Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 159 of 387)
 

  krásno


– uspokojujúcno* estetickej potreby; forma dobra. Krásno je súčasťou predmetu estetika synkritická.

 

Cf estetika synkritická, páčenie sa.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014