W (fyzika)  značka pre watt.


Warburg, Aby (13. 6. 1866 Hamburg – 26. 10. 1929 Hamburg) –  nemecký historik umenia, ktorý sa zameriaval na ikonografiu a ikonológiu a skúmal ovplyvňovanie kultúry antickým mýtom. V roku 1900 založil v Hamburgu nadáciu Bibliothek Warburg, od roku 1933 Warburg Institute v Londýne.


watt vm  značka W – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


weber vm  značka Wb – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


Wirth, Niklaus (15. 2. 1934 Winterthur, Švajčiarsko  )  švajčiarsky informatik, vedúci návrhár programovacích jazykov Algol W, Pascal, Modula, Modula-2 a Oberon.


work in progress angl.  nedokončené alebo rozrobené dielo.


 Hlavná časť W