Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 290 of 387)
 

  tragika


– slobodné, dobrovoľné vedomé podstupovanie utrpenia, idenie do nešťastia či tvárou v tvár k smrti s kultúrnym poslaním a bytím omylným či inak limitovaným.

 

Cf človek.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014