A      B      C      Č    D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V      W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A    Na začiatok Registra Dodatku   

A (elektrotechnika)

a (gramatika)

a (hudba)

a (slovenčina)

@

A, a (lingvistika)

a ballata

a bas

a basa voce

a battuta

a bene placito

a cognitionibus (právo)

a piena voce (hudba)

a tempo (hudba)

Aachen

Aachen, Hans

Aakjär, Jeppe

Aalto, Alvar

ab epistulis (právo)

ab equis ad asinos

abacinácia

Abafi, František

Abakuk

abakus (architektúra)

abakus (matematika)

abalienácia (právo)

abampér

abanácia

abandon (colníctvo)

abandon (poistenie v doprave námornej)

abandon (právo)

abandono (hudba)

abandonovať

abassamento (obchod)

abatiša

abaxiálny (botanika)

abázia

abažúr

Abbásovci

Abbo Floriacensis

Abbon de Fleury p. Abbo Floriacensis

abdicatio (právo)

abeceda

abeceda (lingvistika)

abeceda anglická

abeceda hebrejská

abeceda hudobná

abeceda latinská

abeceda Morseho p. abeceda Morseova

abeceda Morseova

abeceda ruská

abeceda sanskrtská

abeceda slovenská

abecedár

ablatív

ablaut

abolitio (právo)

abreviácia

abrogatio (právo)

abscisa

absolutizmus

absolútne čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

absolutórium (pedagogika)

absorbér (fyzika jadrová)

abstrakcia matematická

accelerando (hudba)

acceptilatio (právo)

accessio (právo)

accessorius (anatómia človeka)

accidentalia negotii (právo)

accrescentio (právo)

accusatio (právo)

ACM p. Asociácia pre výpočtovú techniku

acetylcholín

acquis communautaire

AD (ekonómia)

adagio (hudba)

adiabatický

administratíva

administrativistika

administrátor (internet)

adrenalín

aeróbny

aerofón

aerológia

aerosól

aeternitas (latinčina)

afekt (psychológia)

afektácia

afinita (biológia)

afinita (geometria)

afinita (chémia)

afinita (mikrobiológia)

afinita (ovocinárstvo)

Afrika

Afrika (história)

Afrika južná

Afrika severná

Afrika východná

Afrika západná

afrikanistika

agent (AI)

agent inteligentný p. agent (AI)

agent rozumný p. agent (AI)

agnát (právo germánske)

agnotológia

agrikultúra

agrobiológia

agrofyzika

agromechanizátor

Achájci

AI p. inteligencia umelá

Aix-la-Chapelle p. Aachen

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Akadémia Policajného zboru, Bratislava

Akadémia umení v Banskej Bystrici

akcia (ekonómia)

akinakes (archeológia)

aklamácia

akord (hudba)

akronym

akropola (archeológia)

akt pomenovací

aktérstvo

aktínium

aktivita komunikačná (lingvistika)

aktivita v systéme diskrétnom (informatika)

akulturácia

akustika

akustika hudobná

Albrecht, Alexander

Albrecht, Ján

Albrechtovci

album

album poštových známok

alexithymia p. alexitýmia

alexitýmia

algebra

algebra abstraktná p. algebra univerzálna

algebra lineárna

algebra univerzálna

algoritmika

algoritmizácia

algoritmizovanie

algoritmizovanie metódy

algoritmus

al-Chorezmí

alikvotný

Alpsko-himalájska sústava

alternativistika

Althaea officinalis L. p. ibiš lekársky

alúzia

alveolárnosť (lingvistika)

Amerika

amerikanistika

AMO fyzika p. fyzika atómová, molekulová a optická

ampér

ampérmeter

amygdala

an-

ana-

ana (joga) p. anna (joga)

analýza faktorová

analýza funkcionálna

analýza komponentová (lingvistika)

analýza matematická

analýza obsahová (sociológia)

analýza rozmerová

analýza spektrálna (matematika)

analýza systémová

analýza systému

analýza štatistická

anatómia

anatómia človeka

anatómia ľudského tela p. anatómia človeka

anatómia makroskopická

anatómia mikroskopická

anatómia praktická

anatómia rastlín p. anatómia rastlinná

anatómia rastlinná

anatómia systematická

anatómia topografická

Anglická banka p. Bank of England

Anglicko

angličtina

anglistika

Animalia p. živočíchy

anión

anizo-

anizotropia

anna (joga)

Antarktída

anti-

antika

antika rímska

antipatia

antonymum

antropogenetický

antropológia

antropológia historická

antropológia moderná

antroponomastika

antropotómia p. anatómia človeka

aparát kozmický

aparát štátny

apelatívum p. meno všeobecné

aplikácia práva

aproximácia (matematika)

arabčina

Arabi

arbitrérny

archeológia

Archimedes zo Syrakúz

architektúra

archivália

archivistika

arita p. árnosť

arkustangens

armáda

árnosť

artes liberales p. in: sedem slobodných umení

artes serviles p. in: sedem slobodných umení

Asafiev, Boris Vladimirovič

Ashby, William Ross

Asociácia pre výpočtovú techniku

asociatívny (matematika)

astenosféra

astrobiológia p. exobiológia

astrofyzika

astrológia

astronómia

astronómia matematická

astronómia planetárna p. planetológia

astronómia stredoveká

AT p. čas atómový

ateizmus

Atlantický oceán

Atlantik p. Atlantický oceán

átmánátma (joga)

átmaništha (joga)

átmanivédana (joga)

Atmanspacher, Harald

átmasukha (joga)

átmasvarúpa (joga)

atóm

atóm (Dalton, J.)

atóm (Feynman, R.)

atóm (chémia)

atomistika (fyzika)

ATP

atribút (informatika)

atribút objektu (informatika)

atribút prvku (informatika)

AU p. jednotka astronomická (astronómia)

audit (účtovníctvo)

audit štatutárny (účtovníctvo)

Austrália

Austrália a Oceánia

autogram

automat

automat (informatika)

automatizácia

automobil

autopsia (anatómia) p. pitva

autor

autorita

averz

averz mince

averzia

axióma (matematika)

axióma extenzionality (teória množín)

azbuka

Ázia

Ázia juhovýchodná

Ázia juhozápadná

Ázia južná

Ázia severná

Ázia stredná

Ázia východná

Ázia západná


B    Na začiatok Registra Dodatku   

Baade, Walter

Bach, Johann Sebastian

bakteriológia

Balaton

Balkánsky polostrov

baníctvo

Bank of England

banka

banka centrálna

bankovka

bankovníctvo

Banú Abbás p Abbásovci

barok

barok hudobný

barok v hudbe p. barok hudobný

Bartók, Béla

basis (anatómia človeka)

batéria (fyzika)

batéria lítiumpolymérová

Bavorsko

báza nukleová

báza nukleových kyselín p. báza nukleová

bazalt

bazileia

Beck, Guido

becquerel

Bečárová, Lýdia

beduín

Beethoven, Ludwig van

beletria

Belt and Road Iniciative p. BRI

Benátky

beneficia non obtruduntur (právo)

bezpredmetný

bhávana (buddhizmus)

BI p. Business Intelligence (BI)

Biblia

Biblia (kresťanstvo)

bibliognózia p. bibliológia

bibliológia

bibliozofia p. bibliológia

biblistika

bicykel

biedermeier

Biely Kameň hrad

big bang

bijekcia (matematika) p. zobrazenie bijektívne (matematika)

bijektívny

binárny

bioelektrina

biogenéza

biochémia

biológia

biológia kognitívna

biológia molekulárna

biológia syntetická

biomedicína p. medicína molekulárna

biomembrána

biosféra

biosystém

bit

blana

Blaškovič, Jozef

Blatenské jazero p. Balaton

blaženosť ja (joga) p. átmasukha (joga)

blesk

Blízky východ

bod (Euklides)

bod (geometria)

bod dotykový

bod hmotný

bod hmotný voľný

bod množiny

bod referenčný

bod rovnodennosti (astronómia)

bod samodružný (geometria)

bod vzťažný p. bod referenčný

bodkočiarka

boh (kabala)

Boh (katolicizmus)

Boh (teológia kresťanská)

bohéma

bohoslovie p. teológia

Bohr, Niels

bojovanie

bolonský proces p. proces bolonský

Born, Max

Bosna a Hercegovina

botanika

botanika arabská

botanika systematická p. aj taxonómia botanická

bovden

bowden p. bovden

Bq

Braille, Louis

Bratislava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislava (BISLA)

Bratislavský hrad

BRI

British East India Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Britská Východoindická spoločnosť

buddhadharma p. buddhizmus

buddhizmus

budova

buchot

Bulharsko

bunka (joga) in: anna (joga)

bunka nervová p. neurón

Burlas, Ladislav

Business Intelligence (BI)

bylina

byt


C    Na začiatok Registra Dodatku   

Cantor, Georg Ferdinand

caput (anatómia človeka) p. aj hlava (anatómia)

Castrum de sancto Georgio p. Biely Kameň hrad

celok (geomorfológia)

celok daného predtechnicky

celok geomorfologický, p. celok (geomorfológia)

celok krajinný

celok krajinný horský

celok priestorový

celok technologický

cena

cena (ekonómia)

cenina (právo finančné)

cenina poštová

centrálny nervový systém p. sústava človeka nervová centrálna

centriola (biológia)

Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV

cesia

CGS

cieľ politický

cifra p. číslica

circumincessio p. perichórésis

cirkev

cirkev gréckokatolícka

cirkev katolícka

cirkev pravoslávna

cítenie (psychológia)

civilistika

civilizácia európska

civilizácia západná

civilizácia západná (Huntington, S.)

clivota p. nostalgia

clivosť p. nostalgia

Cluny

CNS p. sústava človeka nervová centrálna

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (CDSI)

college

colníctvo

Company Bahadur p. Britská Východoindická spoločnosť

computer science p. informatika matematická

Corpus iuris civilis

corpus pineale p. epiphysis cerebri

coulomb

COVID-19 p. aj SARS-CoV-2

CP symetria

CPU

curriculum vitae

cvičebnica

cvičenie

cvičenie (pedagogika)

cvičenie (športológia)

cyklometria

cyklus

cytológia


Č    Na začiatok Registra Dodatku   

čadič p. bazalt

čapík (anatómia človeka)

čas (fyzika)

čas (mechanika klasická)

čas absolútny (Newton, I.)

čas atómový

čas fyzikálny p. čas (fyzika)

čas newtonovský p. čas absolútny (Newton, I.)

čas prítomný (lingvistika)

čas relatívny (Newton, I.)

časopis

časopriestor

časovanie (lingvistika)

časť reči p. druh slovný

časť stroja

časť systému riadenia riadená p. systém riadený

časť systému riadenia riadiaca p. systém riadiaci

časti a mechanizmy strojov

časti reči p. druhy slovné

častica (fyzika)

častica (fyzika klasická)

častica (fyzika kvantová)

častica (fyzika štatistická)

častica (lingvistika)

častica elementárna

častica fundamentálna p. častica elementárna

častica klasická (fyzika)

častica kozmická najmenšia, p. in: neutríno

častica nabitá elektricky

častica poľa

častica subatómová p. častica elementárna

Čečetka, Juraj

Čechy

čelenie

Červené more

Červený Kameň

Česká republika

Česko

čeština

čiara

čiara (geometria)

čiara taktová

čiara zlomková (matematika)

čiarka desatinná

Čierna Hora

Čierne more

čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

čierny žiarič, p. teleso čierne absolútne

čin trestný

Čína

Čína, in: BRI

Číňania

činiteľ1

činiteľ2

činiteľ (matematika)

činitele výrobné (ekonómia)

činnosť obchodná

činnosť ekonomická

činnosť hospodárska

činnosť mozgová

činnosť odborná

činnosť podnikateľská

činnosť politická

činnosť pracovná

činnosť pracovná (psychológia)

činnosť protispoločenská

činnosť psychická

činnosť sopečná p.vulkanizmus

činnosť sústavná (právo)

činnosť štátu

činnosť technická

činnosť verejná

činnosť vôľová p. vôľa (psychológia)

činnosť vulkanická p. vulkanizmus

činnosť zárobková samostatná

Čínska ľudová republika

Čínska ľudová republika, in: BRI

čínština

čísla celé

čísla celé záporné

čísla prirodzené

číslica

číslica desiatková

číslo, p. in: meranie

číslo (matematika)

číslo Abbeho (fotometria)

číslo binomické p. číslo kombinačné

číslo hmotnostné p. číslo nukleonové

číslo infinitezimálne

číslo iracionálne

číslo jednociferné

číslo kardinálne

číslo kombinačné

číslo komplexné

číslo kvantové spinové

číslo množné p. plurál

číslo negatívne p. číslo záporné

číslo nepárne

číslo nukleonové

číslo opačné

číslo ordinálne

číslo párne

číslo prirodzené

číslo protónové

číslo racionálne

číslo reálne

číslo transcendentné

číslo všeobecné p. číslo zapísané písmenom

číslo zapísané písmenom

číslo záporné

číslo zložené

číslovka (lingvistika)

čítanie

čítajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

čitateľ (matematika)

článok

článok (štylistika)

článok novinový

člen (algebra)

člen logický

členenie geomorfologické

človek defektný (defektológia)

človek dospelý

človek osvietený (joga) p. átmasvarúpa (joga)

čnelka (botanika)

črta (veda literárna)

čuch

Čulen, Konštantín


D    Na začiatok Registra Dodatku   

D (fyzika)

d (hudba)

Dahlke, Rüdiger

Dákovia

Dalton, John

daň

daň z pridanej hodnoty (DPH)

daňovníctvo

dáta

dáta digitálne

dáta empirické

dáta veľké

databáza

dedičnosť

dedina

dedolarizácia

defektológia

definícia matematická

dej adiabatický

dej fyzikálny

dej chemický

dej psychický

dejepis p. história

dejiny literatúry p. história literárna

dejiny ľudstva

deklinácia (lingvistika) p. skloňovanie (lingvistika)

dekódovateľ (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

dekódovanie signálu rečového (lingvistika)

dekorácia

deľba moci

deľba moci v štátoch demokratických

delenie (matematika)

deliteľnosť

demografia

demokracia

deň

deň (astronómia)

denotácia (lingvistika)

dependencia unilaterálna

depresia

depresia (astronómia)

depresia (ekonómia)

depresia (geológia)

depresia (meteorológia)

depresia (psychológia)

derivácia

derivácia parciálna

derivatológia (lingvistika)

derivovanie (matematika)

deskriptor (informatika)

detektor neutrínový, p. in: neutríno

determinovanosť

determinovanosť algoritmu

deti

deviatka (matematika)

DFM p. majetok dlhodobý finančný (DFM)

DHM p. majetok dlhodobý hmotný (DHM)

diafánia

diagnostika

diagnóza

diagram

diagram Vennov (teória množín)

diagram vývojový

dialogika

dianie duševné

dianie psychické p. dianie duševné

didaktickosť

didaktika

didaktika (Komenský, J. A.)

