York von Wartenburg, Paul (1. 3. 1835 Berlin – 12. 9. 1897 Klein-Öls) – nemecký mysliteľ tematizujúci spôsob bytia dejín. Známym sa stal svojou korešpondenciou s W. Diltheyom  1877 – 1897, Talianskym denníkom (Italienisches Tagebuch) vyd. 1923 resp. 1927 a najmä tým, že ovplyvnil Heideggerovu fundamentálnu ontológiu vyloženú v diele Bytie a čas (Sein und Zeit).

 – D: Bewußtseinsstellung und Geschichte, 1956.

 :: filozofia 19. stor., filozofia nemecká, filozofia súčasná.


(Dodatok)