perichrónia (synkriticizmus)

(čes. perichronie; angl. perichrony; rus. перихрония, вневременное)

bezčasie. Perichrónia tvorí prepájajúcno diachrónie a synchrónie, ich synkrízu čiže bezčasové usúvzťažňujúcno; diachrónia a synchrónia k sebe nepristupujú v čase. Nie je tu napríklad najprv diachrónia a potom synchrónia alebo naopak. Tematizáciou perichrónie sa dostáva do zorného uhla našej reflexie synkríza diachronického a synchronického.

Teoreticky, filozoficky je perichrónia predmetom perichronológie. Celkovo čiže teoreticky i prakticky je perichrónia predmetom perichronozofie.

Cf superpozícia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

Lit. 106, 115

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichrónia (synkriticizmus)