie dát

spracovanie údajov p. spracovanie dát

spracovávanie informácií

správa

správa1

správa2

správa (administrativistika)

správa finančná

správa štátna

správa územná

správa verejná 

správa výročná (účtovníctvo) 

správanie (psychológia)

správanie systému

spravovanie

sprievodič p. vektor polohový

sprístupňovanie informácií

stacionárny

stacionárny (fyzika)

stanica železničná

stanovy

Stará zmluva p. Starý zákon

Staré Mesto v Bratislave

Staríček, Imrich

starogréčtina

starostlivosť

starostlivosť opatrovateľská

starostlivosť ošetrovateľská

starostlivosť paliatívna

starostlivosť sociálna

starostlivosť zdravotná

starovek

Starý svet

Starý testament p. Starý zákon

Starý zákon

statika

statika tekutín

statok (ekonómia)

statok ekonomický (ekonómia)

statok súkromný (ekonómia)

statok verejný (ekonómia)

statok voľný (ekonómia)

statok vzácny (ekonómia)

stav (termodynamika)

stav duševný p. stav psychický

stav fyzikálny

stav chorobný

stav kvantový

stav látky

stav objektu fyzikálneho

stav plynný

stav pohybový

stav priestorový

stav psychický

stav riadny

stav rovnovážny

stav systému fyzikálneho

stav systému kvantového

stav vedomia zmenený

stavba

stavba gramatická jazyka

stavebnica

stavebnica (didaktika)

stavebníctvo

staviteľstvo

staviteľstvo inžinierske

staviteľstvo pozemné

staviteľstvo priemyselné

staviteľstvo vodné

staviteľstvo vodohospodárske p. staviteľstvo vodné

stena

stena (geometria)

steradián

stereometria

stiahnuteľnosť p. kontraktilita

Stieleiche p. dub letný

Stifter, Adalbert

stimul (veda kognitívna)

stimulácia psychická

stlačiteľnosť

stochastika

strana politická

strana politická (štátoveda)

strašenie

stratégia

strava

strečing (športológia)

stred (geometria)

stred kružnice

streda

Stredný východ

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Stredomorie

stredovek

Stredozemné more

strelivina

strofika

stroj p. aj. zariadenie strojové

stroj času

stroj elektrický

stroj hnací

stroj hodinový

stroj horizontálny

stroj inteligentný (Turing, A.)

stroj jednoduchý

stroj mechanický

stroj poháňaný

stroj poľnohospodársky

stroj tepelný

stroj Turingov

stroj vertikálny 

stroj zložitý 

strojárstvo

strojníctvo

strom

strom listnatý

stupeň

stupeň Celzia

stupeň voľnosti (mechanika)

stupeň voľnosti (termodynamika)

stupnica

stupnica (hudba)

stupnica diatonická 

Stuttgart 

styk pohlavný

subdominanta (hudba)

subjekt (lingvistika) p. podmet

subjekt ekonomický

subjekt podnikateľský

subjekt práva

subjekt súkromnoprávny

subjekt verejnoprávny

subkontinent indický

sublimácia

sublimácia (chémia)

súbor štatistický

súbor výberový (štatistika)

súbor základný (štatistika) p. aj súbor štatistický

subprojekt

subsidiárne

substantivizácia

substantivizovanie

subtrahovanie p. odčítanie (matematika)

subtrakcia p. odčítanie (matematika)

súčasnosť

súčet

súčet (algebra)

súčiastka

súčiastka elektronická

súčiastka elektrotechnická

súčiastka stroja p. súčiastka strojová

súčiastka strojová

súčin

súčin karteziánsky p. súčin množín karteziánsky

súčin množín karteziánsky

súčin skalárny

súčiniteľ (matematika)

súd (právo)

Súdna rada Slovenskej republiky

súdnictvo

Suess, Eduard

sujet 

sumarizácia 

sumarizácia (účtovníctvo) 

súostrovie

supercela

superpočítač

superponovaný

superpozícia

superpozícia (archeológia)

superpozícia (fyzika)

superpozícia (fyzika kvantová)

superpozícia (geológia)

superpozícia (matematika)

superpozícia (medicína)

superštruktúra

suplement

súprava

súradnica (matematika) p. súradnice (matematika)

súradnice

súradnice (fyzika)

súradnice (geometria elementárna)

súradnice (matematika)

súradnice bodu (fyzika)

súradnice geografické p. súradnice zemepisné

súradnice horizontálne

súradnice zemepisné

surovina

surovina druhotná (ekonómia)

sústava (geomorfológia)

sústava číselná

sústava číselná binárna

sústava číselná dekadická p. sústava desiatková

sústava číselná desiatková p. sústava desiatková

sústava číselná pozičná

sústava človeka

sústava človeka nervová

sústava človeka nervová centrálna

sústava človeka nervová periférna

sústava človeka oporná

sústava človeka tráviaca

sústava daňová

sústava dekadická p. sústava desiatková

sústava desiatková

sústava ekonomická p. systém ekonomický

sústava endokrinná p. systém endokrinný

sústava finančná

sústava grafická

sústava hlások 

sústava hnacia automobilu 

sústava hormonálna p. systém hormonálny

sústava hospodárska p. systém ekonomický

sústava hradská p. zriadenie hradské

sústava hviezdna p. galaxia

sústava chemická p. systém chemický

sústava inerciálna

sústava jednotiek

sústava kmitajúca 

sústava látok 

sústava nervová p. systém nervový

sústava nervová ústredná p. sústava človeka nervová centrálna

sústava nervová obvodová p. sústava človeka nervová periférna

sústava nervová parasympatická p. systém nervový parasympatický

sústava periodická p. tabuľka periodická

sústava planetárna

sústava riadená p. systém riadený

sústava riadiaca p. systém riadiaci

sústava rovníc

sústava slnečná

sústava súradníc

sústava súradníc inerciálna

sústava súradníc karteziánska

sústava súradníc ortonormálna p. sústava súradníc karteziánska

sústava súradnicová p. sústava súradníc

sústava školská p. školstvo

sústava telesná p. systém telesný

sústava telies (mechanika)

