Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 195 of 387)
 

  nastávanie zla


– začína jeho konaním, či dokonca ešte skôr, jeho prípravou, a nie až vtedy, keď sa o ňom dozvedáme, ako sa dnes stále častejšie tvárime.

 

Cf synkriticizmus, ťažkosť, zlo.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014