operácia

– pracovanie, práca, činnosť, úkon, krok.
Operácia je časť alebo prvok činnosti, ktorý realizuje človek na základe vlastných schopností, zručnosti a pomocou nástrojov, strojov a automatov. Operácia je metodicky vykonaný a ukončený výkon, úkon, postup tvoriaci relatívne uzavretú fázu činnosti.
Určenie toho, z akých operácií sa tá-ktorá činnosť skladá, je veľmi relatívne, závisí od toho, ako analyzujeme danú činnosť na čiastkové úkony, čo pokladáme za elementárne, „atomárne“, ďalej neanalyzovateľné operácie, aké je zameranie našej pozornosti a aké sú naše rozlišovacie schopnosti. Napríklad jednotky, ktoré tvoria východisko pre stanovenie elementárnych operácií pri logickej analýze jazyka sú jednoduché výroky.
Schopnosť viesť alebo vykonávať operácie sa niekedy označuje ako operačné umenie.
V matematike (pozri aj: operácia (matematika)): spôsob združovania prvkov množiny.
V medicíne: metodicky vykonaný a ukončený zákrok, úkon. Chirurgické operácie sa delia na krvavé a nekrvavé. Radikálna operácia odstraňuje chorobné ložisko, paliatívna operácia zmierňuje alebo prechodne upravuje ťažkosti chorého (cf. Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém (1970), 28; Hartl, P.: Psychologický slovník (1993), 827).

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia | Komentáre vypnuté na operácia