tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum:

  1. Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS).
  2. Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS).
  3. Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS).
  4. Maximom kultúry je zmysluplnosť (homo significantia vivens) (4TS).
  5. Podstatou zmysluplnosti je synkritika (homo syncriticus) (5TS).
  6. Maximom zmysluplnosti je láska (homo amans) (6TS).
  7. Podstatou lásky je potešenie z inakosti alebo prianie inakosti (homo benevolus), jej žičenie (7TS).
  8. Maximom lásky je konkordancia (súsrdečnenie) čiže opätovaná láska (homo concordans) (8TS).
  9. Podstatou konkordancie je pozitívna virtualizácia (homo virtus constituens) (9TS).
  10. Maximom konkordancie je synkriticizmus (homo syncriticisticus) (10TS).

Týchto desať téz synkriticizmu zodpovedá desiatim možným otvoreným skupinám príbehov človeka (homo) na ceste k oslobodeniu, k synkritickému spoločenstvu (societas syncritica), spoločenstvu anegoidných indivíduí (deegoizovaných ľudí, autonómnych osobností s rozpusteným egom a prepojených s nadoblačím mysle), medzi ktorými môžu vládnuť vzťahy (politologicky povedané) anegoidnej demokracie. Podľa týchto desiatich téz synkriticizmus načrtáva alebo skúma kroky/etapy/rezy kráľovskou cestou k slobode, k vymanenosti človeka z ťažkostí a utrpenia.

Cf človek (synkriticizmus)oslobodenie (synkriticizmus), spoločenstvo kultúrne (societas syncritica) (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), ťažkosť (synkriticizmus), utrpenie (synkriticizmus), Základná schéma synkriticizmu.

 

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)