sústava termodynamická p. systém termodynamický

sústava tónová

sústava veličín p. systém veličín

sústava vzdelávacia p. systém vzdelávací

sústava vzťažná

sústava vzťažná inerciálna

sústava vzťažná neinerciálna

sústava vzťažná zotrvačná p. sústava vzťažná inerciálna

sústava zotrvačná p. sústava inerciálna

sústava živá p. systém živý

súš

suverenita

suverenita štátu

suverenita štátu vnútorná

súvetie (lingvistika)

súvetie podraďovacie

súvetie priraďovacie

súzvuk

svah

Svätá Trojica

Sväté písmo p. Biblia

svetadiel

svetlo (fyzika)

svetlo (Huygens, Ch.)

svetlo (Newton, I.)

svetlo biele

svetlo nepolarizované

svetobôľ

Svetová obchodná organizácia 

SVG 

sviatosti

svietivosť (fyzika)

symbiont

symbol – slovník: čím je symbolizované čo

symbol algebrický

symbol matematický

symbol nečíselný

symbolika

symbolika matematická

symbológia

symetria

symptóm

synapsia

synapsia (neurofyziológia)

synergetika

synchronizácia

synchronizácia (fyzika)

synchronizovaný

synkretizmus žánrový

syntagma (lingvistika)

syntagma predikatívna

syntaktika lingvistická

Syrakúzy, p. in: Archimedes zo Syrakúz

systém p. systém v Hlavnej časti

systém abstraktný

systém agroekologický

systém autonómny kraniosakrálny p. systém nervový parasympatický

systém bankový

systém biologický

systém biologický syntetický

systém čiastkový

systém číselný p. sústava číselná

systém človeka telesný p. sústava človeka

systém diskrétny

systém dochádzkový

systém duchovný

systém dynamický

systém ekonomický

systém ekonomický (finančníctvo)

systém endokrinný

systém finančný

systém fyzikálny

systém fyzikálny makroskopický

systém geodetický

systém geomorfologický p. sústava (geomorfológia)

systém hláskový p. sústava hlások

systém hormonálny

systém hospodársky p. systém ekonomický

systém chemický

systém imunitný

systém informačný

systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

systém informačný organizácie

systém inteligentný

systém jazyk p. systém jazykový

systém jazykový

systém komplexný 

systém komunikačný 

systém konjunktný

systém kvantový

systém kyberneticko-fyzikálny

systém kybernetický

systém lénny

systém limbický

systém lineárny

systém makroskopický 

systém matematický 

systém mechanický

systém mikroskopický

systém množín

systém množinový p. systém množín

systém motivačno-emocionálny (psychológia)

systém multiagentový

systém neautonómny

systém nehomogénny p. systém neautonómny

systém nelineárny

systém nervový

systém nervový a endokrinný

systém nervový centrálny p. sústava človeka nervová centrálna

systém nervový človeka (Gítánanda)

systém nervový parasympatický

systém nervový periférny p. sústava človeka nervová periférna

systém neurohumorálny

systém normatívny

systém numerický p. sústava číselná

systém operačný

systém otvorený

systém počítačový

systém politický

systém právny

systém právny európsky

systém právny kontinentálno-európsky p. systém právny európsky

systém právny kontinentálny p. systém právny európsky

systém právny veľký

systém pravouhlý (karteziánsky) p. sústava súradníc karteziánska

systém prírodný

systém psychický

systém ptolemaiovský

systém reálny

systém relačný (matematika)

systém riadenia

systém riadený

systém riadiaci

systém sémantický (lingvistika)

systém sociálny

systém softvérový

systém spoločenský

systém stochastický

systém súradníc p. sústava súradníc

systém súradnicový p. sústava súradníc

systém školský p. aj školstvo

systém technický

systém teleologický

systém telesný

systém telesný človeka

systém termodynamický

systém tvrdý

systém umelý

systém veličín

systém vstupný

systém výchovno-vzdelávací p. systém vzdelávací

systém výchovy a vzdelávania p. systém vzdelávací

systém vzdelávací

systém zbraňový

systém znakový

systém znalostný (inžinierstvo znalostné)

systém živý

systema nervosum p systém nervový

Système international d'unités p. SI

systemika p. veda systémová

systemológia p. veda systémová


Š    Na začiatok Registra Dodatku   

šach (hra)

šatník

šaty

šeps (umenie výtvarné)

šestka (matematika)

šípka

šípka času, p. aj in: 1927 

šírenie

šírka

škála p. aj stupnica

škála (technika)

škára základová

škola

škola notredamská

škola stredná

škola vysoká

školy vysoké na Slovensku

školenie

školstvo

Škoviera, Daniel

Škvarna, Dušan

šľacha Achillova
šľachta

šľachtic

šok inauguračný v mystike p. in: univerzum významové mystické

špecifikácia

špička

špirála

šport

športológia

šramot

štandard

štát

štát (štátoveda)

