Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 222 of 387)
 

  ponematika


disciplína synkriticizmu spočívajúca v pestovaní umenia doťahovať dokonca čiže umenie dôkladnosti alebo dôslednosti.

 

Cf disciplína synkriticizmu, ponematika kultúrnosti, synkriticizmus, zmysel.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014