dielec

dielo architektonické

dielo autorské

dielo fotografické

dielo hudobné

dielo literárne

dielo maliarske

dielo pseudonymné

dielo stavebné

dielo technické

diera

diera (fyzika)

diera červia

diera čierna

diera čierna, p. in: neutríno

diera čierna supermasívna, p. in: neutríno

dieťa

dietetika

dietológia

diferenciál (Leibniz, G. W.)

diglosia (lingvistika)

diglosia (medicína)

dilatácia

dilatácia času (teória relativity)

dimenzia p. rozmer

dimotiki

diplomatika

Dirac, Paul Adrien Maurice

disciplína matematická

disciplína špeciálnovedná

disciplína vedecká p. odbor vedný

diskretizácia

diskretizácia (fyzika)

diskrétnosť (fyzika)

displej p. monitor (displej)

displej počítačový p. monitor (displej)

diverzifikácia

divide et impera

dizajn

dlažba

dláždenie p. dlažba

dĺžka

dĺžka (fyzika)

DNA

doba halštatská

dogmatika právna

dohad

dokazovanie matematické

doklad

dokonale čierne teleso, p. teleso čierne absolútne

doktrína

doktrína politická

dokument

dokument (informatika)

dokument (právo)

dokument zverejnený

dokumentácia

dokumentácia pri odovzdávaní stavby do užívania

dokumentácia technická

Dolné Rakúsko

dom

dom nájomný

Dóm svätého Martina v Bratislave p. Katedrála svätého Martina v Bratislave

domácnosť

domácnosť (ekonómia)

dominanta (hudba)

dominikáni

domnienka právna

domnienka právna nevyvrátiteľná

doplnok (matematika)

doprava

doprava (ekonómia)

doprava hromadná

dorozumievanie

dosadzovanie (matematika)

doska

doska plošných spojov

doska základná

doštička

dotyčnica

dôchodok

dôchodok národný

dôkaz matematickou indukciou

dôkaz matematický

dôraz

dôraz (lingvistika)

Dr. med.

dráha

dráha nervová

dramatika

dramatizmus

draženie

Drexler, Karol

driek klinca

druh hudobný

druh slovný

druh slovný amorfný

druh slovný neohybný

druh slovný ohybný

druh umelecký

druhá svetová vojna

druhy slovné

družstvo roľnícke jednotné

dub

dub (antika)

dub letný

ductulus (anatómia človeka)

duch (psychológia)

dukát

duktilita

Dülmen, Richard van

Dunaj

dvojica

dvojica usporiadaná

dvojka (matematika)

dvojrozmerný

dynamika (fyzika)

dynamika (hudba)

dynamika intrapersonálna

dynamika systémová

dynamika tekutín

dynastia


E    Na začiatok Registra Dodatku   

EAN

East India Trading Company (EIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

edil

education(al) system p. systém vzdelávací

edukácia

efektívnosť

Egejské more

Einstein, Albert

ekológia

ekonometria

ekonometrika p. ekonometria

ekonómia

ekonómia politická

ekonómia politická klasická

ekonómia politická marxistická

Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomika

ekonomika digitálna

ekonomika domácností

ekonomika národná p. hospodárstvo národné

ekonomika trhová

ekonomika trhová sociálna

ekosystém

elasticita p. pružnosť

elektráreň

elektráreň atómová

elektrárenstvo

električka

elektrina

elektrina galvanická

elektroakustika

elektróda

elektrodynamika

elektrodynamika kvantová

elektroenergetika p. elektrárenstvo

elektrofón

elektrochémia

elektrolýza

elektromagnetizmus p. teória elektromagnetizmu

elektromechanika

elektrón

elektrón (fyzika kvantová)

elektronegativita atómu

elektronika

elektróny valenčné

elektroskop

elektrospotrebič

elektrospotrebič elektronický

elektrostatika

elektrotechnika

elektrotropizmus

elementarizácia

embryológia

emisia

emisia (fyzika)

emisia elektrónov p. emisia elektrónová

emisia elektrónová

emisia termoelektrická

emisivita

emitent (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

emócie (psychológia)

emotikon

en-

encephalon p. mozog ľudský

endemizmus

energetika

energia

energia elektrická

energia elektromagnetická

energia gravitačná

energia, hmota, informácia

energia chemická

energia jadrová

energia kinetická

energia látky vnútorná p. teplo (fyzika)

energia mechanická

energia mechanická bodu hmotného

energia poľa

energia potenciálna

energia svetelná

energia tepelná

energia žiarenia

enklitika

entartete Kunst p. zvrhlé umenie

entita fyzická

entropia

entropia (fyzika)

entropia (matematika)

enumerácia množiny konečnej

environment p. prostredie životné

environmentalistika

enzým

eo ipso

epidemiológia

epigón

epigeosféra p. sféra krajinná

epigrafia

epika

epiphysis cerebri

éra putinovská

Eros (mytológia grécka)

esej

etapizácia

etatizovanie sa (štátoveda)

ETC

éter (Lorentz, H. A.)

Etna

etnografia

etnometodológia

etymológia

Euklides

Eurázia

eurocentrizmus

Európa

Európa juhovýchodná

Európa juhozápadná

Európa južná

Európa severná

Európa severovýchodná

Európa stredná

Európa východná

Európa západná

Európania

europeistika

europocentrizmus p. eurocentrizmus

Európska rada

Európska únia

eutanázia

evakuácia (fyzika)

evakuovaný

exa-

exegéza (teológia)

exobiológia

expedient (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

experiment

experiment dvojštrbinový

experiment fyzikálny

experiment kauzálny

experiment vedecký

experimentovanie

experimentovanie fyzikálne

exponent

expozícia

extáza

extrapolácia

extremitas (anatómia človeka)

ezoterika


F    Na začiatok Registra Dodatku   

f:MN

fabula

faktor výrobný p. zdroje výrobné (ekonómia)

faktúra (hudba)

fantazmagória

farba

farba (fyzika)

farba (psychofyziológia)

farba nerastu

farmácia

faunistika

fáza (fyzika)

fáza kmitania (fyzika)

fáza Mesiaca

fázor (fyzika)

Fed p. Federálny rezervný systém

Federal Reserve System p. Federálny rezervný systém

Federálny rezervný systém

fejtón

fenomén fyziologický p. jav fyziologický

fenomén matematický p. jav matematický

fenomén vulkanický

féodalité

Ferrum p. železo

feudalizmus (história nemecká 2. pol. 19. stor.)

feudalizmus (historiografia)

Feynman, Richard

Field, John

filatelia

film

filmológia

filológia

filológia grécka a latinská p. filológia klasická

filológia klasická

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

filter polarizačný

financie

finančníctvo

firma (ekonómia)

F-kľúč (hudba)

flexia (lingvistika) p. aj ohýbanie (lingvistika)

flops

flóra endemická

folklór

folklór slovesný

folkloristika

fond

fond (právo finančné)

fond (účtovníctvo)

Fond na podporu umenia

fond pôdny

fond zbierkový

fonetika

forma hudobná

forma literárna

forma organizačná

forma sonátová

formalizmus matematický

formatio (anatómia človeka)

formula (latinčina)

formula (matematika)

formula matematická

formy pohybu hmoty

Forrester, Jay Wright

fotografia

fotografovanie

fotometria

fotón

fotón (fyzika kvantová)

fotonika

fotonika mikrovlnná

Francúzsko

frekvencia (fyzika)

fúga

fulgurácia (elektrotechnika)

fulgurácia (medicína)

funkcia (matematika)

funkcia emfatická

funkcia fyziologická

funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika)

funkcia jazyka

funkcia jazyková p. funkcia jazyka

funkcia logaritmická (matematika)

funkcia logická (informatika)

funkcia polynomická (algebra)

funkcia psychická

funkcia spojitá (matematika)

funkcia stavová

funkcia štátu

funkcia vlnová

funkcia vlnová (teória kvantová)

funkcionál (matematika)

funkcionalita

funkcionalita v hudbe

futurológia

fytológia p. botanika

fytoterapia

fytotómia p. anatómia rastlinná

fyzika

fyzika atmosféry p. meteorológia

fyzika atómová

fyzika atómová, molekulová a optická

fyzika atómového obalu

fyzika častíc

fyzika častíc elementárnych p. fyzika častíc

fyzika časticová p. fyzika častíc

fyzika experimentálna

fyzika jadrová

fyzika klasická

fyzika kvalitatívna

fyzika kvantitatívna p. fyzika moderná

fyzika kvantová

fyzika makrosveta p. fyzika klasická

fyzika mikrosveta p. aj fyzika kvantová, mikrofyzika

fyzika moderná

fyzika molekulová

fyzika nukleárna p. fyzika jadrová

fyzika optická

fyzika relativistická

fyzika subjadrová p. fyzika častíc

fyzika subnukleárna p. fyzika častíc

fyzika štatistická

fyzika teoretická

fyzika tuhých látok

fyzika vysokoenergetická p. fyzika častíc

fyzika vysokých energií p. fyzika častíc

Fyzikálny inštitút P. N. Lebedeva, p. in: neutríno

Fyzikálny ústav SAV

fyziológia


G    Na začiatok Registra Dodatku   

galaxia aktívna

galaxia aktívna vzdialená, p. in: neutríno

galéria

gastronómia

gastrozofia

gematria

gemológia

gén (genetika)

genealógia

generale nihil certum implicat (právo)

generovanie signálu (lingvistika)

genetika

genetika behaviorálna

genetika molekulárna

genológia

geodetika

geodézia

geodézia nižšia

geodézia vyššia

geoekonomika

geoglyf

geografia

geografia fyzická

geoid

geoid (Ďurčo, S.)

geoid (geodézia)

geológia

geometria

geometria analytická

geometria deskriptívna

geometria diferenciálna

geometria euklidovská

geometria neeuklidovská

geomorfológia

geosféra p. aj sféra krajinná

geosynklinála

geosystém (geografia)

geovedy

Gibbs, Josiah Willard

Giddens, Anthony

giga-

Gítánanda

glandula pinealis p. epiphysis cerebri

globalizácia (ekonómia)

globalizácia ekonomická p. globalizácia (ekonómia)

glomerulus (anatómia človeka)

GNU

Godár, Vladimír

Gombár, Eduard

gongorizmus p. kulteranizmus

goniometria

GPS (Global Position System)

Grácie

gradient

graf

graf neorientovaný

graf orientovaný

graféma p. písmeno

grafika

gramatika

gramatika formálna

gramatikalizácia

graméma

graméma morfologická

gramotnosť

gramotnosť informačná

gramotnosť matematická

gramotnosť počítačová

gramotnosť technologická

gravitácia

gravitácia (teória relativity všeobecná)

gray

Gréci

Grécko

Grécko klasické, in: Grécko

gréčtina

gréčtina nová p. novogréčtina

gréčtina novodobá p. novogréčtina

grupoid (algebra)

grupovanie

GTR p. teória relativity všeobecná

guľa

guľa nebeská p. sféra nebeská

guľa očná (anatómia človeka)

guľa svetová p. sféra nebeská

gyroskop


H    Na začiatok Registra Dodatku   

Habakuk p. Abakuk

Habsburgovci

hagiografia

Halliday, Michael

hardvér

havária jadrová

Haydn, Joseph

Händel, Georg Friedrich

hebrejčina

Heisenberg, Werner

helenizmus

Helium p. hélium

hélium

hemostáza (medicína)

henry

hermitovský

hertz

heteroklíza (lingvistika)

hiát

Hilbert, David

hinduizmus

histológia

história

história ako veda p. história

história literárna

historiografia p. história

hladina energetická

hlas

hlas (lingvistika)

hláska

hlásky v latinčine

hlava

hlava (anatómia)

hlava klinca

hlavy mačacie

hluchota Beethovenova

hmat

hmota (fyzika)

hmota živá

hmotnosť (fyzika)

hmotnosť pokojová

hnanie p. poháňanie

hnutie

hnutie clunyjské

hnutie duchovné

hnutie kultúrne

hnutie mierové

hnutie politické (štátoveda)

hodina

hodiny vežové

hodnota číselná

hodnota číselná veličiny fyzikálnej

hodnota okamžitá

hodnota veličiny

hodnota veličiny fyzikálnej

hodnota zobrazenia (matematika)

homeo-

homeomorfizmus

homeomorfne

homeomorfný

homeopatia

homeostáza

homo-1

homo-2

homo

Homo

homogenita priestoru

homomorfizmus (matematika)

homomorfný

homonymum

Honourable East India Trading Company (HEIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

hormóny

hornina

hospodárstvo

hospodárstvo národné

hospodárstvo svetové

hospodárstvo trhové p. ekonomika trhová

hospodárstvo trhové sociálne p. ekonomika trhová sociálna

hovoriaci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

hra divadelná

hra kartová

hrad

Hrad v Svätom Jure p. Biely Kameň hrad

Hradný vrch v Bratislave

hrana grafu

hranie

hrmot

hromada

hromadnosť (teória pravdepodobnosti)

hromadnosť algoritmu

hudba

hudba (Asafiev, B. V.)

hudba (hudba) = hudba v ponímaní samej hudby, v ponímaní hudobníka

hudba baroková

hudba elektroakustická

hudba elektronická

hudba klasicistická

hudba renesančná

hudba romantická

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica

humanistika p. vedy humanitné

humanizmus renesančný

Hunter, Ian Melville Logan

husle

hustota (fyzika)

hutníctvo p. metalurgia

Huygens, Christiaan

hvezdárstvo p. astronómia

hviezda

hviezda (astrofyzika)

Hviezdoslav

hybnosť

hydina jatočná

hygiena duševná p. psychohygiena

hygiena mentálna p. psychohygiena

Hydrogenium p. vodík

hydrológia

hyperlink

hypertext

hypertextovosť

hyponymum (lingvistika)

hypotéza fyzikálna

hypotéza štatistická

hysteréza (biológia)

hysteréza (fyzika)


CH    Na začiatok Registra Dodatku   

Chabroň, Jozef

chalcedón

Chaos (mytológia grécka)

characteristica universalis

charakter (psychológia)

charakteristika štatistická

Charitky p. Grácie

charta

chémia

chémia analytická

chémia anorganická

chémia farmaceutická

chémia fyzikálna

chémia medicínska

chémia organická

chémia technická

Chennai

chiralita

chlopňa (anatómia človeka)

chordofón

choroba

choroba Crohnova

choroba duševná p. ochorenie psychické

choroba fyzická

choroba interná

choroba nevyliečiteľná

Chorvátsko

chorý

chov

chuť

chvenie

chyba

chyba merania


I    Na začiatok Registra Dodatku   

IBAN

ibiš lekársky

Ibn al-Bajtár

ICT p. technológie informačné a komunikačné

ID (databáza)

identifikátor (informatika)

ideológia jazyková

idiofón

idiosynkrázia (lingvistika)

idiosynkrázia (medicína)

idiosynkrázia (psychológia)

IEEE p. Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ignorantia juris excusat neminem p. ignorantia legis non excusat

ignorantia juris non excusat p. ignorantia legis non excusat

ignorantia legis non excusat

IHS

ikonológia

IKT p. technológie informačné a komunikačné

impedancia (elektrotechnika)

imperium Romanum

impresia

impresionizmus

impressio (anatómia človeka)

impulz (psychológia) p. popud (psychológia)

impulz elektrický

imunológia

incidencia (matematika)

index

index (matematika)

index lomu svetla

indexikalita (etnometodológia)