štát demokratický

štát fašistický

štát monarchistický

štát národný

štát policajný

štát právny

štát uhorský

štatistika

štatistika inferenčná

štatistika matematická

štátna správa Slovenskej republiky

štátna vlajka Slovenskej republiky

štátnik

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

štátny znak Slovenskej republiky

štátoveda 

štrbina (optika (fyzika)) 

štruktúra (Saussure, F. de) 

štruktúra algebraická 

štruktúra atómu 

štruktúra formantová, p. formant (lingvistika)2 

štruktúra hĺbková (lingvistika) 

štruktúra hudobná 

štruktúra jazyková 

štruktúra jazyka gramatická p. stavba gramatická jazyka 

štruktúra matematická 

štruktúra matematická diskrétna 

štruktúra matematická izomorfná 

štruktúra osobnosti (psychológia) 

štruktúra relačná 

štruktúra psychiky 

štruktúra sociálna (Giddens, A.) 

štruktúra vesmíru 

študent 

štúdia

štúdia (umenie výtvarné)

štúdia urbanistická

štúdium magisterské

štvorec

štvorka (matematika)

štvrtok

štýl (hudba)

štýl (štylistika)

štýl architektonický p. sloh architektonický

štýl esejistický

štýl jazykový

štýl jazykový umelecký

štýl náučný

štýl odborný p. štýl náučný

štýl publicistický (lingvistika)

štýl staviteľský p. sloh architektonický

štýl v hudbe p štýl (hudba)

štýl vecný

štylistika

štylistika literárnovedná

šuchot

šúr

Šúr

Šúrsky les

švagor


T    Na začiatok Registra Dodatku   

Tablic, Bohuslav

tablička

tabula

tabula rasa

tabuľa

tabuľka

tabuľka (MS Excel)

tabuľka čokolády

tabuľka Mendelejevova p. tabuľka periodická

tabuľka prvkov chemických periodická p. tabuľka periodická

tabuľka periodická

tabuľka vosková

tajomstvo profesijné

Taliansko

Taliansko severné

taoizmus

taoizmus religiózny

taxonómia botanická p. aj botanika systematická

ťažkomyseľnosť p. melanchólia

teatrológia

Tecnomatix Plant Simulation (TPS) 

TCP/IP 

tečenie

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

technika

technika obrábacia

technika poľnohospodárska

technika pracovná

technika súčasná

technika vojenská

technika výpočtová

technológia

technológia informačná

technológia životného prostredia p. environmentalistika

technologickosť

technológie informačné a komunikačné

technológie komunikačné

tekutina

tekutina prúdiaca

tekutosť

telekomunikácie

telencephalon

teleportácia kvantová

teleso (algebra)

teleso (fyzika)

teleso (geometria)

teleso algebraické p. teleso (algebra)

teleso algebrické p. teleso (algebra)

teleso čierne, p. teleso čierne absolútne

teleso čierne absolútne

teleso čierne dokonale p. teleso čierne absolútne

teleso geometrické p. teleso (geometria)

teleso ideálne

teleso kozmické

teleso makroskopické

teleso materiálne

teleso nabité elektricky

teleso nebeské

teleso pružné

teleso tuhé

teleso vesmírne p. teleso kozmické

teleso vzťažné (fyzika)

televízia

teliesko šuškovité p. epiphysis cerebri

telo

telo človeka (somatológia)

telo ľudské p. telo človeka (somatológia)

teloveda p. anatómia človeka

teloveda p. somatológia

téma (lingvistika)

téma (veda literárna)

tematológia

tempo (lingvistika)

tenzor

teológia

teológia (teológia katolícka)

teológia biblická

teológia katolícka

teológia kresťanská

teológia pastorálna p. poimenika

teoréma (etymológia)

teoréma (matematika)

teória afektová (hudba)

teória algoritmov

teória big bangu p. model vesmíru kozmologický štandardný

teória cestovného ruchu

teória čísel

teória ekonomická

teória elektromagnetizmu

teória formálnych jazykov p. teória jazykov formálnych

teória fyzikálna

teória fyzikálna fundamentálna

teória fyzikálna konštruktívna

teória grafov

teória gravitácie

teória gravitácie Einsteinova

teória gravitácie klasická

teória gravitácie kvantová

teória gravitácie kvantová slučková

teória gravitácie Newtonova p. teória gravitácie klasická

teória hospodárska p. teória ekonomická

teória informácie

teória interakcie slabej kvantová

teória izostázie

teória jazykov formálnych

teória kategórií (matematika)

teória kódovania

teória komunikácie

teória kvantová

teória literárna p. teória literatúry

teória literatúry

teória lokálna p. in: princíp lokality (fyzika)

teória merania

teória merania (psychológia)

teória množín

teória modelov (matematika)

teória obmedzení

teória poľa kvantová

teória práva

teória pravdepodobnosti

teória rekurzívnych funkcií p. teória vypočítateľnosti

teória relativity

teória relativity špeciálna

teória relativity všeobecná

teória riadenia

teória rovníc (algebra)

teória rovníc diferenciálnych

teória strojov p. strojníctvo

teória systémov

teória tepla klasická p. termodynamika klasická

teória textu

teória veľkého tresku

teória verša p. verzológia

teória všetkého

teória vypočítateľnosti

tеория всего p. teória všetkého

teorie všeho p. teória všetkého

teória zložitosti

teplo (fyzika)

teplo (termodynamika)

teplo skupenské

teplota

teplota Celziova

teplota termodynamická (fyzika)

teplota topenia

tera-

terapia

terciér p. treťohory

terén

termika

termín (lingvistika)

termín lineárny (matematika)

terminál platobný

terminológia

terminus technicus, p. termín (lingvistika)

termodynamika

termodynamika klasická 

termostat 

tesla

test

tesť

testovanie

Tethys (more)

text

text corpus p. korpus (lingvistika)

text matematický

text odborný

textúra

téza (veda literárna) 

tezaurus hmotný 

ThDr.

The Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Theorie von Allem p. teória všetkého

theory of everything p. teória všetkého

ThLic.

Thun-Hohenstein, Lev Leopold

Tichý oceán

TikTok

Timčák, Gejza M.

titán

titul akademický

tkanivo

tkanivo nervové

tlač

tlak

tlak krvný

tlak litostatický (hydrológia)

toccata

TOE p. teória všetkého

tok

tok finančný

tok finančný čistý

tok vodný

tok žiarivý

tokáta p. toccata

Tokovská, Miroslava

tón

tón (hudba)

tón alikvotný

tón parciálny p. tón alikvotný

tonika (hudba)

tónina

topografia

topológia

topologický

totalita (politológia)

tovar

trajektória

trajektória bodu hmotného

Trakl, Georg

traktor

transformácia (lingvistika)

transformátor

translačný 

Translajtánsko p. Zalitavsko 

translatológia

transpozícia (hudba)

trbn. (hudba)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

tréning

tréning autogénny

treťohory

trh

trh finančný

trh kapitálový

trh medzibankový

trh pôdy

trh práce

triadológia

tribunál

trigonometria

Trnavská univerzita v Trnave

trojica

trojka (matematika)

trofológia

trol internetový

trubica sklenená

trup

Tukydides

Turci

Turecko

Turecko západné

Turing, Alan Mathison

tvar analytický (anglistika)

tvar častice

tvar gramatický

tvar slovesný

tvar slovný

tvaroslovie (lingvistika) p. morfológia (lingvistika)

tvorba práva

tvorenie slov p. aj derivatológia (lingvistika)

tvrdenie matematické

typ dátový (informatika)

typ ekonomiky p. systém ekonomický

týždeň


U    Na začiatok Registra Dodatku   

učebnica

učenie (psychológia)

učenie informálne

učenie náhodné p. učenie informálne

učenie sa

učenie subhumánne

učenie zo skúseností p. učenie informálne

účet (účtovníctvo)

účet bežný

účinník

účinnosť

účinnosť (fyzika)

účinnosť panela solárneho

účinok (fyzika kvantová)

učiteľ

učiteľstvo

učivo

účtovníctvo

účtovníctvo podvojné

údaj

údaj (informatika)

údaj (teória informácie)

údaje výberové (štatistika)

udalosti náhodné hromadné

udalosti isté (teória pravdepodobnosti)

udalosť (fyzika)

udalosť (právo)

udalosť (teória pravdepodobnosti)

udalosť fyzikálna p. udalosť (fyzika)

udalosť hospodárska (účtovníctvo)

udalosť náhodná (teória pravdepodobnosti)

udalosť nemožná (teória pravdepodobnosti)

údel (história)

údržba (technika)

uhol 

uhol orientovaný 

uhol plný 

uhol pravý

uhol rovinný

Uhorsko

Uhorsko zadunajské

úhrada

uhranie

uchopovanie

uchovávanie informácií

UI p. inteligencia umelá

úkaz optický p. jav optický

ukazovateľ

ukazovateľ (ekonómia)

ukazovateľ (technika)

ukazovateľ (veda prírodná)

ukazovateľ ekonomický p. ukazovateľ (ekonómia)

úkon (právo)

úkon administratívny

úkon matematický p. operácia matematická

úkon počtový p. aj operácia aritmetická

úkon právny

úkon protiprávny

Ukrajina

ulica

úloha slovná (matematika)

úloha učebná

umenie 18. stor.

umenie abstraktné

umenie barokové

umenie cirkusové

umenie divadelné

umenie dramatické

umenie európske

umenie filmové

umenie franko-kantábrijské

umenie grafické p. grafika

umenie hudobné p. hudba

umenie klasicistické

umenie konceptuálne

umenie kuchárske

umenie maliarske p. maliarstvo

umenie nefiguratívne p. umenie abstraktné

umenie nemecké

umenie novoveké

umenie praveké

umenie renesančné

umenie romantické

umenie slovenské

umenie sochárske p. sochárstvo

umenie starogrécke

umenie staroveké

umenie stredoveké

umenie súčasné

umenie tanečné

umenie tónov

umenie úžitkové

umenie vojenské

umenie výtvarné

umenie výtvarné nemecké

umenie zvrhlé p. zvrhlé umenie

umenoveda

úmera

umiestnenie

umocňovanie čísla na 0

umývanie si rúk

unified field theory p. teória všetkého

univerzita

Univerzita J. Selyeho, Komárno

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

univerzum (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

univerzum významové alternativistické

univerzum významové fyzikálne

univerzum významové kozmologické

univerzum významové kresťanské

univerzum významové matematické

univerzum významové psychologické

univerzum významové textu (synkriticizmus)

uplatňovanie práva subjektívneho

úprava

úprava ekvivalentná (matematika)

úprava rovnice ekvivalentná p. úprava ekvivalentná (matematika)

