myšlienka

– psychický obsah, akt alebo výsledok myslenia. Myšlienky sú obsahy vedomia (významové útvary a významové procesy), ako súdy alebo pojmy, súdenie, pojmotvorba.
M. Frank píše: „… vědomí, které mám o svých psychických a mentálních aktech či stavech, je bezpochyby vždy myšlenka. A je-li tomu tak, pak má-li být tato myšlenka určená, musí sa odlišit od jiných, tj. musí sa artikulovat. Artikulace však znamená: musí sa vepsat do strukturní osnovy, v jejíž jeu des différences se teprve může stát tou myšlenkou, jako kterou ji – zdánlivě bez prostředkování – uchopujeme (Frank, M.: Co je neostrukturalismus? (2000), 97 – 98).“
Na vyjadrovanie myšlienok sa používa jazyk.

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia | Komentáre vypnuté na myšlienka