Pracovňa Jána Albrechta na Kapitulskej 1 v Bratislave

Pracovňa Jána Albrechta

  
Čaro pracovne Jána Albrechta na Kapitulskej ulici číslo 1 v Bratislave sýtila doproprajnosť, inšpiratívnosť, prenikajúcnosť žičlivými Prítomnými dokonca nielen zo zámoria, ale aj zo vzdialenejších, keď chcete – z vyšších a pre niekoho možno aj z najvyšších sfér priamo neuvedomovanými návštevníkom, no stelesnených, zmaterializovaných v neodolataľnej vôni kávy pripravovanej hostiteľom, no predovšetkým podávateľom umeleckej potravy. To sa nám všetkým darovávalo v Bratislave druhej polovice dvadsiateho storočia – hudobne, literárne, výtvarnoumelecky, špeciálnovedne (vrátane matematicky), filozoficky, mnohojazyčne a polydimenzionálne, interdisciplinárne, interetnicky, interkulturálne. A tým, čo sme to zažili, sa to darováva doteraz v podobe spiritualizovanej do Hansim otvoreného významového univerza žiariaceho v našej mysli bezo zmeny alebo azda i viac, než sme si za života Majstra uvedomovali. Čaro otváralo/otvára v prvom rade oči a vzápätí celú myseľ rozochvievanú prílevom z vývinových pásiem tvoriacich kultúrnosť Bratislavy.
  
Človeka transformoval už prostý vstup do domu, prechod cez rajskú záhradu a predsieň a salón do pracovne, kde sa rozhostil úsmev domáceho pána, anihilujúci aj najskrytejšie znepokojujúcna v duši návštevníka, nevýslovná láskavosť a dotyk človeka preniesol do epicentra kultúry, vzdelania, umeleckej tvorby a jej interpretácie. Okamžitá, bezčasová blízkosť osobnosti Jána Albrechta by bola ohromujúca, ak by nebola taká prirodzená a samozrejmá. Učili sme sa už prítomnosťou v tejto pracovni, jej neskoropoludňajším, podvečerným a večerným prísvitom, farbou a vôňou.
  
Pohľad do pracovne možno zväčšiť kliknutím na obrázok.
  

01. mája 2013 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Pracovňa Jána Albrechta na Kapitulskej 1 v Bratislave