India

Indický oceán

indivíduum chemické p. aj látka chemicky čistá

indoeurópčina

indológia

Indovia

Industry 4.0

inerciálny

influencer

informácia (informatika)

informácia (lingvistika)

informácia (Shannon, C.)

informácia kvantová

informácia spoločenská

informácia vecná

informatika

informatika matematická

informatika teoretická

inhaerentia

inhibícia

inhibícia (medicína)

Iniciatíva pásu a cesty p. BRI

inputy (ekonómia) p. zdroje výrobné (ekonómia)

inštitúcia

inštitúcia finančná

inštitúcia kultúrna

inštitúcia politická neštátna (štátoveda)

inštitúcia spoločenská

inštitúcia štátna

inštitúcia vedecká

inštitúcia verejnoprávna

inštitúcia výchovná

inštitút

inštitút právny

integrácia

integrácia ekonomická

integrácia európska

integrovanie

integrovanie (matematika)

inteligencia

inteligencia (psychológia)

inteligencia ľudská p. inteligencia (psychológia)

inteligencia stroja p. inteligencia umelá

inteligencia strojová p. inteligencia umelá

inteligencia výpočtová p. inteligencia umelá

inteligencia umelá

inteligencia umelá (Mařík, V.)

interakcia (fyzika)

interakcia (mechanika klasická)

interakcia častíc

interakcia elektromagnetická

interakcia fyzikálna

interakcia silová medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

interakcie častíc elementárnych

interakcie častíc elementárnych silné

interfigovaný (lingvistika)

interna p. lekárstvo vnútorné

interné p. lekárstvo vnútorné

internet

interval (hudba)

interval (matematika)

intonácia vetná p. melódia (lingvistika)

intranet

introspekcia (psychológia)

invencia (hudba)

izoproces (termodynamika)

inžinierstvo

inžinierstvo letecké a kozmické

inžinierstvo priemyslové

inžinierstvo softvérové

inžinierstvo stavebné

inžinierstvo systémové

inžinierstvo znalostné

ión

ión kladný p. katión

ión záporný p. anión

Iónia

Irán

iritabilita

iritabilita (biológia)

iurisprudentia (právo)

ISBN

islam

islám p. islam

islamológia

ISO p. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ISQ

istota právna

I-taj I-lu p. BRI

itinerár p. itinerárium

itinerárium

ITK

ITU p. Medzinárodná telekomunikačná únia

ius montanum p. právo viničné

izba

izo-

izomorfizmus

izonómia

izostázia (geológia)

izotop

izotropia

izotropia priestoru

izotropný

Izrael


J    Na začiatok Registra Dodatku   

jadro (anatómia človeka)

jadro atómu

jadro atómu, in: neutrón

jadro galaktické

jadro galaktické aktívne

jadro galaxie p. jadro galaktické

jadro galaxie aktívne p. jadro galaktické aktívne

jadro hélia

jadro zemské

Jakub z Voragine

Japonsko

japonológia

jar

jav (teória pravdepodobnosti)

jav ekonomický

jav ekonomický (Smith, A.)

jav elektrický

jav elektromagnetický

jav fotoelektrický

jav fyzikálny

jav fyziologický

jav hromadný

jav chemický

jav informačný

jav jazykový

jav kvantový

jav kvantový makroskopický

jav matematický

jav meteorologický

jav nebeský

jav optický

jav pozemský

jav psychický

jav Purkyňov

jazyk (Čejka, M.)

jazyk (lingvistika)

jazyk anglický p. angličtina

jazyk arabský p. arabčina

jazyk cudzí

jazyk český p. čeština

jazyk čínsky p. čínština

jazyk formálny

jazyk fyziky

jazyk indoárijský

jazyk latinský p. latinčina

jazyk maďarský p. maďarčina

jazyk matematiky

jazyk materinský

jazyk monocentrický

jazyk nemecký p. nemčina

jazyk národný

jazyk novogrécky p. novogréčtina

jazyk odborný

jazyk právny

jazyk profesionálny p. jazyk odborný

jazyk programovací

jazyk rodný p. jazyk materinský

jazyk skriptovací

jazyk slovenský p. slovenčina

jazyk strojový (informatika) p. kód strojový (informatika)

jazyk štátny

jazyk umelecký

jazyk umelý

jazyk úradný

jazyk značkovací

jazyk značkový p. jazyk značkovací

jazykoveda p. lingvistika

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

jazyky grécke

jazyky indoeurópske

jazyky italické

jazyky ugorské

jazyky ugrofínske

jazyky uralské

Jeden pás, jedna cesta p. BRI

jedenie

jedlo

jednočlen (algebra) p. aj monóm (algebra)

jednotka

jednotka (matematika)

jednotka (metrológia)

jednotka astronomická (astronómia)

jednotka časová p. jednotka času

jednotka času

jednotka definovaná

jednotka doplnková SI

jednotka ekonomická

jednotka meracia p. aj jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka meracia zákonná

jednotka merania veličiny fyzikálnej p. jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka montážna p. skupina montážna

jednotka nozologická

jednotka odvodená SI

jednotka pomenovacia (lingvistika)

jednotka prehovoru

jednotka systémová počítača (technika výpočtová)

jednotka štatistická

jednotka účtovná (finančníctvo)

jednotka veličiny

jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka základná

jednotka základná SI

jednotky lexikálne

Jehudim p. Židia

jemnocit

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus: Modlitba Pána

Ježiš Kristus: Modlitba Pána, in: Reč na vrchu

Ježiš Kristus: Reč na vrchu

joga

joga (Gítánanda)

John Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Jordan, Ernst Pascual

joule

judaizmus

Judea

judikát

judikatúra

JUDr.

Judsko p. Judea

juh

Junek, Dušan

jurisdikcia

jurisprudencia p. veda právna

Jurský hrad p. Biely Kameň hrad

Jurský Šúr p. Šúr

justícia

Južná Amerika

Južný oceán

J.V.kvapky-IMUN

J.V.kvapky-ZRAK


K    Na začiatok Registra Dodatku   

K (fyzika)

kalibrovanie

kalkul

kameň

kanál (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

kanál prenosový (informatika)

kandela

kandeláber

kanonik

kapacita kanálu (teória informácie)

kapitál (ekonómia)

Kapitulská ulica v Bratislave

kardinalita

kardinalita množiny p. mohutnosť množiny

karencia

karencia (medicína)

karencia (psychológia)

Karibik p. Karibské more

Karibské more

Karpaty

karta

karta hracia

kartografia

kartotéka

karty

karty sedmové

Kaspické more

katal

katalóg

katarzia (psychológia)

katedra

Katedrála svätého Martina v Bratislave

kategória gramatická

kategória gramatická času

kategória lexikálno-gramatická

katión

katóda (elektronika)

katóda (fyzika)

katolicizmus

Katolícka univerzita v Ružomberku

káva

kaviareň

kelvin

keramika

kilo-

kilogram

Kimeri p. Kimerijci

Kimerijci

Kimérijci p. Kimerijci

Kimérovia p. Kimerijci

Kimmerovia p. Kimerijci

kinematika

kinematografia

kinetika

kinezetika

klad

klaviatúra klavíra

klavír akustický

klenotníctvo

klient (ekonómia)

klinec

kľúč notový

kľúč určovací

kmeň (lingvistika)

kmeň stromu

kmit

kmitanie p. aj pohyb kmitavý

knieža

kniežatstvo

kniha

kniha odborná

kniha pozemková

kniha praktická

kniha teoretická

kniha verejná

knihoveda p. bibliológia

knihovníctvo

knižnica

knižnica (nábytok)

kocka

kocka hracia

kód

kód (informatika)

kód jazykový (lingvistika)

kód strojový (informatika)

kódex

kódex (právo) p. zákonník (právo)

kodifikácia (lingvistika)

kodifikácia (právo)

kodifikovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

kódovanie

kódovanie (lingvistika)

kódovanie informácie (informatika)

kódovateľ (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

kódovač informácie (informatika)

koeficient

koeficient binomický p. číslo kombinačné

koherencia (lingvistika)

kohézia (fyzika)

komasácia

kombinácia lineárna

kombinatorika

Komenský, Jan Amos

komodifikácia

komodita

komparatistika

kompartment (biológia)

kompetencia

kompetencia (Chomsky, N.)

kompetencia (Mertens, D.)

kompetencia matematická

kompilátor (informatika) p. aj prekladač (informatika)

komplementaristika p. alternativistika

kompletáž p. kompletizácia

kompletizácia

kompletizovanie p. kompletizácia

komplexný

kompozícia

kompozícia (umenie)

kompozícia prvkov x a y

kompozitum p. slovo zložené

komunikácia (informatika)

komunikácia digitálna

komunikácia elektronická

komunikácia jazyková

komunikácia pedagogická

komunikácia sociálna

komunikácie elektronické

komunikant aktívny (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikant pasívny (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

komunikát p. prehovor

komunikovanie p proces komunikačný

komutatívnosť sčítania dvoch alebo viacerých čísel

komutatívny (matematika)

komunizmus vedecký

konanie (psychológia)

konanie právne

konanie súdne

koncentrácia (chémia)

koncil ekumenický

koncil ekumenický 1.

koncovka (lingvistika)

konjugácia (lingvistika) p. časovanie (lingvistika)

konkordancia (genetika)

konkordancia biblická

konsonancia

konsonancia (hudba)

konsonant p. spoluhláska

konštanta

konštanta Boltzmanova

konštanta Diracova

konštanta elektrická

konštanta Planckova

konštitúcia p. ústava

konštrukcia geometrická

konštrukcia gramatická (lingvistika)

konštrukcia stavebná

kontext

kontinuum

kontinuum (fyzika)

kontinuum priestoročasové

kontradiktórnosť (právo)

kontrakcia

kontrakcia dĺžok (teória relativity)

kontraktilita

kontroverznosť

konzorcium

koordináty p. súradnice

korene stromu

kormidlo bicykla

koronavírus p. SARS-CoV-2

korporácia

korporácia (ekonómia)

korporácia nadnárodná

korporátny (ekonómia)

koruna stromu

kov

kov polymorfný

kozmológia

kozmológia fyzikálna

kozmos p. vesmír (astronómia)

kôra (anatómia človeka)

kôra oceánska

kôra pevninská

kôra zemská

krajina

krajina historická

kráľ

kráľovský palác na Bratislavskom hrade

kráľovstvo

kráter mesačný

kreativita

kreativita (Hlavsa, J.)

kreativita (Lasswell, H. D.)

kreativita (Mednick, S. A.)

kreatológia

kremeň

kresba

kresťanstvo

kriminalita

kriminalizácia

kriminológia

kritika literárna

krivka

kríza (defektológia)

kríza (teatrológia)

kríza softvérová

kružnica

kružnica jednotková

kružnice koncentrické p. kružnice sústredné

kružnice sústredné

kryštál kvapalný

krytina

Kubovčáková, Zuzana

Kukučín, Martin

kulteranizmus

kultúra  8. stor. pr. n. l.

kultúra 18. stor.

kultúra 19. stor.

kultúra 20. stor.

kultúra 21. stor.

kultúra africká

kultúra agrárna p. agrikultúra

kultúra anglická

kultúra antická

kultúra arabská

kultúra ázijská

kultúra byzantská

kultúra čínska

kultúra Ďalekého východu

kultúra egyptská

kultúra euroamerická

kultúra európska

kultúra grécka

kultúra helenistická

kultúra indická

kultúra knižná

kultúra ľudová

kultúra národná

kultúra novoveká

kultúra politická

kultúra postmoderná

kultúra praveká

kultúra právna

kultúra renesančná

kultúra rímska

kultúra ruská

kultúra slovenská

kultúra starogrécka

kultúra staroveká

kultúra stredoeurópska

kultúra stredoveká

kultúra súčasná

kultúra svetová

kultúra západná

kultúra židovská p. judaizmus

kulturológia

kurz (pedagogika)

kus

kváder

kvadrokoptéra

kvantifikácia p. kvantifikovanie

kvantifikovanie

kvantová flavordynamika p. teória interakcie slabej kvantová

kvantová teória slabej interakcie p. teória interakcie slabej kvantová

kvantová teória slabej sily p. teória interakcie slabej kvantová

kvantovanie veličiny fyzikálnej

kvantovaný

kvantum (fyzika)

kvantum akcie p. konštanta Planckova

kvantum energie

kvantum účinkové Planckovo p. konštanta Planckova

kvantum účinku p. konštanta Planckova

kvarteto klavírne

kvartický

Kvasnička, Vladimír

kybernetika

Kyrášek, Jiří

kyselina

kyselina bunkového jadra p. kyselina nukleová

kyselina nukleová

kyslosť


L    Na začiatok Registra Dodatku   

La Bruyere, Jean de

lampa plynová

lanko poddajné p. bovden

laser

latinčina

latinčina a filozofia

Latium

látka (fyzika)

látka (chémia)

látka anizotropná

látka anorganická

látka feromagnetická

látka chemicky čistá

látka kvapalná

látka organická

látka plynná

látka tuhá

látka tuhá amorfná

látka tuhá kryštalická

látka vodivá p. vodič (fyzika)

legalita

legálnosť p. legalita

lege artis

legislatíva

legitimita

lekárnictvo p. farmácia

lekárstvo p. medicína

lekárstvo interné p. lekárstvo vnútorné

lekárstvo vnútorné

lemeš

Lenard, Filip

Leoninus

letalita

letectvo

lexéma

lexikológia

liberalizmus ekonomický

liberalizmus politický

libido p. aj pud pohlavný

licitovanie

liečenie

liečiteľstvo

liekopis

lietadlo

ligatúra

lingua Latina p. latinčina

lingvistika

lingvistika ako nástroj poznávania mimojazykovej reality

lingvistika kognitívna

lingvistika počítačová

link p. hyperlink

list rodný

listina

lístok jedálny

lístkovnica p. kartotéka

litera p. písmeno

literárnosť

literatúra

literatúra antická

literatúra faktu

literatúra francúzska

literatúra krásna p. literatúra umelecká

literatúra národná

literatúry náučná

literatúra nórska

literatúra populárnovedecká

literatúra rakúska

literatúra slovenská

literatúra slovenská stredoveká

literatúra stredoeurópska

literatúra stredoveká

literatúra technická

literatúra umelecká

literatúra vecná

literatúra vedecká

litosféra

Litva

logaritmovanie

logaritmus

logaritmus prirodzený

logika matematická (matematika) (rozumej: matematické chápanie matematickej logiky)

logorea p. logorhea

logorhea

lokálny

Lorentz, Hendrik Antoon

ložiská exhalačné

ložisko (strojníctvo)

Lua (informatika)

ľubovoľnosť

Lucena, Luis Ramirez de

ľud Boží (katolicizmus)

ľudstvo

lúmen

lux

lyofilizácia

lyrika


M    Na začiatok Registra Dodatku   

ℳ (Staríček, I.)

