::

odkazy

*

narodenie

úmrtie

aď.

a ďalší

a i.

a iné

al.

alebo

angl.

slovo anglického pôvodu al. anglické

ap.

a podobne

arab.

slovo arabského pôvodu al. arabské

B:

biografia al. biobibliografia

cf.

confer (porovnaj)

čes.

slovo českého pôvodu al. české

čín.

slovo čínskeho pôvodu al. čínske

dn.

dnešný

D:

dielo

fr.

slovo francúzskeho pôvodu al. francúzske

gr.

slovo gréckeho pôvodu al. grécke

h:

heslo

I:

internet

ib.

ibidem (tamže, na tom istom mieste)

Ideen I

Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii I od E. Husserla

jap.

slovo japonského pôvodu al. japonské

lat.

slovo latinského pôvodu al. latinské

nap.

napísané

nem.

slovo nemeckého pôvodu al. nemecké

obr.

obrázok

obyč.

obyčajne

p.

pozri

P:

predstavitelia

pá.

slovo pálijského pôvodu al. pálijské

prísl.

príslovka

redig.

redigované

rus.

slovo ruského pôvodu al. ruské

sa.

slovo sanskrtského pôvodu al. sanskrtské

slov.

slovenské slovo al. slovenská časť slova

strlat.

stredovekolatinský

tal.

slovo talianskeho pôvodu al. talianske

TIL

transparentná intenzionálna logika

Tlph

Tractatus logico-philosophicus od L. Wittgensteina

TS

téza synkriticizmu

U:

učenie

uver.

uverejnené

vm

vlastné meno, podľa vlastného mena

vyd.

vydané, vydal