úprava výrazu matematického

upravenie

úrad

uranolatria

urbanistika p. urbanizmus

urbanizmus

urbár (história)

určenie dráhy častice pohybujúcej sa v priestore

určovanie hmotnosti telies

úrok

úrok pri úveroch

úsečka

úsečka orientovaná

úsečka orientovaná nenulová

úsečka orientovaná nulová

usmrtenie

uspokojovanie potreby (ekonómia)

usporiadanie

ustanovenie (právo)

ustanovizeň p. inštitúcia

ustanovizeň kultúrna p. inštitúcia kultúrna

ustanovizeň vedecká p. inštitúcia vedecká

ustanovizeň verejnoprávna p. inštitúcia verejnoprávna

ústav

Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

Ústav jadrových výskumov RAV, p. in: neutríno

ústava 

ústava oktrojovaná 

Ústava Slovenskej republiky (1992)

Ústavný súd Slovenskej republiky

ústroj

ústroje rečové

ústrojenstvo p. systém telesný

úsvit

utečenci

utorok

útvar (štylistika)

útvar (vojenstvo)

útvar dvojrozmerný

útvar geometrický

útvar priestorový

útvar priestorový, in: Hlavná časť

útvar rovinný

útvar slovesný

útvar slovesný literatúry vecnej

útvar vodný

útvar významový fyzikálny

útvar významový kresťanský

útvar významový matematický

útvary súmiestne (geometria)

úvaha

úver

úver (bankovníctvo)

úvod

uzákonenie (právo) p. kodifikácia (právo)

uzákoňovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

územie

územie chránené

územie štátne

úžitok zo statku (ekonómia)


V    Na začiatok Registra Dodatku   

váha

váha štatistická

váhy (fyzika)

vákuum (fyzika klasická)

vánaprastha

varieta

varieta (matematika)

váženie

váženie (fyzika)

váženie štatistické

väzba

väzba chemická

väzba iónová

väzba kovalentná

väzba spätná

väzba systému

vec (právo)1

vec (právo)2

vec hnuteľná (právo)

vec predmetná (právo)

vec verejná

vecný p. meritórny

večer 

veda 

veda 16. stor.

veda 18. stor.

veda 18. a 19. stor.

veda 19. stor.

veda a výskum (ekonómia)

veda administratívna p. veda o verejnej správe

veda arabská

veda dátová

veda divadelná p. teatrológia

veda ekonomická p. ekonómia

veda filmová p. filmológia

veda finančná

veda historická p. história

veda historická pomocná p. vedy historické pomocné

veda hospodárska p. ekonómia

veda hudobná p. muzikológia

veda humanitná p. aj vedy humanitné

veda klasická

veda knižnično-informačná

veda kognitívna

veda lekárska p. medicína

veda lesnícka

veda literárna

veda novoveká

veda o architektúre

veda o finančnom práve

veda o hudbe p. muzikológia

veda o literatúre p. veda literárna

veda o počítačoch p. aj informatika matematická

veda počítačová p. informatika matematická

veda o projektovaní

veda o tanečnom umení

veda počítačová p. aj informatika matematická

veda o politike p. politológia

veda o správe p. veda o verejnej správe

veda o športe p. športológia

veda športová p. športológia

veda verejnej správy p. veda o verejnej správe

veda o verejnej správe

veda o výtvarnom umení

veda politická p. politológia

veda poľnohospodárska

veda pôdohospodárska

veda právna

veda prírodná

veda prírodná 16. stor.

veda slovenská

veda sociálna p. veda spoločenská

veda spoločenská

veda starogrécka

veda staroveká

veda stredoveká

veda súčasná

veda súčasná (Filkorn, V.)

veda systémová

veda špeciálna

veda tajná p. ezoterika

veda technická

veda vojenská

védčina

vedec naozajstný (Selye, H.)

Vedecká syntéza

vedenie1

vedenie2

vedenie3

vedenie4

vedenie (elektrotechnika)

vedenie vody

vedomie (psychológia)

vedomie právne

vedutista

védy

vedy administratívne p. veda o verejnej správe 

veda bezpečnostné 

vedy biologické

vedy historické p. história

vedy historické pomocné

vedy humanitné

vedy lekárske p. medicína

vedy lesnícke p. veda lesnícka

vedy o hudbe p. muzikológia

vedy politické p. politológia

vedy poľnohospodárske p. veda poľnohospodárska

vedy pôdohospodárske p. veda pôdohospodárska

vedy prírodné p. veda prírodná

vedy systémové p. veda systémová

vedy technické p. veda technická

vegetácia

vegetácia (botanika)

vek Vodnára p. New Age

vektor

vektor (algebra)

vektor (matematika)

vektor aritmetický

vektor jednotkový

vektor polohový

velára

velára (sanskrt)

veličina

veličina aditívna p. veličina množstva

veličina bezrozmerová

veličina extenzitná p. veličina množstva

veličina fyzikálna

veličina fyzikálna substanciálna

veličina fyzikálna základná

veličina intenzitná p. aj veličina stavová

veličina kardinálna

veličina kinematická

veličina kvality p. veličina stavová

veličina kvantity p. veličina množstva

veličina metrická

veličina metronomická

veličina množstva

veličina náhodná

veličina nominálna

veličina poľa

veličina premenná

veličina protenzívna

veličina s rozmerom jeden

veličina skalárna

veličina skalárna (fyzika)

veličina stála

veličina stavová

veličina substanciálna

veličina vektorová

veličina vektorová (fyzika)

veličina základná

Veľká Británia p. aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Veľká francúzska revolúcia

