Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 62 of 387)
 

  danosť


– (čes. danost) – nepričinenosť jednotlivým človek toho, čo nachádza v sebe alebo mimo seba.

 

Cf celok predsynkriticky daného (CPD), dané.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014