Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 144 of 387)
 

  ireducibilita


– neredukovateľnosť. V kontexte synkriticizmus ide predovšetkým o neredukovateľnosť na iné.

 

Cf inakosť, synkríza.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014