(Staríček, I.)

Maastrichtská zmluva p. Zmluva o Európskej únii

Macedónia

Mahler, G. Klavírne kvarteto a mol (asi 1876 – 1877), 1. veta a fragment scherza, nedokončené

Mácha, Karel Hynek

McCarthy, John

maďarčina

Maďarsko

mágia

mágia (etnografia)

magnet (fyzika)

magnetizmus

magnetka

magnetosféra (astronómia)

Magrib

mAh

Mahler, G. Klavírne kvarteto a mol (asi 1876 – 1877), 1. veta a fragment scherza, nedokončené

majetok dlhodobý

majetok dlhodobý finančný (DFM)

majetok dlhodobý hmotný (DHM)

majetok dlhodobý nehmotný

makrofyzika

makromolekula

makroskopia

makrosvet (fyzika)

Malá Ázia

Malé Karpaty

maliarstvo

malomeštiactvo

malomeštianstvo

malovýroba

manažment

manažment projektový

mandát

mandát poslanecký

mandatár

mantisa logaritmu

manželia

manželka

mapa

mapa hviezdna

mapa sveta

mapa synoptická

mapa zemepisná

Mária Terézia

Marini, Biagio

Mařík, Vladimír

marketing

masmédium p. prostriedok masovokomunikačný

matematika

matematika vývin

matematika (Fourier, J. B.)

matematika (Leibniz, G. W.)

matematika moderná

matematizovanie úlohy slovnej

materčina p. jazyk materinský

materiál hybridný

materiál kompozitný

materiál vojenský

materinčina p. jazyk materinský

materstvo

matica (história)

matica (matematika)

matica (technika)

Matica slovenská (MS)

matica štvorcová (matematika)

matka

matrica

matrika

Maxwell, James Clerk

meď

médiá

mediácia

mediácia (štátoveda)

mediamatika

medicína

medicína akademická p. medicína

medicína alternatívna

medicína celostná p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína komplementárna p. medicína alternatívna

medicína konvenčná p. medicína

medicína mimovedecká p. medicína alternatívna

medicína molekulárna

medicína nekonvenčná p. medicína alternatívna

medicína neortodoxná p. medicína alternatívna

medicína nevedecká p. medicína alternatívna

medicína prírodná p. medicína alternatívna

medicína vedecká p. medicína

medicína založená na dôkazoch (evidence based medicine) p. medicína

medikán

médium (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

medium aevum p. stredovek

médium masové p. prostriedok masovokomunikačný

médium nosné p. médium prenosové

médium prenosové

médium umenia

medzimozog

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná sústava jednotiek SI p. SI

Medzinárodná sústava veličín

Medzinárodná telekomunikačná únia

mega-

megafyzika

megaparsek

megasvet (fyzika)

megatrend (futurológia)

mechanika

mechanika analytická p. mechanika teoretická

mechanika klasická

mechanika kvantová

mechanika newtonovská p. mechanika klasická

mechanika relativistická

mechanika tekutín

mechanika teoretická

mechanizácia

mechanizácia výroby rastlinnej

mechanizmus

mechanizmus (časti a mechanizmy strojov)

mechanizmus (psychológia)

mechanizmus jednoduchý p. stroj jednoduchý

mechanizmus trhový

mechatronika

melanchólia

melancholickosť p. melanchólia

melódia (lingvistika)

membrána

membrána anatomická

membrána biologická p. biomembrána

membrána bunková p. membrána cytoplazmatická

membrána cytoplazmatická

membrána plazmatická p. membrána cytoplazmatická

membrána reproduktora

membránofón

Mendelejevova tabuľka p. tabuľka periodická

meno podstatné

meno podstatné vlastné p. meno vlastné

meno podstatné všeobecné p. meno všeobecné

meno vlastné

meno všeobecné

menovateľ (matematika)

menu

menu (informatika)

meradlo

meranie

meranie astronomické

meranie času

meranie veličiny fyzikálnej

merateľnosť

meritórny

meritum

merkantilizmus

Merkúr

Mesiac

mesto

mesto hlavné

mesto kúpeľné

mešťania p. meštianstvo

mešťania (história)

meštianstvo

metabolizmus

metafora

metalicita

metalurgia

meteorológia

meter

meter kubický

metóda fyzikálna

metóda fyziky

metóda konečných prvkov

metóda numerická

metóda psychológie

metrika (matematika)

metrizácia

metrológia

metronomika

metronomika teoretická

mienka verejná

miera (matematika)

miestnosť

miesto hodnoverné

miesto telesa (Newton, I.)

miesto telesa absolútne (Newton, I.)

miesto telesa relatívne (Newton, I.)

miestopis p. topografia

Michalská ulica v Bratislave

mikro-

mikrobiológia

mikrofón

mikrofyzika

mikroorganizmus

mikroprocesor

mikroprocesor detektorový

mikroskopia (fyzika)

mikrosvet (fyzika)

Mikulášska ulica v Bratislave

Minárik, Jozef

minca

minerál p. aj nerast

mineralógia

minimum kompetenčné

minimum vzdelávacie

minister

ministerstvo

Minkowski, Hermann

minucióznosť

minúta

miskoncepcia

mnemonika

mnohočlen p. polynóm

mnohojazyčnosť p. multiligvizmus

mnohosten (geometria)

mnohouholník p. polygón

množina

množina (Zlatoš, P.)

množina bodov

množina čísel prirodzených

množina číselná

množina diskrétna

množina konečná

množina nekonečná

množina nekonečná (Dedekind, R.)

množina neprázdna

množina potenčná množiny

množina prázdna

množina spočítateľná (matematika)

množina univerzálna (matematika)

množina usporiadaná

množina všetkých prirodzených čísel p. aj množina čísel prirodzených

množina základná p. aj množina univerzálna (matematika)

množiny disjunktné

množiny totožné

množstvo

množstvo hmoty (Newton, I.) dnes: hmotnosť

množstvo látkové (fyzika)

množstvo pohybu (Newton, I.) dnes: hybnosť

moc plná (právo)

moc právna

moc štátna

moc verejná

mocniteľ

model (matematika)

model (umenie výtvarné)

model atómu

model ekonomický

model funkčný

model fyzikálny

model informačný

model kartografický

model matematický

model molekulový

model pravdepodobnostný p. model stochastický

model stochastický

model štruktúrny

model vesmíru

model vesmíru kozmologický

model vesmíru kozmologický štandardný

model vesmíru stacionárny

modelovanie

modelovanie funkčné

modelovanie matematické

modelovanie molekulové

modelovanie štruktúrne

modlitba

modlitba (katolicizmus)

mohutnosť množiny

mól

molekula

moment krútiaci (technika)

monarchia

monarchia absolutistická

monarchia absolútna p. monarchia absolutistická

monarchia dedičná

monarchia habsburská

monarchia konštitučná

monarchia rakúsko-uhorská

monarchia stavovská

monarchia ústavná p. monarchia konštitučná

monarchia volená

monitor (displej)

monitor počítačový p. monitor (displej)

monóm (algebra)

montáž (technika)

more

more geosynklinálne

more medziostrovné

more okrajové

more vnútorné

morféma

morféma gramatická

morféma koreňová

morféma relačná p. morféma gramatická

morfizmus (teória kategórií)

morfogenetický

morské národy

Moskovský fyzikálny a technologický inštitút, p. in: neutríno

motív

motív (psychológia)

motív (teória literárna)

motivácia (psychológia)

motor hnací

mozog (veda kognitívna)

mozog ľudský

Mpc

mriežka

mriežka difrakčná

mriežka optická

mŕtvy

MS Excel

M-teória

multiligvizmus

Musica aeterna

múzejníctvo

múzeum

muzikológia

muž

myslenie (psychológia)

myslenie (veda kognitívna)

myslenie divergentné

myslenie hudobné

myslenie inžinierske

myslenie matematické

myslenie právne

myslenie rozbiehavé p. myslenie divergentné

myslenie rozšírené p. myslenie divergentné

myslenie umelecké

myslenie viacmožnostné p. myslenie divergentné

mystika

mystika (teológia katolícka)

mytológia grécka

mytológia rímska


N    Na začiatok Registra Dodatku   

náboj

náboj elektrický

náboženstvo buddhistické p. buddhizmus

náboženstvo hinduistické p. hinduizmus

náboženstvo islamské p. islam

náboženstvo katolícke p. katolicizmus

náboženstvo kresťanské p. kresťanstvo

náboženstvo taoistické p. taoizmus religiózny

náboženstvo židovské p. judaizmus

nábytok

nábytok prútený

NACE

náčrt

nadtitulok

nahradzovanie

Najsvätejšia Trojica p. Svätá Trojica

náklad

nákres

nálada (psychológia)

nález

nález archeologický

náležitosť

naliehanie

naliehavosť

námaha

námet náboženský

namietať

nanoobjekt

nános (geológia)

nanosystém

nanovedy

napätie (psychológia)

napätie elektrické

napätie sociálne

napísanie

naratológia

nariadenie

náročný

Národná rada Slovenskej republiky

národopis p. etnografia

násilie

násobenec

násobenie

násobilka

násobilka malá

násobilka veľká

nástroj

nástroj hudobný

nástroj hudobný blanozvučný p. membránofón

nástroj hudobný samozvučný p. idiofón

nástroj hudobný strunozvučný p. chordofón

nástroj hudobný vzduchozvučný p. aerofón

názov elektrón

nedeľa

nech (matematika)

nekonečno (analýza matematická)

nekonečno (teória množín)

nemčina

Nemecko

neoliberalizmus

neolit

neologická synagóga v Bratislave

nerast p. aj minerál

nerastopis p. mineralógia

nervozita (medicína)

nervozita (psychológia)

nervstvo

nervstvo parasympatické p. systém nervový parasympatický

nervstvo periférne p. sústava človeka nervová periférna

Neštyšský hrad p. Biely Kameň hrad

neurobiológia

neurofyziológia

neurológia

neurón

neuropathologia p. neuropatológia

neuropatológia

neuropsychológia

neurotizovanie

neuroveda

neurovedy lekárske

Neuschwanstein

neutríno

neutríno vesmírne, p. in: neutríno

neutrón

neutrónový teleskop IceCube v Antarktíde, p. in: neutríno

nevedomie (psychológia)

nevyvrátiteľná domnienka znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov

New Age

New Haven (USA) p. Yalova univerzita

newton

Neziderské jazero

neznalosť práva neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat

neznalosť zákona neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat, nevyvrátiteľná domnienka znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov

neznáma (matematika)

Nightingale, Florence

NK p. kyselina nukleová

niva

niva aluviálna (geológia)

niveleta

noc

noéma (lexikológia)

Noetherová, Amalie Emmy

noktovízor

nominácia (lingvistika)

norma právna

nosič

nosič (medicína)

nosič náboja elektrického

nosič operácie

nosič údajov

nostalgia

nota (hudba)

Notredamská škola p. škola notredamská

novinárstvo p. žurnalistika

noviny

Nová zmluva p. Nový zákon

novogréčtina

novovek

Nový svet

Nový vek p. New Age

Nový zákon

nozológia

n-tica usporiadaná (matematika)

nukleotid

nukleozid

nukleozidfosfát p. nukleotid

nula (matematika)

numizmatika


O    Na začiatok Registra Dodatku   

obal elektrónový

občan

obdobie ročné

obdobie účtovné (finančníctvo)

obdukcia (anatómia) p. pitva

obežnica p. planéta

obchod

obchod (ekonómia)

obchod barterový

obchod zahraničný

Obchodná ulica v Bratislave

objavenie problému

objekt astronomický

objekt fyzický

objekt fyzikálny

objekt geometrický

objekt hmotný (fyzika) p. aj objekt materiálny (fyzika)

objekt kultúrny

objekt kvantový

objekt makrofyzikálny p. objekt makroskopický

objekt makroskopický

objekt matematický

objekt materiálny (fyzika)

objekt megafyzikálny

objekt mechanický najjednoduchší

objekt mikrofyzikálny

objekt mimozemský

objekt prírodný

objekt riadenia

objekt riadený p. objekt riadenia

objekt stavebný (stavebníctvo)

objekt technický

objekt topografický

objekt vesmírny

objem

objem telesa

oblasť

oblasť (geomorfológia)

obligátny

obloha

obloha hviezdna

obor (matematika)

obor definície funkcie p. obor funkcie definičný

obor funkcie (matematika)

obor funkcie definičný

obor funkčných hodnôt p. obor hodnôt funkcie

obor hodnôt funkcie

obor hodnôt funkčných p. obor hodnôt funkcie

obraz prvku

obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)

obraz psychický

obraz umelecký

obraz sveta jazykový

obrazec

obrazec (planimetria)

obrazec geometrický

obsah (geometria)

obsah plošný

observable p. pozorovateľná (mechanika kvantová)

obvinený

obvod elektrický

obvod elektronický

obvod integrovaný

obvod logický

oceán

oceán svetový

Oceánia

očnica (anatómia človeka)

odbor

odbor činnosti

odbor matematický

odbor matematiky p. odbor matematický

odbor študijný

odbor vedný

odborník

odčítanie (matematika)

odčitovanie p. odčítanie (matematika)

odev

odmocniteľ

odmocňovanie

odovzdávanie

odpor elektrický

odsek elipsy (matematika)

odsek kruhu (matematika)

odsek paraboly (matematika)

odtieň

odvetvie

odvetvie hospodárstva národného

odvetvie matematiky

odvetvie právne

odvetvie priemyselné

odvodenie vety (matematika)

oheň

oheň besedný

oheň táborový

ohm

ohýbanie (lingvistika)

ochorenie

ochorenie duševné p. ochorenie psychické

ochorenie infekčné

ochorenie psychické

okno

okno (technika výpočtová)

oko (Ježiš Kristus)

oko (somatológia)

oko ľudské

oktáva (hudba)

okultizmus p. ezoterika

One Belt One Road p. BRI

ontológia (informatika)

opakovanie

opakovanie periodické

opakovanie pravidelné p. opakovanie periodické

opatrenie karanténne

operácia algebrická

operácia aritmetická

operácia binárna (algebra)

operácia binárna na množine A

operácia hospodárska

operácia matematická

operácia množinová

operácia s matematickými objektmi

operácie s množinami

operát (administratíva)

operátor (genetika)

operátor (informatika)

operátor (matematika)

operátor hermitovský

operátor matematický

opozitum p. antonymum

oppidum

oppidum bratislavské

opracúvanie kovov elektroiskrové

oprávnenie

optika

optika (fyzika)

optika aktívna (astronómia)

orba

orbitál (fyzika atómového obalu)

Ordo praedicatorum, OP, p. dominikáni

orgán

orgán (biológia)

orgán (právo)

orgán moci verejnej

orgán správy štátnej

orgán štátnej správy p. orgán správy štátnej

orgán zmyslový

organizácia

organizácia náboženská

organizácia nátlaková (štátoveda)

organizácia politická

Organizácia Spojených Národov (OSN)

organizácia záujmová (štátoveda)

organizmus

organizmus aeróbny

organizmus človeka

organizmus živý p. aj systém živý

organizovanie

organizovanie práce

orgány rečové p. ústroje rečové

Orient p. Východ

orientácia

Orión (astronómia)

os

os číselná

os súradnicová

oscilácia p. kmitanie

oscilácia (fyzika)

oscilátor

osi pravouhlé

osmička (matematika)

osnova notová

osoba fyzická

osoba chorá (právo)

osoba povinná

osoba právnická

osoba samostatne zárobkovo činná p. samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

osobnosť (psychológia)

ospalosť

ostatky p. pozostatky ľudské

ostrov

osvedčenie

osvetlenie

ošetrovateľstvo

otázka

Otčenáš p. Ježiš Kristus: Modlitba Pána

otec

outsourcing (ekonómia)

overenie podpisu (právo)

ovocie

ovocinárstvo

oxidácia


P    Na začiatok Registra Dodatku   

Pa Ťin

Paccioli, Luca

Pacifický oceán p. Tichý oceán

Pacifik p. Tichý oceán

páchateľ

palác

palác kráľovský

paleontológia

palindróm

pamäť (Hunter, I. M. L.)

pamäť (psychológia)

pamiatka

pamiatka architektonická

pamiatka kultúrna

pamiatkárstvo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ)

pandémia koronavírusu p. SARS-CoV-2

pandémia ochorenia COVID-19 p. SARS-CoV-2

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

panel

panenstvo (teológia katolícka)

Panónsky háj

papier notový

paradigma (lingvistika)

paralela p. rovnobežka (geometria)

parameter

parasympatikus p. systém nervový parasympatický

parciálny

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

pars parasympathica systemis autonomici p. systém nervový parasympatický

partes orationes p. druhy slovné

partičelo

partikula p. častica (lingvistika)

partita

pascal

passacaglia

pastel

pastel (maliarstvo)

Pasteur, Louis

patent (história)

patetico (hudba)

pauza (lingvistika) p. prestávka (lingvistika)

pätica

päťka (matematika)

PC

Peano, Giuseppe

pedagogika

pedosféra

pekárstvo

Pentateuch

percepcia signálu rečového zmyslová (lingvistika)

percipient (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

perfúzia

peri-

perihélium

perichórésis

perichoréza

permitivita vákua p. konštanta elektrická

Pešť

peta-

PharmDr.