Veľká októbrová socialistická revolúcia p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

Veľkonočná nedeľa (astronómia)

veľkosť

veľkosť množiny (teória množín)

veľkosť úsečky

veľkosť veličiny

veľký tresk p. big bang

Venezia p. Benátky

verbum p. sloveso

Verchojanské pohorie

veriteľ

verzológia

vesmír

vesmír (astronómia)

vesmír pozorovateľný

vesmírne neutríno, p. in: neutríno

veta (hudba)

veta (lingvistika)

veta cieľová p. veta účelová

veta matematická

veta príslovková

veta Pytagorova

veta sínusová

veta účelová

veta základná (matematika)

veta zložená (lingvistika) p. súvetie (lingvistika)

veža

veža kostolná

viacjazyčnosť p. multilingvizmus

Vianoce (kresťanstvo)

vibrácia p. chvenie

vibrovanie p. chvenie

vidiek

Viedeň

Viedenská univerzita

viera kresťanská

Viéte, François

vinárstvo

vinič

vinič hroznorodý

vinohrad

vinohradníctvo

virión

virológia

vírus

Vitis p. vinič

vitrína

vivace, ma non troppo

vláda

vláda monarchistická

vláda monarchistická absolutistická p. absolutizmus

vláda monarchistická konštitučná

vláda monarchistická stavovská

vláda republikánska

vlajka

vlak

vlákno svalové

vlastníctvo (právo)

vlastníctvo duševné

vlastnosť fyzikálna

vlastnosť geometrická, p. aj in: meranie

vlastnosť hudobná

vlastnosť chemická

vlastnosť matematická

vlastnosť observačná p. vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť odstupňovateľná

vlastnosť optická

vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť právna

vlastnosť prvku chemická

vlastnosť psychická

vlastnosti systému

vlastnosť topologická

vlastnosť vnútorná (chémia)

vlna

vlna (fyzika klasická)

vlna mechanická

vlna sínusová

vlna svetelná

vlna vodná

vlnenie

vlnenie elektromagnetické

vlnenie mechanické

vlnenie stojaté

vlny rádiové

vloha

vlohy (psychológia)

vnem (psychológia)

vnímanie (psychológia)

vnucovanie

vodáctvo

vodič (fyzika)

vodič (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

vodič prúdu elektrického

vodík

vodivosť elektrická

vojenstvo

vojenstvo ruské

vojna

vojna hybridná

vojna informačná

vojna krymská

vojna občianska

vojna východná p. vojna krymská

vokál p. samohláska

vozidlo

vozidlo motorové

vôľa (psychológia)

vrásnenie

vrch

vrodený

vrstva

vulkanizmus 

výbava automobilu 

výber (štatistika) p. súbor výberový (štatistika), údaje výberové (štatistika)

výboj elektrický

výbojka

vyčíslenie

výdavky

vyhotovenie

vyhotovovanie 

vyhovovanie 

Východ

východ Slnka

výchova

výchova a vzdelávanie (Komenský, J. A.) 

výchova hudobná 

vyjadrenie 

vyjadrovanie číselné 

výkon (fyzika)

výkon počítača

výkon počtový p. operácia aritmetická

výkres technický

výmena (ekonómia)

vymieňanie

vynachádzanie

vynález

vynálezca

vynálezcovstvo 

vynaliezavosť 

výpočet

výpočet (technika výpočtová)

vypočítanie

vypočítateľnosť

výpoveď (lingvistika)

výpoveď jazyková p. výpoveď (lingvistika)

výpoveď vetná (lingvistika)

vypracúvanie

vyrábanie

výraz algebraický p. výraz algebrický

výraz algebrický

výraz aritmetický

výraz číselný 

výraz fyzikálny 

výraz matematický

výraz počtový p. výraz aritmetický

výroba

výroba (ekonómia)

výroba materiálna

výroba poľnohospodárska

výroba priemyselná

výroba rastlinná

výroba záhradnícka

výroba živočíšna

vyrobenie

výrobok

výrobok mechatronický

výrok matematický

výsada p. prerogatíva

vysielač (lingvistika)

výskum aplikovaný

výskum historický

výskum kvalitatívny

výskum kvantitatívny

výskum sociologický

výskum vedecký

výskum základný

výsledok (matematika)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu, Trenčín

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

výstava

výstavba geometrie axiomatická 

výstroj automobilu 

vyšetrovanie

výška

výška tónu

vytrvalosť 

vytváranie návodu, in: programovanie 

vytýčenie

vyučovanie

využívanie informácií

vývin jazyka fylogenetický

vývin jazyka ontogenetický

vývoj fylogenetický

vývoj leteckých a kozmických prostriedkov

vývoj vesmíru

vývoj Zeme

vyvrcholenie (teatrológia) p. kríza (teatrológia)

význam (lingvistika)

význam kategoriálny (lingvistika) p. kategória gramatická

význam gramatický

význam lexikálny

význam morfologický

význam slova (lingvistika)

význam slova gramatický p. význam gramatický 

význam slova hlavný (lingvistika) 

význam slova lexikálny p. význam lexikálny 

význam slova vecný 

význam slovný p. význam lexikálny 

význam vecný p. význam lexikálny 

vyžarovanie 

výživa 

výživa človeka 

vzácnosť (ekonómia) 

