škola bratislavská filozofickometodologická (BFŠ) (synkriticizmus)

– škola slovenskej filozofie založená Igorom Hrušovským a Vojtechom Filkornom; BFŠ sa utvárala z odkazu Vedeckej syntézy v štyridsiatych rokoch 20. storočia a rozvinula v priebehu druhej polovice 20. storočia do vyhranenej filozofémy centrovanej najmä okolo Hrušovského štrukturológie a idey holého bytia a Filkornovej polymorfistickej ontológie a metodológie; BFŠ je bezprostredným historickofilozofickým východiskom synkriticizmu.

Zhrnutie nášho výskumu bratislavskej filozofickej školy podáva text Piaček, J.: Synopsis nášho doterajšieho výskumu bratislavskej filozofickej školy (prototext)

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na škola bratislavská filozofickometodologická (BFŠ) (synkriticizmus)