spôsob života synkritický (synkriticizmus)

– ustálenie sa praktikovania zmysluplných foriem života či na úrovni ľudského indivídua (v tomto prípade člena kultúrneho spoločenstva) alebo na úrovni spoločnosti (v tomto prípade kultúrneho spoločenstva). Synkritický spôsob života je výsledkom/produktom synkritizovania tej ktorej formy/línie/prúdu života ľudského indivídua alebo spoločnosti v dvoch smeroch: intra a inter resp. trans, napríklad intrapersonálne a interpersonálne, intrakulturálne a inter/transkulturálne (cf interkulturalita) a podobne. Synkritický spôsob života je posledný zmysel synkritickej filozofie.

Cf prax synkritická (synkriticizmus), synkritizácia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na spôsob života synkritický (synkriticizmus)