vzácnosť ekonomická p. vzácnosť (ekonómia) 

vzdelávanie 

vzdialenosť 

vzkriesenie p. zmŕtvychvstanie 

vznik fotónu

vznik kapitalizmu

vznik neutrín, p. in: neutríno

vznik písma

vznik štátu

vznik štátu (štátoveda)

vznik vesmírnych neutrín, p. in: neutríno

vznik Zeme

vznik zvuku

vzor (matematika)

vzor gramatický (lingvistika) p. paradigma (lingvistika)

vzorec

vzorec fyzikálny

vzorec chemický

vzorec kultúrny

vzorec matematický

vzorka (štatistika) p. súbor výberový (štatistika)

vzťah ekonomický p. vzťahy ekonomické

vzťah finančný

vzťah informačný

vzťah jazykový

vzťah matematický

vzťah medzinárodný

vzťah neurčitosti Heisenbergov

vzťah právny

vzťah veličinový p. rovnica veličinová

vzťah výmenný

vzťah záväzkový (právo)

vzťahy ekonomické

vzťahy ekonomické medzinárodné p. vzťahy medzinárodné ekonomické

vzťahy medzinárodné

vzťahy medzinárodné ekonomické

vzťahy paradigmatické (lingvistika)

vzťahy syntagmatické (lingvistika)

vzťažnosť

vzťažný

vztlak


W    Na začiatok Registra Dodatku   

W (fyzika)

Wagner, Richard

Wallerstein, Immanuel Maurice

Warburg, Aby

watt

web p. World Wide Web

Web p. World Wide Web

weber

Wederin (zvon)

Weltformel p. teória všetkého

Wiener, Norbert

Wirth, Niklaus

work in progress

World Wide Web

WWW p. World Wide Web


X    Na začiatok Registra Dodatku   


Y    Na začiatok Registra Dodatku   

Yale, Elihu, p. in: Yalova univerzita

Yale University p. Yalova univerzita

Yalova univerzita

Yidai Yilu p. BRI

yotta-

Young, Thomas


Z    Na začiatok Registra Dodatku   

Z (matematika) 

začiatok polpriamky 

začiatok sústavy súradnicovej

zadanie funkcie (matematika)

zadávanie množiny pomocou vlastnosti charakterizujúcej jej prvky

Zadunajsko

zafír

záhlavie stránky

Záhorie

zahrnovanie

zahrnutie

zahŕňanie p. zahrnovanie

zachovávanie

zachovávanie si 

zachrípnutie, in: Homeogene®9 

zachytávanie

zachytenie

základ stroja

základ sústavy číselnej

základňa plochá

základný p. meritórny

základy

základy (stavebníctvo)

základy matematiky

Zákon p. Biblia

zákon (právo)

zákon akcie a reakcie

zákon Archimedov

zákon asociatívny o sčítaní

zákon biologický

zákon Coulombov

zákon distributívny násobenia vzhľadom na sčítanie

zákon ekonomický

zákon fyzikálny

zákon fyziky kvantovej

zákon gravitačný

zákon gravitačný Einsteinov

zákon gravitačný Newtonov p. zákon gravitačný

zákon hodnoty (ekonómia politická marxistická)

zákon chemický (chémia)

zákon klasický

zákon komutatívny o sčítaní

zákon kvantový

zákon matematický

zákon mechaniky kvantovej

zákon Moorov

zákon Ohmov

zákon pohybový

zákon pohybový Newtonov druhý p. zákon sily

zákon pohybový Newtonov prvý p. zákon zotrvačnosti

zákon pohybový Newtonov tretí p. zákon akcie a reakcie

zákon pohybu p. zákon pohybový

zákon sily

zákon Stefanov-Boltzmannov

zákon štatistický

zákon ústavný (právo)

zákon veľkých čísel

zákon zachovania

zákon zachovanie elektrického náboja

zákon zachovania energie

zákon zachovania hmotnosti

zákon zotrvačnosti

zákon žiarenia

zákonitosť ekonomická

zákonitosť fyzikálna

zákonitosť kvantová

zákonitosť mikrosveta p. zákonitosť kvantová

zákonnosť p. legalita

zákonník (právo)

zákony pohybové Newtonove

zakrivenie

záležanie

Zalitavsko

zámeno

zámeno substantívne

zámeno vymedzovacie

zamestnanie

zánik látok východiskových pri reakcii chemickej

Západ

západ slnka

Západorímska ríša

západoslovenčina kultúrna 

zápaly hrtana, in: Homeogene®9 

zapamätanie si

zápis

zápis čísla

zápis matematický

zápis množiny

zápis účtovný

zapísanie

zapísaný

zapisovač súradnicový

zapisovanie

zapisovanie čísel

zápoj

zaradenie

zaraďovanie

zariadenie

zariadenie bytu

zariadenie dopravné

zariadenie elektrické

zariadenie elektronické

zariadenie experimentálne

zariadenie meracie

zariadenie optické

zariadenie periférne (technika výpočtová)

zariadenie prídavné

zariadenie priemyselné

zariadenie spínacie p. spínač

zariadenie strojové p. aj stroj

zariadenie technické

zariadenie technologické

zásada právna všeobecná p. princíp právny

zásadný p. meritórny

zásoba

zásoba slovná

zásobník

zásoby peňažné p. masa peňažná

zastúpenie

zastupiteľstvo obecné

zátvorka

zátvorka (matematika)

záujem (psychológia)

záujem verejný (právo)

