= (logika tried) – rovnosť tried, napr. f = g, čo znamená, že trieda f i trieda g má rovnaký počet tých istých prvkov (4;103).

 :: logika.


=df definičná rovnosť.

 :: logika.


(Dodatok)