univerzum významové (synkriticizmus)

– súbor významových útvarov a významových procesov; synkriticizmus tematizuje synchronický, diachronický a perichronický rez štruktúrou významového univerza a historické typy významového univerza s ich príslušnými historickými typmi racionality, emocionality, volitivity a konania najmä vzhľadom na podmienky možností dialógu medzi nimi.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus)štrukturujúcno univerza významového (synkriticizmus), útvar významový (synkriticizmus), význam (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na univerzum významové (synkriticizmus)