závisenie

zaznačovanie

záznam

záznam informácie (informatika)

zaznamenanie

zážitok (psychológia)

zážitok duševný p. zážitok (psychológia)

zážitok psychedelický

zážitok psychický p. zážitok (psychológia)

zbehlosť

zber informácií (informatika)

zbierka

zbierka (múzejníctvo)

zbormajster

zbraň

zbraň laserová

zbraň vojenská

zbrane hromadného ničenia

zdieľanie

zdravie fyzické (Gítánanda)

zdravotníctvo

zdroj

zdroj (ekonómia)

zdroj elektrický

zdroj informácie (informatika)

zdroj napätia (elektrotechnika)

zdroj svetla

zdroj vlnenia

zdroj zvuku

zdroje energie

zdroje finančné

zdroje prírodné (ekonómia)

zdroje výrobné (ekonómia)

zdroje vzácne (ekonómia)

združenie

zdvih (hra kartová)

Zem

zememeračstvo p. geodézia

zemetrasenie

zemiakárstvo

zetta-

Zeus

zhrnutie

zirkón

zisk (ekonómia)

získavanie informácií 

zjednodušenie výrazu (matematika) 

zjednotenie množín 

zlaté rúno (mytológia grécka) 

zlato 

Zlatoš, Pavol 

zlomok (matematika)

zlomok pravý (matematika)

zloženina p. slovo zložené

zloženina pravá p. zloženina vlastná

zloženina vlastná

zložitosť

zložitosť systému fyzikálneho

zložitosť úlohy

zložitosť výpočtová

zlúčenie (chémia)

zlúčenina

zlúčenina anorganická

zlúčenina chemická

zlúčenina organická

zlučovanie (algebra)

zmena fyzikálna

zmena chemická

zmena infinitezimálna

zmena polohy

zmenka

zmes (chémia)

zmluva

zmluva (právo)

zmluva medzinárodná

Zmluva o Európskej únii

Zmluva o fungovaní Európskej únie

zmocnenec p. mandatár

zmŕtvychvstanie

zmysel telesný

značka

značka funkčná (informatika)

značka grafická

značka grafická diagramu vývojového

značka matematická

znak (Saussure, F. de)

znak (teória jazykov formálnych)

znak dedičný (genetika)

znak grafický

znak matematický p. symbol matematický, lepšie: značka matematická

znak motorický

znak notový p. nota (hudba)

znak písomný p. znak grafický

znak rovnosti

znak štatistický

znalosť

znalosť (inžinierstvo znalostné)

znalosť exaktná

znalosť heuristická

znamenie

znamienko

znamienko (matematika)

známka poštová

znovarozdeľovanie dôchodku národného p. redistribúcia dôchodku národného

zobrazenie (matematika)

zobrazenie bijektívne (matematika)

zobrazenie inverzné (matematika)

zobrazenie jednojednoznačné (matematika) p. zobrazenie bijektívne (matematika)

zobrazenie na množine

zobrazenie umelecké

zobrazenie z množiny do množiny

zobrazovanie umelecké

zodiak p. zvieratník

zodpovednosť právna

zomretý

zóna voľného obchodu

zoodidaktika p. učenie subhumánne

zosnulý p. zomretý

zoológia

zorganizovanie

zošit

zotrvačnosť

zotrvanie v ja (joga) p. átmaništha (joga)

zoznam

zrak

zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok)

zriadenie

zriadenie ekonomické p. systém ekonomický

zriadenie hospodárske p. systém ekonomický

zriadenie hradské

zrkadlo

zrkadlo polopriepustné

zrkadlo rovinné

zručnosť pohybová

zrýchlenie

zrýchlenie (fyzika)

zrýchlenie tiažové

zrýchľovanie

zväčšenie

zväzok (knihovníctvo)

zväzok lúčov (fyzika)

zverokruh p. zvieratník

zvieratník

zvrhlé umenie

zvrchovanosť

zvrchovanosť národa

zvrchovanosť štátu

zvuk

zvuk (fyzika)

zvuk (hudba)

zvuk hudobný

zvuk jazykový

zvyšok (matematika)


Ž    Na začiatok Registra Dodatku   

žáner

žáner (hudba)

žáner (literatúra)

žáner (maliarstvo)

železo

žena

žeriav

žiarenie (fyzika)

žiarenie (fyzika klasická)

žiarenie (teória elektromagnetizmu)

žiarenie absolútne čierneho telesa

žiarenie alfa

žiarenie elektromagnetické

žiarenie ionizujúce

žiarenie katódové

žiarenie kozmické reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie kozmické reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického rádiové p.  pozadie mikrovlnové

žiarenie pozostatkové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktné p. aj pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie synchrotrónové

žiarenie tepelné

žiarenie zvyškové p. pozadie mikrovlnové

žiarič čierny, p. teleso čierne absolútne

žiarič Planckov p. teleso čierne absolútne

žiarlivosť (psychológia)

Židia

židia

Židovská ulica v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

živnosť

živočích

živočíchy

život (biológia)

život (Polouček, P.)

život ekonomický

život psychický

životopis

žľazy endokrinné

žlčník (medicína)

žltý

žurnalistika


萬有理論 p. teória všetkého

सर्वतत्व सिद्धांत p. teória všetkého


0 – 9    Na začiatok Registra Dodatku   

; (starogréčtina) 

+ 

= 

:= 

{} 

0,6 . 10-43 

0 

1 

2 

100 teraflops 

Σ (matematika)