PhDr.

piaď

Piaget, Jean

piatok

písanie

písmeno

písmeno (matematika)

písmo

Písmo p. Biblia

písmo (Čejka, M.)

písmo Braillovo

písmo notové

písomníctvo p. literatúra

písomnosť

píšuci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

pitva

plagiát

plagiát (Zákon 618 zo 4. decembra 2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon))

plán1 

plán2 

plán jazyka p. plán jazykový

plán jazykový p. aj rovina jazyková

planéta

planetológia

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

Planckov žiarič, p. teleso čierne absolútne

planimetria

plášť zemský

platba

platenie

platidlo

platiteľ

platňa tektonická

platnosť normy právnej

pletenie

pletivo

plodina poľnohospodárska

plocha

plocha guľová p. sféra

plocha lomná

plocha odrazná (optika)

plocha odrazová

plocha rovná

plotter

pluh

plurál

plyn

plynárenstvo

Pobrežie Slonoviny

pocit (psychológia)

pociťovanie (psychológia)

počet (matematika)1 

počet (matematika)2 

počet diferenciálny

počet diferenciálny (Newton, I.)

počet pravdepodobnosti p. teória pravdepodobnosti

počet variačný

počet vektorový

početnosť

početnosť (štatistika)

počítač

počítač osobný

počítanie

počtový

počúvajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

podčiarkovník

podhorie

podiel (matematika)

podklad

podmnožina

podnik

podnik obchodný

podnikanie (ekonómia)

podnikanie elektronické

podnikateľ

podozrivý (právo)

podráždenie (biológia)

podstatný p. meritórny

podstava

podstava (geometria)

podsústava (geomorfológia)

podvečer

Podunajská nížina

Podunajsko

Podunajsko stredné

poetika

poézia

poháňanie

pohľadávka

pohlavie

pohlavnosť

pohon

pohrebníctvo

pohyb (fyzika)

pohyb (fyzika súčasná)

pohyb kmitavý

pohyb mechanický

pohyb posuvný (fyzika) p. pohyb translačný (fyzika)

pohyb priamočiary

pohyb priamočiary rovnomerný

pohyb relatívny (Newton, I.)

pohyb riadený (joga)

pohyb telesa

pohyb telesa mechanický

pohyb translačný (fyzika)

pochovávanie

pojem atómu

pojem čísla

pojem fyzikálny

pojem matematický

pojem matematický elementárny

pojem zlomku

pojmotvorba

pokoj (fyzika)

pokrvný

pokus p. aj experiment

pokus (teória pravdepodobnosti)

pokus náhodný (teória pravdepodobnosti)

pokus vedecký p. experiment vedecký

pól

pól (geografia)

pole (fyzika)

pole (psychológia)

pole elektrické

pole elektromagnetické

pole gravitačné

pole magnetické

pole silové fyzikálne

pole veličiny fyzikálnej

polia súmiestne (geometria)

polis

politika

politika daňová

politika finančná

politika fiškálna

politika hospodárska

politika kriminálna

politika kultúrna

politika zahraničná

politológia

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo precízne

poloha

poloha bodu

poloha rovnovážna

poloha telesa

polohopis (geodézia)

polovica

polovodič

polpriamka

Poľsko

poludnie

polyfrázia p. logorhea

polygón

polygrafia

polymér

polynóm

polynóm neredukovateľný p. polynóm nezmenšiteľný

polynóm nezmenšiteľný

polyséma

pomenovanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomenúvanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomer (matematika)

pomôcka

pomôcka učebná

pondelok

popoludnie

popud (psychológia)

populácia (biológia)

populácia (štatistika) p. súbor základný (štatistika)

poradenstvo

poradie operácií aritmetických

poriadok hospodársky p. systém ekonomický

poriadok organizačný

poriadok rokovací Národnej rady Slovenskej republiky

poriadok právny

poriečie

postupnosť konvergentná

postupnosť lineárna (lingvistika)

posunutie (fyzika)

potenciál elektrický

potravina

potravinárstvo

potreba (ekonómia)

potreba (psychológia)

potreba fundamentálna (psychológia)

poučka (matematika)

používateľ (informatika)

poverenie

povinnosť (právo)

povodie p. poriečie

povolanie

povrch

povrch telesa

povrch guľový p. sféra

povrch sférický p. sféra

povrch zakrivený

povrch zemský

pozadie

pozadie mikrovlnové

poznámka vysvetľujúca

poznanie fyzikálne

poznatok (inžinierstvo znalostné)

poznatok fyzikálny

poznatok geometrický

poznatok matematický

poznávanie fyzikálne

pozorovanie fyzikálne

pozorovateľná (mechanika kvantová)

pozostatky ľudské

požičanie

požívatina

pôda

pôda (ekonómia)

pôda poľnohospodárska

pôdohospodárstvo

pôrodníctvo

pôsobenie silové medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

pôst (Ježiš Kristus)

pôžička

pôžička (právo obchodné)

pôžička (účtovníctvo)

práca (ekonómia)

práca (fyzika)

práca bakalárska

práca diplomová

práca elektrická

práca mechanická

práca rigorózna

práca živá (ekonómia)

pracovník administratívny

pracovník zdravotnícky

pragmatická sankcia

Praha

praktika

prameň p. zdroj

prameň historický

prameň práva

pránajáma (joga)

pratjahára (joga)

pravdepodobnosť (matematika)

pravdepodobnosť javu (teória pravdepodobnosti)

pravek

Pravidlá slovenského pravopisu

pravidlo matematické

pravidlo sčítania zlomkov

právo

právo autorské

právo finančné

právo germánske

právo medzinárodné

právo obchodné

právo objektívne p. právo platné

právo patronátne

právo petičné

právo platné

právo rímske

právo slovenské

právo stredoveké

právo súkromné

právo ústavné

právo verejné

právo viničné

právo vlastnícke p. vlastníctvo (právo)

právomoc

právoveda p. veda právna

praxeológia

precedens (právo)

predikát (genealógia)

predložka

predmet (optika)

predmet biológie

predmet ekonómie

predmet fyziky

predmet chémie

predmet lingvistiky

predmet matematiky

predmet psychológie

predmet zbierkový

prednáška

prednes

Predný Orient p. Blízky východ

Predný východ p. Blízky východ

predpoklad vety matematickej

predpoludnie

predstava množstva

predstaviteľ

predstavovanie (psychológia)

prefabrikácia (stavebníctvo)

prehovor

prejav hovorený p. prejav jazykový ústny

prejav jazykový p. aj prehovor

prejav jazykový písomný

prejav jazykový ústny

prejav psychický p. jav psychický

prejav psychiky p. jav psychický

prejav rečový

prejav vôle (právo)

prejav životný

prekladač (informatika)

preklúzia (právo)

premena energie

premenná (matematika)

premenná názvová (matematika)

premenná stavová

premiestňovanie

premietanie

premietanie (geometria deskriptívna)

premietnutie

premlčanie (právo)

prenos

prenos dát

prenos energie

prenos informácií

prenos náboja elektrického

prenos signálu rečového komunikačný fyzický (lingvistika)

prenos tepla

prepínač

prepojenie hypertextové p. hyperlink

prepoštstvo

preprava

preprava multimodálna

prestávka (lingvistika)

Prešovská univerzita v Prešove

pretínanie sa

preukaz

previazanie kvantové p. previazanosť kvantová

previazanosť

previazanosť kvantová

prevodovka

prezumpcia neviny

prežívanie (psychológia)

priamka

priamka samodružná (geometria)

pribudnutie

priehľadnosť

priemer aritmetický (štatistika)

priemer znaku štatistického súboru štatistického p. priemer aritmetický (štatistika)

priemer vážený (štatistika)

priemetňa (geometria)

priemysel

priemysel polygrafický

priemysel strojársky p. strojárstvo

prienik množín

priesečnica (geometria)

priesečník

priestor (analýza funkcionálna)

priestor (geometria)

priestor (matematika)

priestor (teória relativity)

priestor absolútny (Newton, I.)

priestor euklidovský n-rozmerný

priestor fázový

priestor funkcií

priestor fyzikálny

priestor geometrický

priestor Hilbertov

priestor informačný

priestor intergalaktický p. priestor medzigalaktický

priestor lineárny p. priestor vektorový

priestor matematický

priestor medzigalaktický

priestor metrický

priestor mimozemský

priestor Minkowského p. priestoročas

priestor relatívny (Newton, I.)

priestor stavový

priestor stavový (informatika)

priestor topologický

priestor vektorový

priestor vzdušný

priestor základný (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

priestoročas

priestoročas Minkowského p. priestoročas

priesvitnosť

príjem

prijímač (lingvistika)

príkazník p. mandatár

príklonka p. enklitika

princíp fyzikálny

princíp kozmologický

princíp právny

princíp relativity Einsteinov

prípad účtovný

príprava odborná

priradenie

prírastok

príroda anorganická p. príroda neživá

príroda neživá

prírodnina

prírodoveda p. veda prírodná

prirovnanie

príruba

príručka

príslnie p. perihélium

prístroj

prístroj elektronický

prístroj experimentálny

prístroj fyzikálny

prístroj merací

prístroj merací analógový

prístroj merací ručičkový p. prístroj merací analógový

prístroj optický

prístroj vedecký

prístup

príťažlivosť p. gravitácia

prívlastok

príznak

prízvuk (lingvistika)

prízvuk vetný p. dôraz (lingvistika)

problém (algoritmika)

problém (teória zložitosti)

problém algoritmický

procedúra (technika výpočtová)

proces (právo)

proces biochemický

proces biologický

proces bolonský

proces duševný p. proces psychický

proces ekonomický

proces fyzikálny

proces geologický

proces hospodársky p. proces ekonomický

proces informačný

proces intelektový

proces ireverzibilný

proces komunikačný

proces neurofyziologický

proces podnikateľský

proces poznávací (psychológia)

proces psychický

proces senzorický

proces technický

proces technologický

proces výpočtový (informatika)

proces významový matematický

proces výrobný (ekonómia)

proces výrobný diskrétny

proces životný

procesor

procesor (informatika)

produkt (ekonómia)

produkt domáci hrubý

profesionál

profesionál pomáhajúci

program

program (informatika)

program aplikačný

program počítača p. program (informatika)

program počítačový p. program (informatika)

program politický

program študijný (v rámci vysokoškolského štúdia)

programovanie

projekcia

projekt

projekt (veda o projektovaní)

projektovanie

projektovanie (veda o projektovaní)

prokuratúra (právo)

propedeutika

proprium (lingvistika) p. aj meno vlastné

prospešnosť

prostredie (fyzika)

prostredie geografické p. aj sféra krajinná

prostredie izotropné

prostredie látkové

prostredie podnikateľské

prostredie vlnenia

prostredie životné

prostriedky jazykové

prostriedky komunikačné (lingvistika)

prostriedok

prostriedok dopravný

prostriedok grafický

prostriedok jazykový

prostriedok komunikácie hromadnej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok komunikácie masovej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok masovokomunikačný

prostriedok oznamovací hromadný p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok pracovný

prostriedok prepravný

prostriedok technický

prostriedok vyjadrovací

proteosyntéza

protón

proveniencia

próza

prúd elektrický (fyzika)

prúd elektrický jednosmerný

pružnosť

prvá svetová vojna

prvočíslo

prvohory mladšie

prvok elektronický

prvok chemický

prvok množiny

prvok obvodu elektrického

prvok okolia

prvok systému

Psyché

psychiatria

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

psychika

psychoanalýza

psychodynamika

psychofyzika

psychofyziológia

psychogénny

psychohygiena

psychológia

psychológia analytická

psychológia introspektívna

psychológia literatúry

psychológia sociálna

psychológia topologická

psychológia umenia

psychológia vedomia p. psychológia introspektívna

psychoneuroimunológia

psychosomatika

psychoterapia

psychotronika

psychóza

publicistika

publikácia

publikácia odborná

publikácia predpisu právneho

pud

pud (psychológia)

pud pohlavný

pulverizácia (keramika)

pulzácia

Putinov režim p. éra putinovská

Putinovo Rusko p. éra putinovská


Q    Na začiatok Registra Dodatku   

QFD p. teória interakcie slabej kvantová

quantum entanglement p. previazanosť kvantová

Quercus p. dub

Quercus robur p. dub letný

Quesnay, François

QWF p. teória interakcie slabej kvantová


R    Na začiatok Registra Dodatku   

r. k.

