5 Search Results for demokracia

demokracia anegoidná (synkriticizmus)

– kultúrne spoločenstvo z politologického hľadiska; otvorená množina vzájomne nezávislých kultúrnych enkláv (osobností, spoločenstiev, etník) v mŕtvom mori civilizácie, vyznačujúcich sa popri kultúrnosti (= spôsobilosti pretvárať zlo na dobro etc.) viacerými kompetenciami, ako kompetenciou autoregulačnou, autoterapeutickou atď. Synkriticistická koncepcia anegoidnej … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na demokracia anegoidná (synkriticizmus)

ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

– ekonomika (dobro)prajnosti – spontánne sa utvárajúca a udržujúca ekonomika kultúrneho spoločenstva stojaca na princípe anegoidnej demokracie, v ktorej je zmyslom výroby alebo reprodukcie bezodplatné uspokojovanie potrieb druhých. Ekonomika (dobro)prajnosti sa nenastoľuje zvonka, revolučne, organizačne a podobne, ale vzniká ako … Continue reading

26. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum: Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS). Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS). Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS). … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

Register D

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← ČE → d’Alembert, Jean le Rond (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Dahrendorf, Ralf dané (synkriticizmus) danosť (synkriticizmus) Dante Alighieri daršana Darwin, Charles, in: Wikipedie (po česky) darwinizmus darwinizmus sociálny Dasein daseinsanalýza dáta de dicto — de re (angl.) dedukcia (Wikipedie. … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register D