Úvod

Jozef Piaček Adresa slovníka

Mail

Voľne dostupné texty

 

Účelom tejto stránky je predstaviť Pomocný slovník filozofa a koncepciu, ktorá stojí v pozadí jeho vzniku a obsahu – synkriticizmus.

 

Pomocný slovník filozofa (online ukážka novej verzie)

Glosár synkriticizmu

Encyklopédia synkriticizmu

Ďalšie príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

Filozofické encyklopédie a iné zdroje

Bratislavská filozofická škola a jej výskum

Zmysel nemocnice [pozri]

Prekladateľ a dnešok [pozri]

Vojna a stav našej civilizácie [pozri]

Demokracia a ekonomika žičlivosti [pozri]

Pôvodná webová stránka Jozefa Piačeka

 

 

Vojna – zmysel – spiritualizácia

 

Keď diskutujeme alebo premýšľame o dnešnej situácii, majme

na zreteli tento klenot z 2. článku Charty OSN z roku 1945:

 

Pamätajme na milióny mŕtvych z druhej svetovej vojny a z vojen po nej.

Mŕtvi a nešťastní sú dôsledky, ktorých si môžeme byť vedomí

i pred vojnou.

Myslenie a mier bolí, no ešte viac bolí vojna.

Čo nebolí ani pred vojnou, ani počas nej, ani po nej, je jej zmysel,

ktorého súčasťou je napríklad zmysel spojenia „nezmyselnosť vojny “.

Väčšina ľudí, s ktorými sa stretávame, rozumie tomuto zmyslu.

Stačí (si) ho pripomínať.

Staňme sa jeho stelesnením, stelesňujme ho

v sebe samých, v rodine, v práci i na politickej scéne.

To je dnes najdôležitejšia úloha

spiritualizácie.

Nie je to nič nové pod slnkom.

Nové je len to,

že je to nedelegovateľné na druhých,

že to dnes môžeme robiť iba každý sám.

Ťažké je naháňať do vojny bdejúcich

a ešte ťažšie majúcich rozum

a pozorných k tomu, čo hovorí srdce:

téza konkordancie hovorí o súsrdečnení nielen s druhými,

ale aj so sebou samým.

Nim sa rodí spoločenstvo majúcich svoju vlastnú vôľu,

nemanipulovateľných,

majúcich šancu transcendovať

bytie kanonenfuterom v dnešnej informačnej vojne

a byť bytosťou schopnou voľby

medzi

zasadzovaním si úderov

a

láskou.

Žičme si inakosť,

konfliktom sa vyhýbať nedá

ani v rodine, ani na pracovisku, ani v spoločnosti,

ani na medzinárodnej scéne,

pretože každý má špecifické záujmy,

ktoré spolutvoria jeho špecifické ego.

Konflikty však možno riešiť alebo rozpúšťať

bez použitia násilia,

vychádzajúc z rešpektovania Charty OSN

a z idey posvätnosti ľudského života.

Staré vedomie s ideou násilia

môžeme nahradiť novým vedomím

21. storočia

s ideou nenásilného spolužitia inakovedomých.

V synkriticizme ako spôsobe živote

sa v tomto smere pracuje s ideou

rozpúšťania ega,

presnejšie

synkriticizmus je jedným zo spôsobov

rozpúšťania ega.