+ = {x ∈ ℝ | x > 0}

rad (matematika)

rád (matematika)

rád dominikánsky p. dominikáni

Rada Európskej únie

Rada Európy

Rada slovenských vedeckých spoločností

radenie

radiácia p. žiarenie (fyzika)

rádioaktivita

rádioaktivita prirodzená

rádioaktivita umelá

rádioastronomické pozorovania kvazarov, p. in: neutríno

rádiochémia

rádiusvektor p. vektor polohový

Rakúske cisárstvo

Rakúsko

Rakúsko-Uhorsko

ráno

rapsódia (hudba)

rasa

rasa (biológia)

rastliny

rastliny ovocné

reakcia

reakcia chemická

reakcia jadrová

reaktant (chémia)

realita edukačná

realita ekonomická

realita fyzikálna

realita geografická

realita mimojazyková

realita právna p. skutočnosť právna

realita sociálna

realita virtuálna

realizmus kritický literárny

receptor

reč (lingvistika)

reč a jazyk (lingvistika)

reč materinská p. jazyk materinský

redistribúcia

redistribúcia dôchodku národného

redukcia (chémia)

referencia

referencia (metrológia)

reformácia

región (geografia)

register

regulácia konania vedomá (psychológia)

regulácia správania vedomá (psychológia)

Rehoľa kazateľov dominikánov p. dominikáni

relácia (teória množín)

relácia binárna

relativita času (teória relativity)

relatívnosť pokoja a pohybu

reliéf (architektúra)

reliéf zemského povrchu

remediácia

remeslo

remeslo umelecké

remeslo výtvarné p. remeslo umelecké

renesancia

reprezentácia

reprodukcia (biológia)

reprodukcia (ekonómia)

reprodukcia (umenoveda)

reprodukcia života individuálneho a života druhu

republika p. vláda republikánska

reťaz bicyklová

reťazec (informatika)

reťazec (teória jazykov formálnych)

reťazce (teória množín)

rétorika

reverz

reverz mince

revolúcia boľševická v Rusku 1917 p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia priemyselná

revolúcia priemyselná druhá

revolúcia priemyselná prvá

revolúcia priemyselná štvrtá

revolúcia priemyselná piata

revolúcia priemyselná tretia

rezervácia prírodná

rezervácia prírodná národná

rezultatívnosť algoritmu

riadenie

riadenie (kybernetika)

riadenie procesov ekonomických

riadenie so spätnou väzbou (kybernetika)

riadidlá na bicykly p. kormidlo bicykla

rieka

riešenie problému

riešenie rovnice (matematika)

riešenie trojuholníkov

Rím

Rím staroveký

Rimania

Rímska ríša

Rímsky klub

rítus apotropaický

RNA

RNDr.

rod

rod panovnícky

rodič

rodina

rodopis p. genealógia

rok

rokoko

rokovanie

roľníctvo

romaiki p. dimotiki

román rodinný

Romani p. Rimania

rovina (geometria)

rovina jazyková

rovina samodružná (geometria)

rovnica (matematika)

rovnica algebrická

rovnica diferenciálna

rovnica diferenciálna obyčajná

rovnica diferenciálna parciálna

rovnica ekvivalentná (matematika)

rovnica fyzikálna

rovnica lineárna s neznámou x

rovnica medzi veličinami p. rovnica veličinová

rovnica pohybová (fyzika)

rovnica Schrödingerova

rovnica stavová

rovnica stavová (termodynamika)

rovnica veličinová

rovnica vlnová

rovnice ekvivalentné

rovnobežka (geometria)

rovnosť (matematika)

rozdelenie Boltzmannovo

rozdeľovanie (ekonómia)

rozdiel (matematika)

rozhranie (fyzika)

rozhranie používateľské grafické

rozklad (právo)

rozkol

rozlíšenie ja od ne-ja (joga) p. átmánátma (joga)

rozložiteľnosť

rozmer

rozmer objektu (fyzika)

rozmer veličiny

rozmer veličiny fyzikálny

rozmnožiteľnosť poznatkov systému znalostného (inžinierstvo znalostné)

rozpísanie

rozpočet

rozpočet rodinný

rozpočet správy verejnej

rozpočet štátny

rozprávka

rozprávka (Propp, V. J.)

rozsah súboru štatistického

rozvrh

rub

rubín

ruka

rula (geológia)

Rumunsko

ruralizácia

rusistika

Ruská federácia

Rusko

Rybárska brána v Bratislave

rýchlosť (fyzika)

rýchlosť fázová

rýchlosť grupová

rýchlosť okamžitá (mechanika)

rýchlosť svetla

rytmus

rytmus (lingvistika)

rytmus hudobný


S    Na začiatok Registra Dodatku   

s (fyzika)

sa (slovenčina)

sad

sada

Sahel

sakura

samospráva

samostatná zárobková činnosť p. činnosť zárobková samostatná

samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

samovražda

samovražda asistovaná

Samuelson, Paul Anthony

sanskrt

sarabanda

Sardy

SARS-CoV-2

Saussure, Ferdinand de

scarcity p. vzácnosť (ekonómia)

sčítanec

sčítanie (matematika)

sčítanie zlomkov

sčitovanie p. sčítanie (matematika)

sebaodovzdanie sa Pánovi (joga) p. átmanivédana (joga)

sečnica (geometria)

sedem slobodných umení

sedenie

sedmička (matematika)

segment

segment (lingvistika)

sekcia (anatómia) p. pitva

sektor

sektor hospodárstva národného

sektor hospodárstva národného primárny

sekunda

sekvencia

sémantika lingvistická

seméma

sen (psychológia)

senzibilita

septem artes liberales p. sedem slobodných umení

Severná Amerika

Severná morská cesta

Severné more

Severný ľadový oceán

Seychely

sex

sexualita p. aj pohlavnosť

sexualita ľudská

sexuálnosť p. pohlavnosť

sexuológia

sféra

sféra atómová

sféra fyzickogeografická

sféra geografická p. geosféra, sféra krajinná

sféra humánnogeografická

sféra krajinná p. aj geosféra

sféra nebeská

sféra svetová p. sféra nebeská

Shannon, Claude Elwood

schéma bloková

schéma elektrotechnická

schéma vetná

Schenk, Juraj

Schiff, András

schizma

Schmidt, Franz

schopnosť (psychológia)

schopnosť pohybová

schopnosť rozlišovacia (fyzika)

Schotter, Tibor

Schrödinger, Erwin

Schubert, Franz Peter

SI

Sibír

siemens

sieť

sieť (matematika)

sieť komunikačná (lingvistika)

sieť mobilná

sieť počítačová

sieť prístupová

sieť sémantická

sieť sociálna

sievert

signál

signál akustický

signál číselný p. signál digitálny

signál digitálny

signál elektrický

signál rečový

signál zvukový p. signál akustický

signifiant (Saussure, F. de)

signifié (Saussure, F. de)

sila (fyzika)

sila elektrická

sila hlasu

sila magnetická

sila pravá (fyzika)

sila právna

sila tónu

silomer

sily ozbrojené

sily ozbrojené USA

simplexný

simulácia

simulácia (právo)

simulácia počítačová

sinológia

situácia afektogénna

situácia mimojazyková

skalár p. aj veličina skalárna

skelet

skeletotopicky

sklad (lingvistika) p. syntagma (lingvistika)

sklad dátový

skladba hudobná

skladba hudobná najmenšia

skloňovanie (lingvistika)

skonštruovanie

skormútenosť p. melanchólia

skratka

skrinka čierna

skriňa

skrutka

skrutkovač

skrutkovica

skúmanie fyzikálne

skúmanie štatistické

skupenstvo

skupenstvo kvapalné

skupenstvo pevné p. skupenstvo tuhé

skupenstvo plynné

skupenstvo tuhé

skupina finančná

skupina finančná Rockefellerova

skupina finančná Rothschildova

skupina karboxylová

skupina montážna

skurilita

skúšanie

skúška

skutočnosť výchovná p. realita edukačná

skutočnosť právna

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

Skýti

slabika

slnko

Slnko

slnko (astronómia)

slobody občianske

sloh

sloh (lingvistika)

sloh architektonický

sloh hudobný

sloh umelecký

Slováci

Slováci v Uhorsku

slovenčina

Slovenská akadémia vied

Slovenská asociácia jogy (SAJ)

Slovenská filharmónia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská republika p. aj Slovensko

Slovenská republika (Zákon č. 460/1992 Zb.)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovensko

Slovenský diplomatár p. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (CDSI)

slovesnosť p. aj literatúra

slovesnosť ľudová

sloveso

sloveso performatívne

slovo

slovo autosémantické

slovo Božie (teológia katolícka)

slovo cudzie

slovo enklitické p. enklitika

slovo grafické

slovo neohybné

slovo synsémantické

slovo zložené

sluch

služba (ekonómia)

služba pohotovostná ústavná

SMER – sociálna demokracia

smer umelecký

smernosť

Smith, Adam

smog

smog svetelný

smrtonosnosť

snop

sobota

social studies

sociológia

sociológia historická

socium p. realita sociálna

softvér

sochárstvo

somatológia

Sommereiche p. dub letný

sonata

sonáta

sonáta husľová

sonáta klavírna

sonáta sólová

spektrum

spektrum atómu vodíka

spelling in: abeceda anglická

spin

spínač

spínanie (elektrotechnika)

splnomocnenec p. mandatár

spodstatnenie p. substantivizácia

spodstatňovanie p. substantivizácia

spoj

spoj telekomunikačný

Spojené kráľovstvo p. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené národy

Spojené štáty americké

spojivo komunikačné (lingvistika)

spojka (lingvistika)

spojnica (geometria)

spojnica (technika)

spoločnosť (právo)

spoločnosť akciová

spoločnosť kapitálová

spoločnosť nadnárodná

spoločnosť občianska

spoločnosť s ručením obmedzeným

spoluhláska

spomaľovanie

spotreba statku (ekonómia)

spotrebič

spotrebič elektrický p. elektrospotrebič

spotrebič elektrický elektronický p. elektrospotrebič elektronický

spôsob životný

spracovanie

spracovanie dát

spracovanie údajov p. spracovanie dát

správa

správa (administrativistika)

správa štátna

správa územná

správa verejná

správanie (psychológia)

správanie systému

spravovanie

sprievodič p. vektor polohový

stacionárny

stacionárny (fyzika)

stanica železničná

stanovy

Stará zmluva p. Starý zákon

Staré Mesto v Bratislave

Staríček, Imrich

starogréčtina

starostlivosť

starostlivosť opatrovateľská

starostlivosť ošetrovateľská

starostlivosť paliatívna

starostlivosť sociálna

starostlivosť zdravotná

starovek

Starý svet

Starý testament p. Starý zákon

Starý zákon

statika

statika tekutín

statok (ekonómia)

statok ekonomický (ekonómia)

statok súkromný (ekonómia)

statok verejný (ekonómia)

statok voľný (ekonómia)

statok vzácny (ekonómia)

stav (termodynamika)

stav duševný p. stav psychický

stav fyzikálny

stav chorobný

stav kvantový

stav látky

stav plynný

stav pohybový

stav priestorový

stav psychický

stav rovnovážny

stav systému fyzikálneho

stav systému kvantového

stavba

stavba gramatická jazyka

stavebnica

stavebnica (didaktika)

stavebníctvo

staviteľstvo

staviteľstvo inžinierske

staviteľstvo pozemné

staviteľstvo priemyselné

staviteľstvo vodné

staviteľstvo vodohospodárske p. staviteľstvo vodné

stena (geometria)

steradián

stereometria

stiahnuteľnosť p. kontraktilita

Stieleiche p. dub letný

Stifter, Adalbert

stimul (veda kognitívna)

stimulácia psychická

stlačiteľnosť

stochastika

strana politická

strana politická (štátoveda)

strašenie

stratégia

strava

strečing (športológia)

stred (geometria)

stred kružnice

streda

Stredný východ

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Stredomorie

stredovek

Stredozemné more

strelivina

strofika

stroj p. aj. zariadenie strojové

stroj času

stroj elektrický

stroj hnací

stroj inteligentný (Turing, A.)

stroj jednoduchý

stroj mechanický

stroj poľnohospodársky

stroj tepelný

stroj Turingov

strojárstvo

strojníctvo

strom

strom listnatý

stupeň

stupeň Celzia

stupeň voľnosti (mechanika)

stupeň voľnosti (termodynamika)

stupnica

stupnica (hudba)

stupnica diatonická

subdominanta (hudba)

subjekt ekonomický

subjekt podnikateľský

subkontinent indický

sublimácia

sublimácia (chémia)

súbor štatistický

súbor výberový (štatistika)

súbor základný (štatistika) p. aj súbor štatistický

subprojekt

subsidiárne

substantivizácia

substantivizovanie

subtrahovanie p. odčítanie (matematika)

subtrakcia p. odčítanie (matematika)

súčasnosť

súčet

súčet (algebra)

súčiastka

súčiastka elektronická

súčiastka elektrotechnická

súčiastka stroja p. súčiastka strojová

súčiastka strojová

súčin

súčin karteziánsky p. súčin množín karteziánsky

súčin množín karteziánsky

súd (právo)

súdnictvo

Suess, Eduard

sujet

supercela

superpočítač

superponovaný

superpozícia

superpozícia (archeológia)

superpozícia (fyzika)

superpozícia (fyzika kvantová)

superpozícia (geológia)

superpozícia (matematika)

superpozícia (medicína)

superštruktúra

suplement

súprava

súradnica (matematika) p. súradnice (matematika)

súradnice

súradnice (fyzika)

súradnice (geometria elementárna)

súradnice (matematika)

súradnice bodu (fyzika)

súradnice geografické p. súradnice zemepisné

súradnice horizontálne

súradnice zemepisné

surovina

surovina druhotná (ekonómia)

sústava (geomorfológia)

sústava číselná

sústava číselná binárna

sústava číselná dekadická p. sústava desiatková

sústava číselná desiatková p. sústava desiatková

sústava číselná pozičná

sústava človeka

sústava človeka nervová

sústava človeka nervová centrálna

sústava človeka nervová periférna

sústava človeka oporná

sústava človeka tráviaca

sústava daňová

sústava dekadická p. sústava desiatková

sústava desiatková

sústava ekonomická p. systém ekonomický

sústava endokrinná p. systém endokrinný

sústava finančná

sústava grafická

sústava hlások

sústava hospodárska p. systém ekonomický

sústava chemická p. systém chemický

sústava inerciálna

sústava jednotiek

sústava nervová p. systém nervový

sústava nervová ústredná p. sústava človeka nervová centrálna

sústava nervová obvodová p. sústava človeka nervová periférna

sústava nervová parasympatická p. systém nervový parasympatický

sústava periodická p. tabuľka periodická

sústava planetárna

sústava riadená p. systém riadený

sústava riadiaca p. systém riadiaci

sústava slnečná

sústava súradníc

sústava súradníc inerciálna

sústava súradníc karteziánska

sústava súradníc ortonormálna p. sústava súradníc karteziánska

sústava súradnicová p. sústava súradníc

sústava školská p. školstvo

sústava telesná p. systém telesný

sústava termodynamická p. systém termodynamický

sústava tónová

sústava veličín p. systém veličín

sústava vzdelávacia p. systém vzdelávací

sústava vzťažná

sústava vzťažná inerciálna

sústava vzťažná neinerciálna

sústava vzťažná zotrvačná p. sústava vzťažná inerciálna

sústava zotrvačná p. sústava inerciálna

sústava živá p. systém živý

súvetie (lingvistika)

súvetie podraďovacie

súvetie priraďovacie

svah

Svätá Trojica

Sväté písmo p. Biblia

svetadiel

svetlo (fyzika)

svetlo (Huygens, Ch.)

