Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 169 of 387)
 

  kulturológia synkriticistická


– disciplína synkriticizmu zaoberajúca sa kultúrou. Synkticistická kulturológia systematizuje postupy a výsledky skúmania a praktikovania kultúry v rámci synkriticizmu. Vychádza zo synkritizácie existujúcich kulturologických koncepcií jednak medzi nimi navzájom, jednak – a to v prípade, že sa v nich vyskytujú prvky⁄tendencie a podobne polemizmu – ich polemistických prvkov⁄tendencií a podobne s eventuálnymi prvkami agapizmu. Pokiaľ ide o kulturologické koncepcie angloamerickej provenience, polemizmus číta ich “civilizáciu” ako kultúru a ich “kultúru” ako civilizáciu. Synkriticistická kulturológia je dedičom kontinentálnej (v podstate nemeckej) kulturológie. Tak ako ostatné disciplíny synkritcizmu aj synkriticistická kulturológia vychádza z princípu žičenia inakosti, ktorý nevylučuje zákon vylúčenia sporu (¬(p & ¬p)) a navyše je podmienkou jeho myslenia.

 

Cf kultúra.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014