predčasie (synkriticizmus)

(= prochrónia)

– útvar alebo proces bezčasia bezčasovo (bezčasmo) predchádzajúci času; súčasťou predčasia je chronogenéza, čiže utvárajúcno sa času, špeciálnovedne tematizované napríklad v okruhu fyzikov skúmajúcich predpriestoročasie (prespacetime); v súčasnosti sa týmto smerom vo fyzike uberá v podstate celá interpretačná aktivita okolo výsledkov prác s LHC (cf Veľký hadrónový urýchľovač (Wiki slov)) pri “love” Higgsovho bozónu (cf Higgsov bozón (Wiki slov)).

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na predčasie (synkriticizmus)