Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 160 of 387)
 

  kritérium kultúrnosti


– miera participácie na kultúre, čiže na pretváraní zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie.

 

Cf kulturológia synkriticistická.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014