Autor

Jozef Piaček je slovenský filozof, tvorca prvej slovenskej filozofickej encyklopédie*, autor prvého prekladu anglickej filozofickej monografie do slovenčiny**, autor „prvej syntetickej monografie o fenomenológii na Slovensku“*** a tvorca „prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie“ (synkriticizmu)****.

Život a práca

Dielo

Myslenie

Niekoľko úvah záverom


________________________
  1. * FILIT -u []
  2. ** Cassirer: Esej o človeku, 1977 []
  3. *** Marxizmus a kríza fenomenológie, 1984, odovzdanej do redakcie 1982 pod titulom Pôvodné východisko vedeckého poznania u E. Husserla) (Sivák, J.: Jan Patočka and Phenomenology in Bohemia and Slovakia, in: Phenomenology World Wide (Kluwer 2010), p. 305 []
  4. **** Sťahel. R.: Pojem krízy v synkriticizme, in: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo (Bratislava 2008, s. 317 []