svetlo (Newton, I.)

svetlo nepolarizované

svetobôľ

Svetová obchodná organizácia

sviatosti

svietivosť (fyzika)

symbiont

symbol – slovník: čím je symbolizované čo

symbol algebrický

symbol matematický

symbol nečíselný

symbolika

symbolika matematická

symbológia

symetria

symptóm

synapsia

synapsia (neurofyziológia)

synergetika

synchronizácia

synchronizácia (fyzika)

synchronizovaný

synkretizmus žánrový

syntagma (lingvistika)

Syrakúzy, p. in: Archimedes zo Syrakúz

systém p. systém v Hlavnej časti

systém abstraktný

systém agroekologický

systém autonómny kraniosakrálny p. systém nervový parasympatický

systém bankový

systém biologický

systém biologický syntetický

systém čiastkový

systém číselný p. sústava číselná

systém človeka telesný p. sústava človeka

systém diskrétny

systém dochádzkový

systém duchovný

systém dynamický

systém ekonomický

systém ekonomický (finančníctvo)

systém endokrinný

systém finančný

systém fyzikálny

systém fyzikálny makroskopický

systém geodetický

systém geomorfologický p. sústava (geomorfológia)

systém hláskový p. sústava hlások

systém hospodársky p. systém ekonomický

systém chemický

systém imunitný

systém informačný

systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

systém informačný organizácie

systém inteligentný

systém jazykový

systém komplexný

systém konjunktný

systém kvantový

systém kyberneticko-fyzikálny

systém kybernetický

systém lénny

systém limbický

systém lineárny

systém makroskopický

systém mechanický

systém mikroskopický

systém množín

systém množinový p. systém množín

systém motivačno-emocionálny (psychológia)

systém multiagentový

systém neautonómny

systém nehomogénny p. systém neautonómny

systém nelineárny

systém nervový

systém nervový a endokrinný

systém nervový centrálny p. sústava človeka nervová centrálna

systém nervový parasympatický

systém nervový periférny p. sústava človeka nervová periférna

systém normatívny

systém numerický p. sústava číselná

systém operačný

systém otvorený

systém počítačový

systém politický

systém právny

systém pravouhlý (karteziánsky) p. sústava súradníc karteziánska

systém prírodný

systém psychický

systém reálny

systém relačný (matematika)

systém riadenia

systém riadený

systém riadiaci

systém sémantický (lingvistika)

systém sociálny

systém softvérový

systém spoločenský

systém stochastický

systém súradníc p. sústava súradníc

systém súradnicový p. sústava súradníc

systém školský p. aj školstvo

systém technický

systém teleologický

systém telesný

systém telesný človeka

systém termodynamický

systém tvrdý

systém umelý

systém veličín

systém vstupný

systém výchovno-vzdelávací p. systém vzdelávací

systém výchovy a vzdelávania p. systém vzdelávací

systém vzdelávací

systém zbraňový

systém znakový

systém znalostný (inžinierstvo znalostné)

systém živý

systema nervosum p systém nervový

Système international d'unités p. SI

systemika p. veda systémová

systemológia p. veda systémová


Š    Na začiatok Registra Dodatku   

šach (hra)

šatník

šaty

šeps (umenie výtvarné)

šestka (matematika)

šípka

šípka času

šírka

škála p. aj stupnica

škála (technika)

škola

škola notredamská

škola stredná

škola vysoká

školy vysoké na Slovensku

školenie

školstvo

Škoviera, Daniel

Škvarna, Dušan

šľacha Achillova

šok inauguračný v mystike p. in: univerzum významové mystické

špecifikácia

špička

špirála

šport

športológia

šramot

štát

štát (štátoveda)

štát demokratický

štát národný

štát policajný

štát právny

štát uhorský

štatistika

štatistika inferenčná

štatistika matematická

štátna vlajka Slovenskej republiky

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

štátny znak Slovenskej republiky

štátoveda

štrbina (optika (fyzika))

štruktúra (Saussure, F. de)

štruktúra algebraická

štruktúra atómu

štruktúra hudobná

štruktúra matematická

štruktúra matematická diskrétna

štruktúra matematická izomorfná

štruktúra osobnosti (psychológia)

štruktúra relačná

štruktúra psychiky

štruktúra sociálna (Giddens, A.)

štruktúra vesmíru

študent

štúdium magisterské

štvorec

štvorka (matematika)

štvrtok

štýl (hudba)

štýl (štylistika)

štýl architektonický p. sloh architektonický

štýl jazykový

štýl jazykový umelecký

štýl náučný

štýl odborný p. štýl náučný

štýl staviteľský p. sloh architektonický

štýl v hudbe p štýl (hudba)

štýl vecný

štylistika

šuchot

šúr

Šúr

Šúrsky les

švagor


T    Na začiatok Registra Dodatku   

Tablic, Bohuslav

tablička

tabula

tabula rasa

tabuľa

tabuľka

tabuľka (MS Excel)

tabuľka Mendelejevova p. tabuľka periodická

tabuľka prvkov chemických periodická p. tabuľka periodická

tabuľka periodická

tajomstvo profesijné

Taliansko

Taliansko severné

taoizmus

taoizmus religiózny

taxonómia botanická p. aj botanika systematická

ťažkomyseľnosť p. melanchólia

teatrológia

Tecnomatix Plant Simulation (TPS)

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

technika

technika obrábacia

technika poľnohospodárska

technika pracovná

technika súčasná

technika vojenská

technika výpočtová

technológia

technológia informačná

technológia životného prostredia p. environmentalistika

technologickosť

technológie informačné a komunikačné

technológie komunikačné

tekutina

tekutina prúdiaca

tekutosť

telekomunikácie

telencephalon

teleportácia kvantová

teleso (fyzika)

teleso (geometria)

teleso čierne, p. teleso čierne absolútne

teleso čierne absolútne

teleso čierne dokonale p. teleso čierne absolútne

teleso geometrické p. teleso (geometria)

teleso ideálne

teleso kozmické

teleso makroskopické

teleso materiálne

teleso nabité elektricky

teleso pružné

teleso tuhé

teleso vesmírne p. teleso kozmické

teleso vzťažné (fyzika)

teliesko šuškovité p. epiphysis cerebri

telo

telo človeka (somatológia)

telo ľudské p. telo človeka (somatológia)

teloveda p. anatómia človeka

teloveda p. somatológia

téma (lingvistika)

téma (veda literárna)

tematológia

tempo (lingvistika)

tenzor

teológia

teológia (teológia katolícka)

teológia biblická

teológia katolícka

teológia kresťanská

teoréma (etymológia)

teoréma (matematika)

teória afektová (hudba)

teória algoritmov

teória big bangu p. model vesmíru kozmologický štandardný

teória čísel

teória ekonomická

teória elektromagnetizmu

teória formálnych jazykov p. teória jazykov formálnych

teória fyzikálna

teória fyzikálna fundamentálna

teória fyzikálna konštruktívna

teória grafov

teória gravitácie

teória gravitácie Einsteinova

teória gravitácie klasická

teória gravitácie kvantová

teória gravitácie kvantová slučková

teória gravitácie Newtonova p. teória gravitácie klasická

teória hospodárska p. teória ekonomická

teória informácie

teória interakcie slabej kvantová

teória izostázie

teória jazykov formálnych

teória kategórií (matematika)

teória komunikácie

teória kvantová

teória literárna p. teória literatúry

teória literatúry

teória merania

teória merania (psychológia)

teória množín

teória modelov (matematika)

teória práva

teória pravdepodobnosti

teória rekurzívnych funkcií p. teória vypočítateľnosti

teória relativity

teória relativity špeciálna

teória relativity všeobecná

teória riadenia

teória rovníc (algebra)

teória rovníc diferenciálnych

teória strojov p. strojníctvo

teória systémov

teória textu

teória veľkého tresku

teória verša p. verzológia

teória vypočítateľnosti

teória zložitosti

teplo (fyzika)

teplo (termodynamika)

teplo skupenské

teplota

teplota Celziova

teplota termodynamická (fyzika)

teplota topenia

tera-

terapia

terciér p. treťohory

termika

termín (lingvistika)

termodynamika

tesla

test

tesť

testovanie

Tethys (more)

text

text matematický

text odborný

téza (veda literárna)

ThDr.

The Company p. Britská Východoindická spoločnosť

ThLic.

Thun-Hohenstein, Lev Leopold

Tichý oceán

TikTok

Timčák, Gejza M.

titán

titul akademický

tlač

tlak

tlak krvný

tlak litostatický (hydrológia)

toccata

tok žiarivý

tokáta p. toccata

Tokovská, Miroslava

tón

tón (hudba)

tonika (hudba)

tónina

topografia

topológia

topologický

totalita (politológia)

tovar

trajektória

trajektória bodu hmotného

Trakl, Georg

traktor

transformácia (lingvistika)

translačný

translatológia

trbn. (hudba)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

tréning

tréning autogénny

treťohory

trh

trh kapitálový

trh pôdy

trh práce

triadológia

tribunál

trigonometria

Trnavská univerzita v Trnave

trojica

trojka (matematika)

trofológia

trol internetový

trubica sklenená

Turci

Turecko

Turecko západné

Turing, Alan Mathison

tvar analytický (anglistika)

tvar gramatický

tvar slovesný

tvar slovný

tvorba práva

tvorenie slov p. derivatológia (lingvistika)

tvrdenie matematické

typ dátový (informatika)

typ ekonomiky p. systém ekonomický

týždeň


U    Na začiatok Registra Dodatku   

učebnica

učenie (psychológia)

učenie informálne

učenie náhodné p. učenie informálne

učenie subhumánne

učenie zo skúseností p. učenie informálne

účet (účtovníctvo)

účinník

účinnosť

účinnosť (fyzika)

účinnosť panela solárneho

účinok (fyzika kvantová)

učiteľ

učiteľstvo

učivo

účtovníctvo

účtovníctvo podvojné

údaj

údaj (informatika)

údaj (teória informácie)

údaje výberové (štatistika)

udalosti náhodné hromadné

udalosti isté (teória pravdepodobnosti)

udalosť (teória pravdepodobnosti)

udalosť hospodárska (účtovníctvo)

udalosť náhodná (teória pravdepodobnosti)

udalosť nemožná (teória pravdepodobnosti)

údel (história)

údržba (technika)

uhol

uhol pravý

uhol rovinný

Uhorsko

Uhorsko zadunajské

uhranie

uchopovanie

UI p. inteligencia umelá

úkaz optický p. jav optický

ukazovateľ

ukazovateľ (ekonómia)

ukazovateľ ekonomický p. ukazovateľ (ekonómia)

úkon administratívny

úkon matematický p. operácia matematická

úkon počtový p. aj operácia aritmetická

úkon právny

úkon protiprávny

Ukrajina

ulica

úloha slovná (matematika)

úloha učebná

umenie 18. stor.

umenie abstraktné

umenie barokové

umenie cirkusové

umenie divadelné

umenie dramatické

umenie filmové

umenie grafické p. grafika

umenie hudobné p. hudba

umenie klasicistické

umenie konceptuálne

umenie kuchárske

umenie maliarske p. maliarstvo

umenie nefiguratívne p. umenie abstraktné

umenie novoveké

umenie praveké

umenie renesančné

umenie romantické

umenie slovenské

umenie sochárske p. sochárstvo

umenie starogrécke

umenie staroveké

umenie stredoveké

umenie súčasné

umenie tanečné

umenie tónov

umenie úžitkové

umenie vojenské

umenie výtvarné

umenie zvrhlé p. zvrhlé umenie

umenoveda

úmera

umiestnenie

umocňovanie čísla na 0

umývanie si rúk

univerzita

Univerzita J. Selyeho, Komárno

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

univerzum (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

univerzum významové alternativistické

univerzum významové fyzikálne

univerzum významové kozmologické

univerzum významové kresťanské

univerzum významové matematické

univerzum významové psychologické

univerzum významové textu (synkriticizmus)

úprava

úprava ekvivalentná (matematika)

úprava rovnice ekvivalentná p. úprava ekvivalentná (matematika)

úprava výrazu matematického

úrad

uranolatria

urbanistika p. urbanizmus

urbanizmus

urbár (história)

určenie dráhy častice pohybujúcej sa v priestore

určovanie hmotnosti telies

úrok

úrok pri úveroch

úsečka

úsečka orientovaná

úsečka orientovaná nenulová

úsečka orientovaná nulová

usmrtenie

uspokojovanie potreby (ekonómia)

usporiadanie

ustanovenie (právo)

ustanovizeň p. inštitúcia

ustanovizeň kultúrna p. inštitúcia kultúrna

ustanovizeň vedecká p. inštitúcia vedecká

ustanovizeň verejnoprávna p. inštitúcia verejnoprávna

ústav

Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

Ústav jadrových výskumov RAV, p. in: neutríno

ústava

Ústava Slovenskej republiky (1992)

Ústavný súd Slovenskej republiky

ústroj

ústroje rečové

ústrojenstvo p. systém telesný

úsvit

utečenci

utorok

útvar (štylistika)

útvar (vojenstvo)

útvar dvojrozmerný

útvar geometrický

útvar priestorový

útvar priestorový, in: Hlavná časť

útvar rovinný

útvar slovesný

útvar slovesný literatúry vecnej

útvar významový fyzikálny

útvar významový kresťanský

útvar významový matematický

útvary súmiestne (geometria)

úvaha

úver

úver (bankovníctvo)

úvod

uzákonenie (právo) p. kodifikácia (právo)

uzákoňovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

územie

územie chránené

úžitok zo statku (ekonómia)


V    Na začiatok Registra Dodatku   

váha

váha štatistická

váhy (fyzika)

varieta

varieta (matematika)

váženie

váženie (fyzika)

váženie štatistické

väzba

väzba chemická

väzba spätná

väzba systému

vecný p. meritórny

večer

veda 16. stor.

veda 18. stor.

veda 19. stor.

veda a výskum (ekonómia)

veda administratívna p. veda o verejnej správe

veda arabská

veda dátová

veda divadelná p. teatrológia

veda ekonomická p. ekonómia

veda filmová p. filmológia

veda finančná

veda historická p. história

veda historická pomocná p. vedy historické pomocné

veda hospodárska p. ekonómia

veda hudobná p. muzikológia

veda humanitná p. aj vedy humanitné

veda klasická

veda knižnično-informačná

veda kognitívna

veda lekárska p. medicína

veda lesnícka

veda literárna

veda novoveká

veda o architektúre

veda o finančnom práve

veda o hudbe p. muzikológia

veda o literatúre p. veda literárna

veda o počítačoch p. aj informatika matematická

veda počítačová p. informatika matematická

veda o projektovaní

veda o tanečnom umení

veda počítačová p. aj informatika matematická

veda o politike p. politológia

veda o správe p. veda o verejnej správe

veda o športe p. športológia

veda športová p. športológia

veda verejnej správy p. veda o verejnej správe

veda o verejnej správe

veda o výtvarnom umení

veda politická p. politológia

veda poľnohospodárska

veda pôdohospodárska

veda právna

veda prírodná

veda prírodná 16. stor.

veda slovenská

veda sociálna p. veda spoločenská

veda spoločenská

veda starogrécka

veda staroveká

veda stredoveká

veda súčasná

veda súčasná (Filkorn, V.)

veda systémová

veda špeciálna

veda tajná p. ezoterika

veda technická

veda vojenská

vedec naozajstný (Selye, H.)

