Yalova univerzita angl. Yale University – školská ustanovizeň v New Haven (USA) pomenovaná po jej mecenášovi Elihu Yalovi založená v roku 1701 ako college, od roku 1887 univerzita.


yotta- tal. − značka Y − predpona jednotiek desiatkovej sústavy označujúca kvadriliónty násobok (1024).


Young, Thomas (1773 – 1829) – anglický polyhistor (fyzik, lekár, egyptológ...). Venoval sa skúmaniu vlnovej optiky a pružnosti (Youngov modul pružnosti). Jeho myslenie sa pohybovalo v rámci teórie kontinuí a fluíd.

Young sa azda najviac preslávil v oblasti optiky a v rámci nej svojim dvojštrbinovým experimentom z roku 1803.

V roku 1807 zaviedol termín energia.


Hlavná časť Y