Významové útvary:

cesta bohyne 1133  

devy slnečné 1133  

kone rozumné 1133  

muž múdry 1133  

Noc 1133  

srdce 1133  

svetlo 1133  

Anotácia 


1133

„UČENIE O BYTÍ (ONTOLÓGIA)


Kone, ktoré ma viezli, ťahali ma tak ďaleko, ako si len moje srdce žiadalo, kým ma nepriviezli na onú slávnu cestu bohyne, ktorá vedie múdreho muža cez všetky miesta; po tej som išiel; po nej ma totiž viezli rozumné kone, ktoré ťahali voz, cestu mi však ukazovali devy. Rozpálená os v hlavici kolies vydávala zvuk ako píšťala – na oboch koncoch bola totiž hnaná dvoma vysústruhovanými kolesami – pretože slnečné devy, ktoré opustili príbytok Noci a rukami si sňali závoje z hláv, sa ponáhľali priviesť ma k svetlu.“

 :: cesta bohyne, devy slnečné, kone rozumné, muž múdry, Noc, srdce, svetlo