W (fyzika) značka pre watt.


Wagner, Richard (22. 5. 1813 Lipsko – 13. 2. 1883 Benátky) – nemecký hudobný skladateľ, básnik, hudobný spisovateľ. R. Wagner vytvoril ideu gesamtkunstwerku. Spolu s Berliozom a Lisztom založil novoromantizmus.

Ako skladateľ sa venoval takmer výlučne opere, ktorú doviedol od francúzskej Grand opéra (Rienzi) cez romantizmus (Bludný Holanďan, Tannhäuser) až po mýtom ovládané komplexné umelecké dielo (Gesamtkunstwerk) (Prsteň Nibelungov, Parsifal).

 :: hudba.


Wallerstein, Immanuel Maurice (28. 9. 1930 New York – 31. 8. 2019 Branford (Connecticut)) – americký sociológ, historik a ekonóm, autor teórie svetových systémov (World-systems theory) (teóriu rozvíjal počnúc 70-tymi rokmi 20. stor.), vychádzajúcej z analýzy historicko-geografického vývoja, jeho predpokladov a ekonomických (najmä obchodných) vzťahov medzi štátmi alebo zónami.

Hlavná myšlienka Wallersteinovej teórie svetových systémov alebo svetového systému je, že súčasný svetový systém, ktorý je definovaný ako kapitalistická ekonomika, vyčerpáva predpoklady pre svoje fungovanie a dostáva sa do systémovej krízy, takže v nasledujúcich desaťročiach treba očakávať jeho zmenu: kapitalistický svetový systém (capitalist world-system) zahŕňa v sebe rozpory, ktoré podkopávajú jeho základy. Nasledovať bude reštrukturalizácia svetového systému a vznik nového – približne v polovici 21. storočia bude možné hovoriť o novom svetovom systéme resp. o nových svetových systémoch.

 – D: Africa, The Politics of Independence, 1961; The Road to Independence: Ghana and the Ivory Coast, 1964; Africa: The Politics of Unity, 1967; University in Turmoil: The Politics of Change, 1969; (spolu s. E. J. Richovou) Africa: Tradition & Change, 1972; The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, 1974; The Capitalist World-Economy, 1979; (spolu s T. K. Hopkinsom a ď.) World-Systems Analysis: Theory and Methodology, 1982; Dynamics of Global Crisis, 1982; Historical Capitalism, 1983; The Politics of the World-Economy. The States, the Movements and the Civilizations, 1984; Africa and the Modern World, 1986; The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s, 1989; Antisystemic Movements, 1989; Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System, 1990; Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, 1991; Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System, 1991; Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms, 1991; After Liberalism, 1995; Historical Capitalism, with Capitalist Civilization, 1995; Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century, 1998; The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century, 1999; Democracy, Capitalism, and Transformation, 2001; Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World, 2003; The Uncertainties of Knowledge, 2004; World-Systems Analysis: An Introduction, 2004; Alternatives: The U.S. Confronts the World, 2004; European Universalism: The Rhetoric of Power, 2006; The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914, 2011; Uncertain Worlds: World-Systems Analysis in Changing Times, 2013; Does Capitalism Have a Future?, 2013; The World is Out of Joint: World-Historical Interpretations of Continuing Polarizations, 2015.

 :: ekonómia, história, sociológia.

 

Warburg, Aby (13. 6. 1866 Hamburg – 26. 10. 1929 Hamburg) –  nemecký historik umenia, ktorý sa zameriaval na ikonografiu a ikonológiu a skúmal ovplyvňovanie kultúry antickým mýtom. V roku 1900 založil v Hamburgu nadáciu Bibliothek Warburg, od roku 1933 Warburg Institute v Londýne.


watt vm značka W – odvodená jednotka SI.

 :: fyzika.


weber vm značka Wb – odvodená jednotka SI.

 :: fyzika.


Wederin (zvon) – najstarší a najväčší zvon na veži Dómu sv. Martina v Bratislave. Zvon, hmotnosť ktorého je 2513 kg, odliali v roku 1674. (Päť zvyšných zvonov inštalovali až v roku 2 000 ako náhradu za zvony, ktoré v čase 1. svetovej vojny zhabala cisárska armáda a odliali z nich kanóny.)


Wiener, Norbert (26. 11. 1894 Columbia, Missouri, USA – 18. 3. 1964 Štokholm, Švédsko) – americký matematik a filozof, zakladateľ kybernetiky.

 – D: The Fourier Integral and Certain of Its Applications, 1933;  Cybernetics: or Control and Communications in the Animal and the Machine, 1948; Extrapolation and Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series with Engineering Apllications, 1949; Ex-Prodigy: My Childehood and Youth, 1953; The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, 1954; I am a Mathematician, 1956; Mathematik – mein Leben, 1962; (v spoluautorstve) Nerve, Brain and Memory Models, 1963; The Tempter, 1959; God and Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion, 1964.


Wirth, Niklaus (15. 2. 1934 Winterthur, Švajčiarsko ) švajčiarsky informatik, vedúci návrhár programovacích jazykov Algol W, Pascal, Modula, Modula-2 a Oberon.


work in progress angl. nedokončené alebo rozrobené dielo.


World Wide Web angl. – web, Web, WWW – celosvetová sieť, distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, umožňujúci prístup k univerzu dokumentov, obsahujúcich odkazy na iné dokumenty; je to časť internetu, kde sú informácie vo forme webových stránok zvaných dokumenty, z ktorých každý má svoju špecifickú adresu – URL, vďaka ktorej ho možno nájsť a zobraziť pomocou webového prehliadača.

 :: informatika.


Hlavná časť W