spoločenstvo kultúrne (synkriticizmus)

(= societas syncritica)

– skupiny kultivovaných ľudských indivíduí; výsledok kultivácie spoločnosti. Synkriticizmus sa zaoberá odhaľovaním, skúmaním a rozširovaním podmienok premeny spoločnosti na kultúne spoločenstvo a ľudského indivídua na člena kultúrneho spoločenstva.

Cf ekonomika žičlivosti (synkriticizmus), filozofia sociálna synkriticistická (synkriticizmus), homo culturalis (synkriticizmus)kulturológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na spoločenstvo kultúrne (synkriticizmus)