demokracia anegoidná (synkriticizmus)


kultúrne spoločenstvo z politologického hľadiska; otvorená množina vzájomne nezávislých kultúrnych enkláv (osobností, spoločenstiev, etník) v mŕtvom mori civilizácie, vyznačujúcich sa popri kultúrnosti (= spôsobilosti pretvárať zlo na dobro etc.) viacerými kompetenciami, ako kompetenciou autoregulačnou, autoterapeutickou atď. Synkriticistická koncepcia anegoidnej demokracie sa zakladá na idei nedelegovateľnosti zodpovednosti. Anegoidná demokracia je spontánne štrukturujúcno (usporadujúcno) umení (artes); nie je organizovaná (zvonku), je organizujúcnom, avšak zostávajúcim neustále na polceste k definitívnej organizácii. Keďže kultúrnou enklávou tvoriacou prvok anegoidnej demokracie môže byť aj osobnosť, ako napríklad Antigoné, môže kultúrna osobnosť tvoriť východisko skúmania ematiky anegoidnej demokracie.

Cf ekonomika žičlivosti (synkriticizmus), politika (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na demokracia anegoidná (synkriticizmus)