metodológia synkriticistická (synkriticizmus)

disciplína synkriticizmu; odhaľovanie a skúmanie metód (spôsobov, ciest) synkriticizmu (synkritickej filozofie i synkritického spôsobu života) prostriedkami samého synkriticizmu; sebareflexívna zložka synkriticizmu zameraná na súbor jeho metód. Synkriticistická metodológia je týmto svojim sebareflexívnym aspektom zložkou synkriticistickej filozofie filozofie a metasynkriticizmu. Do predmetu synkriticistickej metodológie však spadajú aj metódy a postupy iných filozofií, ďalej špeciálnych vied a mimosynkriticistických spôsobov života. V tomto smere synkriticistická metodológia skúma možnosti adaptácie mimosynkriticistických metód potrebám synkriticizmu cestou ich synkritizácie.

Cf disciplína synkriticizmu (synkriticizmus), filozofia filozofie synkriticistická (synkriticizmus), metasynkriticizmus (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metodológia synkriticistická (synkriticizmus)