Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 61 of 387)
 

  dané


– to, čo je tu bez toho, aby sa o to pričinil jednotlivec; celok daného je to, čo máme na začiatku skúmania, to, z čoho vyberáme to, na čo zameriavame pozornosť, čo tematizujeme, čo sa môže stať témou; celok daného je tu predtým, než začneme čokoľvek skúmať; prvotný spôsob otvorenosti reality človeku; samozrejmosť, ktorú si bežne ani neuvedomujeme.

 

Cf celok predsynkriticky daného (CPS).
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014