CIBJOConfédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres – Medzinárodná klenotnícka konfederácia.


CMBcosmic microwave background radiation – kozmické mikrovlnné reliktné žiarenie.


CMSContent Management System – systém riadenia obsahu.


CRMCustomer Relationship Management – riadenie vzťahu so zákazníkom.


EOT – 1. End of Tape – koniec pásky. 2. End of Transmission – koniec prenosu.


EPROMElectrically Programmable Read Only Memory – trvalá pamäť elektronicky programovateľná špeciálnym zariadením.


ERPEnterprise Resource Planning – podnikové plánovanie zdrojov.


GUIgraphical user interface – grafické používateľské rozhranie.


HTMLHypertext Mark-up Language – html, normalizovaný hypertextový jazyk používaný na tvorbu www stránok a iných hypertextových dokumentov.


HTTPhypertext transfer protocol – protokol prenosu hypertextu na riadenie odkazov medzi hypertextovým dokumentom a inými dokumentmi.


HTTPSHypertext Transfer Protocol Secure – zabezpečná verzia protokolu HTTP, ktorá používa protokol SSL /TLS protokol na šifrovanie údajov a autentifikáciu; umožňuje používateľom webových stránok bezpečne prenášať citlivé údaje, ako sú čísla kreditných kariet, bankové informácie a prihlasovacie údaje, cez internet.


SVGScalable Vector Graphics – škálovateľná vektorová grafika.


TCP/IPTransmission Control Protocol / Internet Protocol – protokol riadenia prenosu / internetový protokol.