= (logika tried) – rovnosť tried, napr. f = g, čo znamená, že trieda f i trieda g má rovnaký počet tých istých prvkov (4;103).


(Dodatok)