Vedecká syntéza

vedenie (elektrotechnika)

vedenie vody

vedomie (psychológia)

vedomie právne

vedutista

vedy administratívne p. veda o verejnej správe

vedy biologické

vedy historické p. história

vedy historické pomocné

vedy humanitné

vedy lekárske p. medicína

vedy lesnícke p. veda lesnícka

vedy o hude p. muzikológia

vedy politické p. politológia

vedy poľnohospodárske p. veda poľnohospodárska

vedy pôdohospodárske p. veda pôdohospodárska

vedy prírodné p. veda prírodná

vedy systémové p. veda systémová

vedy technické p. veda technická

vegetácia

vek Vodnára p. New Age

vektor

vektor (algebra)

vektor (matematika)

vektor aritmetický

vektor jednotkový

vektor polohový

velára

veličina

veličina aditívna p. veličina množstva

veličina bezrozmerová

veličina extenzitná p. veličina množstva

veličina fyzikálna

veličina fyzikálna substanciálna

veličina fyzikálna základná

veličina intenzitná p. aj veličina stavová

veličina kardinálna

veličina kinematická

veličina kvality p. veličina stavová

veličina kvantity p. veličina množstva

veličina metrická

veličina metronomická

veličina množstva

veličina náhodná

veličina nominálna

veličina poľa

veličina premenná

veličina protenzívna

veličina s rozmerom jeden

veličina skalárna

veličina skalárna (fyzika)

veličina stála

veličina stavová

veličina substanciálna

veličina vektorová

veličina vektorová (fyzika)

veličina základná

Veľká Británia p. aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Veľká októbrová socialistická revolúcia p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

Veľkonočná nedeľa (astronómia)

veľkosť

veľkosť množiny (teória množín)

veľkosť veličiny

veľký tresk p. big bang

Venezia p. Benátky

Verchojanské pohorie

veriteľ

verzológia

vesmír

vesmír (astronómia)

vesmír pozorovateľný

vesmírne neutríno, p. in: neutríno

veta (hudba)

veta (lingvistika)

veta cieľová p. veta účelová

veta matematická

veta Pytagorova

veta sínusová

veta účelová

veta základná (matematika)

veta zložená (lingvistika) p. súvetie (lingvistika)

veža

veža kostolná

viacjazyčnosť p. multilingvizmus

Vianoce (kresťanstvo)

vidiek

Viedeň

Viedenská univerzita

viera kresťanská

Viéte, François

vinárstvo

vinič

vinič hroznorodý

vinohrad

vinohradníctvo

virión

virológia

vírus

Vitis p. vinič

vitrína

vláda

vláda monarchistická

vláda monarchistická absolutistická p. absolutizmus

vláda monarchistická konštitučná

vláda monarchistická stavovská

vláda republikánska

vlajka

vlak

vlákno svalové

vlastníctvo (právo)

vlastníctvo duševné

vlastnosť fyzikálna

vlastnosť geometrická, p. aj in: meranie

vlastnosť chemická

vlastnosť matematická

vlastnosť observačná p. vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť odstupňovateľná

vlastnosť optická

vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť psychická

vlastnosti systému

vlastnosť topologická

vlastnosť vnútorná (chémia)

vlna

vlna (fyzika klasická)

vlna mechanická

vlna sínusová

vlna svetelná

vlnenie

vlnenie elektromagnetické

vlnenie mechanické

vlny rádiové

vloha

vlohy (psychológia)

vnímanie (psychológia)

vnucovanie

vodič (fyzika)

vodič (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

vodič prúdu elektrického

vodík

vojenstvo

vojenstvo ruské

vojna

vojna hybridná

vojna informačná

vojna občianska

vozidlo

vozidlo motorové

vôľa (psychológia)

vrásnenie

vrch

vrodený

vrstva

vulkanizmus

výber (štatistika) p. súbor výberový (štatistika), údaje výberové (štatistika)

výboj elektrický

vyčíslenie

výdavky

vyhotovenie

vyhotovovanie

Východ

výchova

výchova a vzdelávanie (Komenský, J. A.)

vyjadrenie

vyjadrovanie číselné

výkon (fyzika)

výkon počítača

výkon počtový p. operácia aritmetická

výkres technický

výmena (ekonómia)

vymieňanie

vynachádzanie

vynález

vynálezca

vynálezcovstvo

výpočet

výpočet (technika výpočtová)

vypočítateľnosť

výpoveď (lingvistika)

výpoveď vetná (lingvistika)

vypracúvanie

vyrábanie

výraz algebraický p. výraz algebrický

výraz algebrický

výraz aritmetický

výraz matematický

výraz počtový p. výraz aritmetický

výroba

výroba (ekonómia)

výroba materiálna

výroba poľnohospodárska

výroba priemyselná

výroba rastlinná

výroba záhradnícka

výroba živočíšna

vyrobenie

výrobok

výrobok mechatronický

výrok matematický

vysielač (lingvistika)

výskum aplikovaný

výskum kvalitatívny

výskum kvantitatívny

výskum sociologický

výskum vedecký

výskum základný

výsledok (matematika)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu, Trenčín

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

výstava

výstavba geometrie axiomatická

vyšetrovanie

výška

výška tónu

vytýčenie

vyučovanie

vývin jazyka fylogenetický

vývin jazyka ontogenetický

vývoj leteckých a kozmických prostriedkov

vývoj vesmíru

vyvrcholenie (teatrológia) p. kríza (teatrológia)

význam (lingvistika)

význam kategoriálny (lingvistika) p. kategória gramatická

význam gramatický

význam lexikálny

význam morfologický

význam slova (lingvistika)

význam slovný p. význam lexikálny

výživa

výživa človeka

vzácnosť (ekonómia)

vzácnosť ekonomická p. vzácnosť (ekonómia)

vzdelávanie

vzdialenosť

vzkriesenie p. zmŕtvychvstanie

vznik fotónu

vznik kapitalizmu

vznik neutrín, p. in: neutríno

vznik písma

vznik štátu

vznik štátu (štátoveda)

vznik vesmírnych neutrín, p. in: neutríno

vznik zvuku

vzor gramatický (lingvistika) p. paradigma (lingvistika)

vzorec

vzorec fyzikálny

vzorec chemický

vzorec kultúrny

vzorec matematický

vzorka (štatistika) p. súbor výberový (štatistika)

vzťah ekonomický p. vzťahy ekonomické

vzťah finančný

vzťah informačný

vzťah matematický

vzťah medzinárodný

vzťah neurčitosti Heisenbergov

vzťah právny

vzťah veličinový p. rovnica veličinová

vzťah výmenný

vzťah záväzkový (právo)

vzťahy ekonomické

vzťahy ekonomické medzinárodné p. vzťahy medzinárodné ekonomické

vzťahy medzinárodné ekonomické

vzťažnosť

vzťažný

vztlak


W    Na začiatok Registra Dodatku   

W (fyzika)

Wagner, Richard

Wallerstein, Immanuel Maurice

Warburg, Aby

watt

web p. World Wide Web

Web p. World Wide Web

weber

Wirth, Niklaus

work in progress

World Wide Web

WWW p. World Wide Web


X    Na začiatok Registra Dodatku   


Y    Na začiatok Registra Dodatku   

Yale, Elihu, p. in: Yalova univerzita

Yale University p. Yalova univerzita

Yalova univerzita

Yidai Yilu p. BRI

yotta-


Z    Na začiatok Registra Dodatku   

začiatok polpriamky

začiatok sústavy súradnicovej

zadanie funkcie (matematika)

zadávanie množiny pomocou vlastnosti charakterizujúcej jej prvky

Zadunajsko

zafír

záhlavie stránky

Záhorie

zahrnovanie

zahrnutie

zahŕňanie p. zahrnovanie

zachovávanie

zachovávanie si

zachytávanie

zachytenie

základ stroja

základ sústavy číselnej

základňa plochá

základný p. meritórny

základy matematiky

Zákon p. Biblia

zákon (právo)

zákon akcie a reakcie

zákon Archimedov

zákon asociatívny o sčítaní

zákon biologický

zákon Coulombov

zákon distributívny násobenia vzhľadom na sčítanie

zákon ekonomický

zákon fyzikálny

zákon fyziky kvantovej

zákon gravitačný Einsteinov

zákon hodnoty (ekonómia politická marxistická)

zákon chemický (chémia)

zákon klasický

zákon komutatívny o sčítaní

zákon kvantový

zákon matematický

zákon mechaniky kvantovej

zákon Moorov

zákon Ohmov

zákon pohybový

zákon pohybový Newtonov druhý p. zákon sily

zákon pohybový Newtonov prvý p. zákon zotrvačnosti

zákon pohybový Newtonov tretí p. zákon akcie a reakcie

zákon pohybu p. zákon pohybový

zákon sily

zákon Stefanov-Boltzmannov

zákon štatistický

zákon ústavný (právo)

zákon veľkých čísel

zákon zachovania

zákon zachovanie elektrického náboja

zákon zachovania energie

zákon zachovania hmotnosti

zákon zotrvačnosti

zákon žiarenia

zákonitosť ekonomická

zákonitosť fyzikálna

zákonitosť kvantová

zákonitosť mikrosveta p. zákonitosť kvantová

zákonnosť p. legalita

zákonník (právo)

zákony pohybové Newtonove

záležanie

Zalitavsko

zamestnanie

zánik látok východiskových pri reakcii chemickej

Západ

západ slnka

zapamätanie si

zápis

zápis čísla

zápis matematický

zápis množiny

zápis účtovný

zapísanie

zapísaný

zapisovač súradnicový

zapisovanie

zapisovanie čísel

zápoj

zaradenie

zaraďovanie

zariadenie

zariadenie bytu

zariadenie dopravné

zariadenie elektrické

zariadenie elektronické

zariadenie experimentálne

zariadenie meracie

zariadenie optické

zariadenie periférne (technika výpočtová)

zariadenie priemyselné

zariadenie strojové p. aj stroj

zariadenie technické

zariadenie technologické

zásadný p. meritórny

zásoba

zásobník

zastúpenie

zátvorka

zátvorka (matematika)

záujem (psychológia)

záujem verejný (právo)

závisenie

zaznačovanie

záznam

záznam informácie (informatika)

zaznamenanie

zážitok (psychológia)

zážitok duševný p. zážitok (psychológia)

zážitok psychedelický

zážitok psychický p. zážitok (psychológia)

zbehlosť

zber informácií (informatika)

zbierka

zbierka (múzejníctvo)

zbormajster

zbraň

zbraň laserová

zbraň vojenská

zbrane hromadného ničenia

zdieľanie

zdravotníctvo

zdroj

zdroj (ekonómia)

zdroj elektrický

zdroj informácie (informatika)

zdroj napätia (elektrotechnika)

zdroj svetla

zdroj vlnenia

zdroj zvuku

zdroje energie

zdroje prírodné (ekonómia)

zdroje výrobné (ekonómia)

zdroje vzácne (ekonómia)

združenie

zdvih (hra kartová)

Zem

zememeračstvo p. geodézia

zemetrasenie

zemiakárstvo

zetta-

Zeus

zhrnutie

zirkón

zisk (ekonómia)

získavanie informácií

zjednotenie množín

zlaté rúno (mytológia grécka)

zlato

Zlatoš, Pavol

zlomok (matematika)

zlomok pravý (matematika)

zloženina p. slovo zložené

zloženina pravá p. zloženina vlastná

zloženina vlastná

zložitosť

zložitosť systému fyzikálneho

zložitosť úlohy

zlúčenie (chémia)

zlúčenina

zlúčenina anorganická

zlúčenina chemická

zlúčenina organická

zlučovanie (algebra)

zmena fyzikálna

zmenka

zmes (chémia)

zmluva

zmluva (právo)

zmluva medzinárodná

Zmluva o Európskej únii

Zmluva o fungovaní Európskej únie

zmocnenec p. mandatár

zmŕtvychvstanie

zmysel telesný

značka

značka funkčná (informatika)

značka grafická

značka grafická diagramu vývojového

značka matematická

znak (Saussure, F. de)

znak dedičný (genetika)

znak grafický

znak matematický p. symbol matematický

znak notový p. nota (hudba)

znak písomný p. znak grafický

znak rovnosti

znak štatistický

znalosť

znalosť (inžinierstvo znalostné)

znalosť exaktná

znalosť heuristická

znamenie

znamienko

znamienko (matematika)

známka poštová

znovarozdeľovanie dôchodku národného p. redistribúcia dôchodku národného

zobrazenie (matematika)

zobrazenie bijektívne (matematika)

zobrazenie inverzné (matematika)

zobrazenie jednojednoznačné (matematika) p. zobrazenie bijektívne (matematika)

zobrazenie umelecké

zobrazenie z množiny do množiny

zobrazovanie umelecké

zodpovednosť právna

zomretý

zóna voľného obchodu

zoodidaktika p. učenie subhumánne

zosnulý p. zomretý

zoológia

zošit

zotrvačnosť

zotrvanie v ja (joga) p. átmaništha (joga)

zoznam

zrak

zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok)

zriadenie ekonomické p. systém ekonomický

zriadenie hospodárske p. systém ekonomický

zrkadlo

zrkadlo polopriepustné

zručnosť pohybová

zrýchlenie

zrýchlenie (fyzika)

zrýchlenie tiažové

zrýchľovanie

zväčšenie

zväzok (knihovníctvo)

zvrhlé umenie

zvrchovanosť

zvrchovanosť národa

zvrchovanosť štátu

zvuk

zvuk (fyzika)

zvuk (hudba)

zvuk hudobný

zvuk jazykový


Ž    Na začiatok Registra Dodatku   

žáner

žáner (hudba)

žáner (literatúra)

žáner (maliarstvo)

železo

žena

žeriav

žiarenie (fyzika)

žiarenie (teória elektromagnetizmu)

žiarenie absolútne čierneho telesa

žiarenie elektromagnetické

žiarenie ionizujúce

žiarenie katódové

žiarenie kozmické reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie kozmické reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického rádiové p.  pozadie mikrovlnové

žiarenie pozostatkové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktné p. aj pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie tepelné

žiarenie zvyškové p. pozadie mikrovlnové

žiarič čierny, p. teleso čierne absolútne

žiarič Planckov p. teleso čierne absolútne

žiarlivosť (psychológia)

Židia

židia

Židovská ulica v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

živnosť

živočích

živočíchy

život (biológia)

život (Polouček, P.)

život ekonomický

život psychický

životopis

žľazy endokrinné

žlčník (medicína)

žltý

žurnalistika


0 – 9    Na začiatok Registra Dodatku   

; (starogréčtina)

+

=

0,6 . 10-43

0

1

2

100 teraflops


Hlavná časť